Voor gouden driehoek beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek

Het boek 'Uit de hoek komen' gaat over verschillende vormen van samenwerken in een netwerk. Het gaat vooral over samenwerken in de driehoek beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek. Als alle partijen uit hun eigen hoek komen en van elkaar willen leren, dan kan juist uit die samenwerking een gouden driehoek ontstaan.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- aan tafel studente hurkt en geeft uitleg kalenderklok

Samenwerkingsformules in een netwerk

'Uit de hoek komen. Samenwerkingsformules in een netwerk' is een uitgave van de Zorgalliantie. Dit is een door de HAN ondersteund netwerk van 28 organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en onderwijs. Het doel is om in het verband van het netwerk de zorg in de praktijk te verbeteren.

De Zorgalliantie voert in samenwerking met professionals in organisaties, met docenten, studenten en onderzoekers innovatieve projecten uit. De afgelopen jaren zijn met meerdere partners nieuwe werkwijzen voor effectieve netwerken ontwikkeld: de zogenaamde samenwerkingsformules.

Verhalen over ontwikkeling en opbrengsten

In de bundel vertellen de betrokkenen over de ontwikkeling en over de verschillende opbrengsten van samenwerkingsformules. Het gaat van tools tot leerwerkplaatsen, van masterclasses voor bestuurders van zorgorganisaties tot het ontstaan van Krachtige Leerkringen. In zo'n leerkring komen de poten van de driehoek in een regionaal gebied sterk bij elkaar.

Tools en lessen

Elke samenwerkingsformule wordt toegelicht met uitleg over het maatschappelijk vraagstuk, het doel, de geleerde lessen en de tools. De samenwerkingsformules zijn op diverse manieren te gebruiken, in uiteenlopende contexten en afhankelijk van het vraagstuk. De lessen maken duidelijk waar je op moet letten. 

Gouden driehoek

De boodschap is helder: als je écht de andere hoek opzoekt, met betrokkenen samenwerkt en samen leert, dan worden beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek een gouden driehoek.

Meer weten over netwerken zorg en welzijn?

Lees ook de verhalen, interviews en voorbeelden via de website van het succesvol vormgeven van een wijknetwerk in de praktijk.