Smart Learning De innovator van de toekomst wordt innovatief opgeleid

237745 man met interface glas
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

In de digitale revolutie krijgen studenten te maken met technologieën waarvan ze nu nog niet weten hoe ze zich in de toekomst ontwikkelen. In innovatieve leeromgevingen, zoals de Netwerkplaats, krijgen ze handvatten om hiermee om te gaan.

Toen internet in de jaren 90 in opkomst was, wist men niet dat we anno 2022 YouTubend en TikTokkend door het leven zouden gaan. Sterker nog: er werd sceptisch op de komst van internet gereageerd. Want er was toch al een televisie? En een radio? En er waren toch tijdschriften? Waar had je in hemelsnaam dat internet voor nodig? Toch gingen creatieve ondernemers met de technologie aan de slag. En wat er van het internet geworden is, weten we inmiddels allemaal. 

De digitale transitie

Een vergelijkbare dynamiek zien we bij digitale technologieën die nu in opkomst zijn. Neem digital twinning, het maken van digitale kopieën van fysieke producten of processen. Digital twin-technologie wordt geleidelijk omarmd door ondernemers. Maar hoe die technologie over een X-aantal jaar precies wordt toegepast, is onduidelijk. Dat is een uitdaging voor kennisinstellingen, zoals de HAN. Want hoe bereid je jong talent voor op een toekomst die in mist gehuld is? 

285928 De HAN lanceert eind juni de Technohub Digital Twin, samen met een aantal bedrijven en het Graafschapcollege. Varex medewerker Sjoerd Hermsen

Onder de vlag van smart learning gaan studenten en professionals samen aan de slag in innovatieve leeromgevingen, zoals de Netwerkplaats. Dat is een pilot die maart vorig jaar gestart werd door de HAN, het Graafschap College en SmartHub Achterhoek. In de Netwerkplaats worden studenten, met verschillende achtergronden, en Achterhoekse bedrijven met elkaar in aanraking gebracht. En dat allemaal naast de reguliere onderwijsprogramma’s. 

Aansluiten bij innovatie

“Startups moesten voorheen het onderwijssysteem volgen”, zegt Sander Berendsen, kwartiermaker bij de Netwerkplaats. Bedrijven moesten bijvoorbeeld rekening houden met semesters en vakantieperiodes. “Maar de wereld verandert zo snel, dat we moeten acteren op basis van vraagstukken die in de markt spelen. Op het moment zelf. Want de informatie van vandaag wordt snel ingehaald door de tijd. Daarom hebben we besloten om een leeromgeving te ontwerpen die aansluit bij die innovatie.” 

De wereld verandert zo snel, dat we moeten acteren op basis van vraagstukken die in de markt spelen.

In de Netwerkplaats wordt het verhaal van de lerende als uitgangspunt genomen, vertelt Berendsen. “Als innovatiedocent binnen het Graafschap College heb ik de methodiek leren van verhalen ontwikkeld. Die is de ruggengraat van de Netwerkplaats geworden. We sluiten aan bij het verhaal van een student of een professional. Wat kan die goed, wat doet die graag en waar wil die moeite voor doen? Vanuit daar verbinden we de lerende aan al het moois dat de regio te bieden heeft. We zijn een soort rode loper in de Achterhoek.” 

Lerenden en vraagstukken matchen

Als voorbeeld noemt Berendsen een startup uit Ulft die accu’s maakt: Charged. “Ze hebben een hospitality hub ontwikkeld voor restaurants en hotelketens. Dat is een hub met hele sterke accu’s waarop 4 laptops een dag lang kunnen draaien. Ze wilden weten hoe ze die in de markt kunnen zetten. Toen hebben we dat vraagstuk gekoppeld aan een student die hiermee aan de slag kan. Dus we zijn een soort matchmaker tussen de identiteit van de lerende, in relatie tot wat de Achterhoekse markt nodig heeft.” 

Onderzoekers van de HAN concludeerden dat initiatieven als de Netwerkplaats een boost kunnen geven aan innovatief leren en vaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt van de toekomst. In het project Prepareren voor Innoveren deden zij literatuuronderzoek en interviewden ze voorlopers in open-eind-leren; een manier van leren die ook sterk in de Netwerkplaats naar voren komt. Het onderzoek werd in oktober afgerond en leverde een whitepaper op. 

video prepareren voor innoverenInnovatief leren

Slim leren als basis voor innovatie

De Netwerkplaats is niet het enige en zeker niet het laatste initiatief van de HAN dat open-eind-leren stimuleert. Volgens Annelies Dickhout, kartrekker van het thema smart learning, is dit soort vernieuwing van het onderwijs essentieel. “Wat wij zien is dat je, door die leeromgevingen te faciliteren, professionals kunt voorbereiden op de onzekere toekomst in een sterk gedigitaliseerde werkomgeving. Smart learning is een belangrijke basis voor de digitale transitie die gaande is.”  

Dickhout hoopt dat de opgedane kennis over innovatieve leeromgevingen breed wordt toegepast. “Ik probeer mensen van de HAN met elkaar te verbinden door dit soort innovatie over de academies heen te stimuleren.” 

 

Door vernieuwende leeromgevingen te faciliteren, kun je professionals voorbereiden op de onzekere toekomst in een sterk gedigitaliseerde werkomgeving. Smart learning is een belangrijke basis voor de digitale transitie die gaande is.

Smart RegionSamen slim

Digitale toepassingen worden steeds sneller ontwikkeld en technologie neemt een steeds belangrijkere plek in ons leven in. Deze digitale innovaties vragen om goede wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Met het samen leren innoveren, delen van kennis en het creëren van ontmoetingsplekken helpt onze focus Smart Region daarbij. Op deze manier hebben we impact op de digitale toekomstbestendigheid in het werkveld en in ons onderwijs.

Benieuwd naar meer voorbeelden hoe de HAN samen met diverse partners grenzen verlegd door te werken aan het innovatief vermogen van professionals en studenten? 

Smart Region vrouw met bril