Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026 een feit

De Onderzoeksagenda ambulancezorg 2021-2026, Ambulancezorg gevoed door onderzoek, is een feit. Het HAN Lectoraat Acute Intensieve Zorg heeft de landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 hiervoor geactualiseerd en herijkt. Dit in opdracht van en samen met Ambulancezorg Nederland.

279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH

Praktijk ambulancezorg en acute zorgketen

De ontwikkelingen in de ambulancezorg en acute zorgketen zijn de uitgangspunten voor de actualisering van de Onderzoeksagenda 2021-2026 van Ambulancezorg Nederland. Naast Ambulancezorg Nederland hebben diverse beroepsverenigingen binnen en buiten de ambulancezorg hieraan mee gewerkt. De herijking van de onderzoeksagenda 2014-2018 is door het Lectoraat Acute Intensieve Zorg in verschillende stappen uitgevoerd.

Regionale Ambulancevoorzieningen

'Eerst hebben we een documentanalyse en een literatuuronderzoek naar wetenschappelijke publicaties (2015-2020) uitgevoerd,' vertelt Remco Ebben, HAN associate lector Acute Intensieve Zorg. 'Via een landelijke veldraadpleging zijn we daarna nagegaan hoeveel, en welke, onderzoeken bij de 25 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in de praktijk plaatsvinden.' 

Panel professionals ambulancezorg

'De resultaten hebben we door een Delphi-studie aan een panel van 62 stakeholders uit het vakgebied voorgelegd voor hun keuzen in prioritering en budgettering' vervolgt Lilian Vloet, HAN lector Acute Intensieve Zorg. 'Het panel is samengesteld uit ambulancezorgprofessionals, andere relevante functionarissen uit de RAV’s en de belangrijkste ketenpartners. Zij hebben samen als panel -met zeer hoge respons- in 3 rondes deelgenomen.'

Vastgestelde onderzoeksthema's

De herijking van de onderzoeksagenda resulteerde in de nieuwe agenda 'Ambulancezorg gevoed door onderzoek' in 6 thema’s: 

  • Registratie en (digitale) uitwisseling van patiëntgegevens in de acute zorgketen
  • Mobiel zorgconsult
  • Zorgcoördinatie
  • Samenwerking met partners binnen het zorgdomein
  • Zorgdifferentiatie
  • Triage en urgentie-indeling  

Daarnaast is de groep van ‘kwetsbare ouderen’ gedefinieerd als een ‘special interest group’.

Onderzoek is essentieel

Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland: 'Onderzoek is van essentieel belang voor de sector. De agenda is een volgende stap naar volwassenheid. Een volwassen sector durft zichzelf vragen te stellen, ook als deze ingewikkeld zijn. En nieuwsgierig te zijn naar de antwoorden, ook als deze ‘ongemakkelijk’ zijn. Investeren in wetenschappelijk onderzoek is dus essentieel. Het is een voorwaarde om verder te professionaliseren, kenniscreatie en -deling in de sector te stimuleren en om de evidence base van de ambulancezorgverlening te versterken.'

Implementatieplan Onderzoeksagenda Ambulancezorg

'Zorgvuldige implementatie van de herijkte landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026 is belangrijk,' aldus Remco Ebben. 'Een (meer)jaren plan daarbij is daarom een 'must'. De hoofdaanbeveling van het project is dan ook dat er een implementatieplan wordt ontwikkeld. De Wetenschapscommissie ambulancezorg en Adviescommissie zorgzaken van Ambulancezorg Nederland (AZN) gaan dit oppakken.'

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met dr. Remco Ebben, HAN associate lector Acute Intensieve Zorg of dr. Lilian Vloet, HAN lector Acute Intensieve Zorg: