studenten in lounge ruimte

Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs

Marloes de Lange

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Marloes de Lange, onderzoeker bij het lectoraat Responsief Beroepsonderwijs van de Academie Educatie.

HAN Redactie
354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)
Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs

De innovator van de toekomst wordt innovatief opgeleid

In de digitale revolutie krijgen studenten te maken met technologieën waarvan ze nu nog niet weten hoe ze zich in de toekomst ontwikkelen. In innovatieve leeromgevingen, zoals de Netwerkplaats, krijgen ze handvatten om hiermee om te gaan.

HAN Redactie
237745 man met interface glas
Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs

Doorlopend praktijkgericht ontwikkelen

De wereld om ons heen verandert continu in een snel tempo. Hoe kunnen medewerkers zich op de werkplek slim en snel doorontwikkelen, dichtbij de echte werksituatie?

HAN Redactie
102319 arts onderzoekt de longen van een patient op de verpleegafdeling hematologie
Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs

Afscheid van lector Loek Nieuwenhuis

Op 7 oktober nam Loek Nieuwenhuis afscheid als lector Beroepspedagogiek van de HAN én als bijzonder hoogleraar van de Open Universiteit. Hij blikt terug op zijn lectorschap binnen de Academie Educatie: Waar is hij trots op? Wat was zijn impact? Welke tips geeft hij mee? En stopt hij echt helemaal?

HAN Redactie
192195 Lectoraat Loek Nieuwenhuizen Beroepspedagogiek
Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs

Prepareren voor innoveren

We verwachten veel van onze studenten als ze straks de wijde wereld ingaan. Zij zijn degenen die geconfronteerd worden met complexe maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, de toekomstige gezondheidszorg en robotisering.

HAN Redactie
34645 Studenten overleggen bij werkplekken Engineering gebouw
Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs

Praktijkroutes zorg klaar voor de toekomst

De zorg verandert en ontwikkelingen gaan hard. Het onderwijs verandert mee. Studenten die een praktijkroute volgen in het mbo en zorginstellingen, zien wat ze moeten leren meteen in de praktijk. Hoe bereid je studenten in een praktijkroute voor op een vak dat zich zo ontwikkelt?

HAN Redactie
Twee studenten overleggen met laptop
Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs

Leraren wijzer met Wijzer Werkplekleren

Docenten in het mbo en hbo weten hoe belangrijk werkplekleren is. Studenten moeten kunnen oefenen in de praktijk. Wetenschappelijk is er nog weinig bekend over werkplekleren. De kennis die er is, heeft senior onderzoeker Haske van Vlokhoven nu beschikbaar gemaakt in de Wijzer Werkplekleren.

HAN Redactie
Studenten zittend op bank
Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs

Boei mbo-studenten voor algemene vakken

De gemiddelde mbo-student veert niet op bij een les over d’s en t’s of vervoegingen van Engelse werkwoorden. Vakken als wiskunde en burgerschap laten het mbo-hart ook niet sneller kloppen. Belangrijk zijn ze wél. Met het Ontwerpinstrument MBO stem je je lessen af op het toekomstig beroep van de student: aandacht verzekerd!

HAN Redactie
studenten zitten in groepjes