Project Evidence Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen

man pakt boek uit schap bibliotheek

Welkom bij dit digitale Handboek EBP. Dit handboek ondersteunt zorgverleners en projectleiders bij het creëren van een Evidence Based Practice (EBP) cultuur binnen zorgteams in verpleeghuizen.

Aan de slag

Begin met het lezen van onderstaande stappen. Bekijk voor de uitvoering van iedere stap de bijbehorende toolbox (hulpmiddelen en literatuur). Filmpjes helpen je verder de stap beter te begrijpen. Nadat je een stap hebt doorlopen, vul je een deel van het implementatieplan in. Gaandeweg maak je zo een plan voor implementatie dat past bij jullie organisatie.

Let op!
Om de implementatie van EBP systematisch uit te voeren, is het van essentieel belang dat je de stappen in de juiste volgorde doorloopt.

Voorbereiding
De ontwikkeling van een EBP-cultuur vraagt om specifieke kwaliteiten van de projectleider. Maar als projectlei…
Stap 1: Ontwikkel een voorstel voor verandering
Stap 1 is een eerste stap op weg naar een EBP-cultuur. Betrek belanghebbenden bij het ontwikkelen van een voor…
Stap 2: EBP-cultuur en doelen
Breng huidige EBP-cultuur, bevorderende en belemmerende factoren in kaart en formuleer doelen. …
Stap 3: Selecteer strategieën
In deze stap selecteer je strategieën (activiteiten) die aansluiten op de belemmerende factoren en helpen bij …
Stap 4: Maak een plan en voer het uit
Nadat strategieën zijn geselecteerd is het belangrijk om een plan te maken. Als het goed is, is dit nu al voor…
Stap 5: Zorg dat de verandering blijvend is
In deze stap zorg je ervoor dat de strategieën uit het plan vast onderdeel worden van de dagelijkse praktijk. …
Stap 6: Evalueer en stel het plan zo nodig bij
Het is belangrijk om in het implementatieplan ook de evaluatie in te plannen. In deze stap houd je in de gaten…
Toolbox
Als je dit handboek stap voor stap doorwerkt, zul je merken dat gaandeweg verschillende tools worden aangereik…