verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

Dit project is een vervolg op het project Een Sterk Wijknetwerk: Burgers, Professionals en Onderwijs SAMEN! Uit dit project bleek dat het samenwerken tussen professionals in de eerstelijns zorg met het sociale domein en met burgers niet vanzelfsprekend is.

Snelle info

Startdatum

April 2020

Einddatum

30 september 2023

Financiering

Ministerie van VWS

Projectleider

Miranda Laurant

Aanleiding van het project

De gezondheidszorg vraagt om een andere manier van denken, doen en organiseren waarbij de samenwerking tussen professionals in welzijn en zorg én met burgers lokaal wordt versterkt. 

Taakverschuiving binnen de huisartsenpraktijk, van huisartsen naar praktijkondersteuners, physician assistants en verpleegkundig specialisten, heeft tot nu toe de toenemende zorgvraag (vergrijzing, multimorbiditeit) en het verplaatsen van zorg naar de eerstelijn kunnen opvangen. Steeds meer vragen zijn echter niet medisch van aard en bovendien neemt de personeelsschaarste toe.

In de toekomst is een andere wijze van inrichten van de gezondheidszorg van belang om vragen van burgers op te kunnen vangen. Ook vraagt dit om anders handelen van professionals. Het is belangrijk om samenwerking met het sociale domein en met de burger (nulde lijn) te versterken; deze samenwerking wordt nog onvoldoende benut.

Doel

Het project had tot doel om eerstelijnsorganisaties in een interprofessioneel verband (preventie, welzijn, zorg) én sociale netwerken en andere burgerinitiatieven in de lokale context duurzaam te laten samenwerken, zodat verschuiving van (preventieve) taken/activiteiten van eerstelijn naar burgers mogelijk wordt. Investering hierin draagt bij aan gezonde, vitaal functionerende burgers en samenredzaamheid.

Het project richtte zich op het meso-niveau, als katalysator om de beweging in de lokale context - ofwel in de buurt, wijk of dorp - op gang te brengen. Dit gericht op de verschuiving van (preventieve en gezondheidsbevorderende) taken van de eerstelijn naar nulde lijn, waar samenredzaamheid centraal staat. Het project vormt daarmee een verbindende schakel tussen alles wat er op individueel niveau (micro-niveau) gebeurt én op beleidsniveau (macro-niveau) en is daarmee uniek.

bord met aankondiging activiteiten wijkcentrum

Aanpak

De aanpak was een (participatief) actiegerichte methode, waarbij kennis is ontwikkeld ter verbetering van de praktijk en tegelijkertijd verbetering in de praktijk is gerealiseerd. Het was een dynamisch en iteratief proces, met actieve participatie van 3 communities (buurt, wijk of dorp) en de voor het project samengestelde adviesgroep.

Parallel aan de actiegerichte methode is door de toepassing van kwalitatieve methoden onderzoek gedaan naar de ervaren effecten die deze nieuwere werkwijze in de lokale conext oplevert. Ervaringsverhalen namen in het onderzoek een belangrijke plaats in.

Het project beoogde de volgende praktische hulpmiddelen te ontwikkelen:

Resultaten

Bekijk de resultaten die het project Samenredzaamheid heeft opgeleverd.

Uitgelicht

Contact over dit project?

Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Partners

Dit project van het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening is gefinancierd door het Ministerie van VWS en wordt samen met de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) uitgevoerd. 

Betrokken opleidingen

Social Work

Voltijd Bachelor opleiding

Heb jij de drive om anderen, de samenleving en ook jezelf te versterken? Met Social Work help je mensen écht verder. Verleg je grenzen en pak complexe problemen aan. Bijvoorbeeld als GGZ-agoog of jeugdzorgwerker. Of in de verslavings- of gehandicaptenzorg. Mogelijkheden genoeg!

null

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been
Blijf op de hoogte
 

Stuur een mailbericht naar: lectoraat.ozd@han.nl

Twee studenten overleggen met laptop