Wie zijn de onderzoekers van de HAN

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Marloes de Lange, onderzoeker bij het lectoraat Responsief Beroepsonderwijs van de Academie Educatie.

Wat is je belangrijkste onderzoeksvraag?

Het onderzoek waarmee ik me bezighoud, gaat over de doorstroom in de zogenoemde beroepskolom. Dat heeft te maken met de opleiding van studenten. In mijn geval focus ik op de doorstroom van mbo-studenten naar het hbo. Dit doe ik overigens niet alleen. Binnen de HAN werk ik samen met mijn collega Martijn Peters aan dit onderwerp.

Er zijn verschillende redenen waarom de doorstroom van mbo-studenten nog niet altijd goed gaat. De ambitie onder studenten is groot. Tegelijkertijd zien we dat een grote groep in het 1e jaar van de hbo-opleiding strandt. Ons onderzoek focust op de vraag hoe we de overgang van mbo naar hbo voor studenten soepeler kunnen laten verlopen.

Portretfoto Marloes de Lange - HAN

Hoe onderzoek je dat?

Samen met een groep betrokken mbo- en hbo-docenten van scholen uit onze regio hebben we in 3 zogenoemde designteams iets ontworpen om de doorstroom te verbeteren. De samenwerking met verschillende scholen is daarin erg belangrijk geweest. Vanuit elke school, in ons geval het ROC Nijmegen, Rijn IJssel College, ROC A12, het Graafschap College en de HAN, zijn er eigen invalshoeken op het probleem te vinden. Een probleem dat iedere school deelt en waarin we in de designteams met elkaar aan werken. Elk designteam heeft van daaruit op een eigen manier naar een oplossing gezocht.

Zo heeft een team zich gericht op het organiseren van een voorlichtingsactiviteit voor mbo-studenten door hbo-studenten. Een ander team heeft zich beziggehouden met de doorontwikkeling van het keuzedeel ‘Voorbereiding op het hbo’ waarmee mbo-studenten zich alvast kunnen klaarstomen voor het hbo. Het 3e team heeft een training ontworpen om docenten met een taak als studieloopbaanbegeleider te professionaliseren op het gebied van doorstroom van mbo naar hbo.

Naast deze ontwerpende activiteiten, hebben we als onderzoekers een meetinstrument ontwikkeld om te meten hoe vaardig een mbo-student al voor het hbo is. Dit biedt studenten zelf inzicht op welk vlak zij zich nog beter kunnen voorbereiden op het hbo. Daarnaast geeft het mbo-docenten handvatten om hun studenten beter te kunnen begeleiden.

Er zijn verschillende redenen waarom de doorstroom van mbo-studenten nog niet altijd goed gaat. De ambitie onder studenten is groot. Tegelijkertijd zien we dat een grote groep in het 1e jaar van de hbo-opleiding strandt.

Wat wil je met je onderzoek bereiken?

Ons doel is dat studenten die de overstap van het mbo naar het hbo maken een soepele overgang ervaren. Op die manier willen we ook onnodig uitval in het hbo voorkomen. Het doel is dus niet per se om meer mbo-studenten te stimuleren naar het hbo te gaan. Het belangrijkste is dat de keuze om te gaan werken of door te leren na het mbo een bewuste keuze van de student zelf is. Dat je, als je er voor kiest om naar het hbo te gaan, daarbij passende ondersteuning en begeleiding van docenten krijgt, zodat je met de juiste bagage en motivatie in het hbo start. Dat is nu nog lang niet altijd het geval.

Waarmee maak je het verschil?

Het mooie aan ons onderzoek is dat we de wereld van het mbo en hbo een stuk dichter bij elkaar brengen. In dit geval doen we dat letterlijk, door docenten uit beide werelden samen op te laten trekken en het belang van de student daarbij voorop stellen. Docenten die meewerken doen dat ook allemaal vanuit hun hart voor de student. Ze voelen de verantwoordelijk om studenten ofwel goed voor te bereiden op het hbo of om zich te verdiepen in de mbo-student die in het hbo binnenkomt. Op verschillende momenten hebben ook studenten als ervaringsdeskundigen meegedacht in het onderzoek, wat heel waardevol is geweest. Helaas is het nog geen vanzelfsprekendheid dat mbo- en hbo- instellingen samen optrekken. Mede dankzij ons onderzoek gebeurt dat in onze regio gelukkig steeds vaker.

Meer onderzoekers van de HAN?

Marco Dumont

"Een leven lang leren kan een stuk efficiënter als de medewerker beter inzicht in zijn of haar competenties heeft."

Portret Marco Dumont, onderzoeker Embedded Systems Engineering

Nienke Hofstra

"Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt (onder andere) om effectievere en efficiëntere logistieke processen. Een belangrijke sleutel is ander keuzegedrag van mensen."

Portret Dr. Nienke Hofstra, onderzoeker bij het lectoraat Logistiek en Allianties aan de HAN

Paul Rood

"Om ook in de toekomst goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden zullen we de komende decennia slim en innovatief moeten ontwikkelen."

Portret foto van Paul Rood

Debra Trampe en Daphne Hachmang

"Ons onderzoek is belangrijk omdat onderwerpen zoals de invoering van de Omgevingswet en ‘inclusief communiceren’ erg leven bij gemeenten."

Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Bram Kin

"Logistiek is gevarieerder dan men vaak denkt. Het gaat niet enkel om het thuisbezorgen van pakketten en de bevoorrading van supermarkten en restaurants."

Portret Bram Kin

Martina de Witte

"Juist zorgbehoevende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van stress hebben baat bij muziektherapie."

Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Jos Sanders

"Met de juiste skills op het juiste moment kunnen we de problemen op de IC’s en in de bouw sneller oplossen.”

Jos Sanders bij AWVN CrisisKrakers

Suzanne van Hees

"We willen een handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘Als dit aan de hand is, kun je dat doen’."

Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Maya Sappelli

"Hoe maken we uitkomsten van data science echt begrijpelijk en bruikbaar voor de eindgebruiker?"

Foto Maya Sappelli, onderzoekers van de HAN

Jeroen Veen

"Ik wil effectieve hulpmiddelen ontwikkelen die betaalbaar, breed beschikbaar en makkelijk te gebruiken zijn."

Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Menno Merts

"Door met bestaande motoren, na een beperkte aanpassing, op hernieuwbare brandstof te kunnen draaien kan op korte termijn een grote verduurzaming bereikt worden met een kleine footprint."

Menno Merts in onderzoekssetting
Meer weten over?
 

Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs

Toekomstbestendig beroepsonderwijs: hoe ziet dat eruit? Hoe leid je professionals op die innovatief meebewegen met verandering, bijdragen aan de samenleving, zelf hun loopbaan sturen en zich een leven lang ontwikkelen? Het lectoraat Responsief Beroepsonderwijs onderzoekt het - in en met de praktijk.

Een docent legt uit