verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

Zorgverleners, welzijnswerkers en inwoners gebruiken soms andere woorden terwijl ze hetzelfde bedoelen. Of gebruiken juist dezelfde woorden, maar bedoelen er iets anders mee. Dat maakt samenwerken moeilijk. Duidelijke afspraken over begrippen is daarom een voorwaarde voor de samenwerking.

Doel van deze handreiking

De handreiking Methode Wederzijds Begrip biedt je handvatten om samen in gesprek te gaan over kernbegrippen, waardoor je elkaar beter gaat begrijpen. Onduidelijkheid over begrippen hangt samen met de context, de praktijksituatie waarvoor je de samenwerking aangaat. Oftewel: de partners die bij de samenwerking betrokken zijn en de gemeenschap waarin dat gebeurt.

Bij verschillende samenwerkingsverbanden kunnen daarom verschillende begripsonduidelijkheden zijn. Een beter begrip verbetert de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals, inwonerinitiatieven en sociale netwerken. En een goede samenwerking draagt uiteindelijk bij aan gezonde en vitale inwoners en een beter welzijn in de gemeenschap.

Methode Wederzijds Begrip

De Methode Wederzijds Begrip (pdf) is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een samenwerkingsverband, zoals een wijknetwerk.

De eerste 4 fasen van deze methode vinden voornamelijk plaats in de fasen netwerk verkennen en netwerk vormen van het 4 V's model voor netwerkontwikkeling: Verkennen, Vormgeven, Verdiepen, Verankeren, maar kunnen zich daarna herhalen.

De methode is iteratief, je kunt dus ook stappen terug maken.

346499 infographic model wederzijds begrip project Samenredzaamheid 2021

Fasen van deze Methode

Achtergrond & literatuur
Een goede samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals en inwoners is belangrijk. Door deze samenwerking…
Begrippenkader
Duidelijke afspraken over begrippen zijn een voorwaarde voor goede samenwerking. Voor de ontwikkeling van de M…
Fase 1: Doel bepalen
Deze fase is onderdeel van de stap Netwerk Verkennen van de 4V's. Kennismaken en met elkaar het doel bepalen g…
Fase 2: begrippen kiezen
In deze eerste fase van begripsvorming kies je met elkaar een aantal begrippen, waarmee je het proces van begr…
Fase 3: Betekenis geven
In deze fase verken je de inhoud van de begrippen. Hierbij deel en verhelder je alle denkbeelden, perspectieve…
Fase 4: Definities vaststellen
Discussie en dialoog hebben de functie om elkaar beter te leren begrijpen. Begrippen definieer je door met elk…
Fase 5: Implementatie en evaluatie
Het toepassen van nieuwe definities en begrippen gaat vaak niet vanzelf. Daarom maak je in deze fase een plan …
Werkvormen
Je vindt hier een aantal werkvormen die je kunt inzetten binnen de Methode Wederzijds Begrip.…
  • Achtergrond

    De zorgvraag verandert en er is een dreigende tekort aan zorgprofessionals. Daarnaast is er de verschuiving van het denken van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gedrag en Gezondheid (GG) en Mens en Maatschappij (MM). 

  • Partners en financiering

    Het project Samenredzaamheid en de Methode Wederzijds Begrip wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting KOH en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. 

Uitgelicht

Interview met Geert RuttenSamenredzaamheid in de eerstelijnszorg
verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

Betrokken opleidingen

Social Work

Voltijd Bachelor opleiding

Heb jij de drive om anderen, de samenleving en ook jezelf te versterken? Met Social Work help je mensen écht verder. Verleg je grenzen en pak complexe problemen aan. Bijvoorbeeld als GGZ-agoog of jeugdzorgwerker. Of in de verslavings- of gehandicaptenzorg. Mogelijkheden genoeg!

null

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been