pratend in klaslokaal

De ontwikkeling van een EBP-cultuur vraagt om specifieke kwaliteiten van de projectleider. Maar als projectleider kun je het niet alleen. Je hebt draagvlak nodig van personen op cruciale plaatsen in de organisatie.

Randvoorwaarden

De volgende randvoorwaarden zijn van belang voor het vinden van draagvlak:

Nuttig bij de voorbereiding