Anneke van Vught

Wat ik zo mooi vind aan de projecten binnen ons lectoraat? We denken continue met de zorginstellingen, zorgprofessionals en het onderwijs na over de optimale personeelsmix. Dit om nu en in de toekomst samen de beste zorg te kunnen verlenen.

409818 Portret Anneke van Vught

Hoe kunnen we kwalitatief hoogwaardige persoonsgerichte zorg leveren? Die aansluit op de wens van de cliënt of patiënt, met de financiële en personele middelen die beschikbaar zijn? Samen met zorgprofessionals werk ik graag aan vraagstukken over het effectiever en efficiënter inzetten van professionals. Mijn ultieme doel is het interprofessioneel leren en samenwerken voor de allerbeste zorg.

Over Anneke

Expertises

 • Skill mix: optimale inzet van professionals in gezondheidszorg 
 • Evidence Based Practice
 • Verpleegkunde
 • Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist
 • Regiebehandelaar  
 • Positionering van professionals in de zorg
 • Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden 
 • Participatief actieonderzoek

LectoraatOrganisatie van Zorg en Dienstverlening

Het zorglandschap verandert en dat levert organisatorische vragen op. We moeten anders denken, anders doen en anders organiseren. Wij doen praktijkgericht onderzoek om erachter te komen welke veranderingen nodig zijn en hoe we ze kunnen doorvoeren.

 

groep van zorgverleners en zakenmensen tijdens vergadering

Projecten

Ruimte voor PA’s en VS’en in de anderhalvelijnszorg

De vraag naar medisch specialistische zorg groeit. Hierdoor verschuift deze zorg steeds meer richting eigen huis, gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk. Dit heet anderhalvelijnszorg. Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) kunnen hier een grote rol vervullen.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente

Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen

Welkom bij dit digitale Handboek EBP. Dit handboek ondersteunt zorgverleners en projectleiders bij het creëren van een Evidence Based Practice (EBP) cultuur binnen zorgteams in verpleeghuizen.

man pakt boek uit schap bibliotheek

Evidence 1.0

Werken volgens Evidence Based Practice (EBP) betekent zorg verlenen op basis van het beste wetenschappelijk bewijs. De behoeften van patiënten neem je mee én eigen expertise zet je optimaal in. Dit project ondersteunt bij het creëren van een EBP-cultuur in verpleeghuizen.

portret Anneke van Vught associate lector

Taakherschikking in de ouderenzorg

Hoogopgeleide zorgprofessionals zoals Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants kunnen taken overnemen van artsen, zodat deze ruimte krijgen voor andere taken. Deze taakherschikking verbetert de ouderenzorg. We onderzochten in hoeverre de taakherschikking heeft plaatsgevonden.

Ouderenzorg

Evidence 2.0

De stip op de horizon voor verpleeghuizen is 'Samen leren en Verbeteren van persoonsgerichte zorg'. Dit betekent in partnerschap tussen cliënt, naasten en zorgprofessionals: leren en verbeteren voor de best passende zorg. In dit project werken we aan het lerend vermogen van verpleeghuizen.

medewerkster toont foto’s op een tablet aan een bewoner van het verpleeghuis

VS-ggz in de functie van regiebehandelaar

Sinds 1 januari 2017 mag een Verpleegkundig Specialist (VS)-ggz regiebehandelaar zijn, net zoals de psychiater, klinisch psycholoog of verslavingsarts. De invulling van deze rol is nog best complex. We ontwikkelen een handreiking die het invullen van de rol als regiebehandelaar ondersteunt.

een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige

Nieuws

TvZ-nominatie publicatie onderzoekOver ervaringen VS-ggz in huisartsenpraktijk
109957 oudere paar bespreekt problemen met relatietherapeut
Promotie Wendy Kemper-KoebruggeVerbeter het zorgnetwerk voor ouderen thuis
144220 bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden
109957 oudere paar bespreekt problemen met relatietherapeut
Lancering ImplementatiewijzerPA en VS in anderhalvelijnszorg
33026 studenten lachen
Nieuw handboek Verpleegkunde CATHoe maak je een Critical Appraisal of a Topic?
240861 biocentre c-elegans8. Samantha Hughes, Nikki Kolsters
102303 verpleegkundige wandelt buiten het ziekenhuis voor goed gesprek
Samenredzaamheid in zorg en welzijnMethode Wederzijds Begrip gelanceerd
236900 studenten en professionals in overleg
279073 wijkverpleging-thuiszorg wandelen met vrouw
279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH
Interprofessioneel leren en verbeteren in de zorgStudenten op onderzoek naar meetinstrumenten
32510 Studenten en docent bj infuus

Uitgelicht

Nieuwe lectoraatperiode organisatie zorg en dienstverleningVanuit een stevige basis verder bouwen
109958 manager leidt een zakelijke bijeenkomst met collega's en medische professionals
109995 ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Nieuwe werkwijze Huisartsenpraktijk Afferden Maatwerkoplossingen in het zorg- én sociale domein
102261 een arts overlegt met haar leidinggevende.
Interview met Geert RuttenSamenredzaamheid in de eerstelijnszorg
verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek
verzorgsters helpen vrouw met brood in broodrooster doen

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van mij over mijn onderzoeken. Bekijk het overzicht van alle publicaties.

studenten werken met laptop

Kennispartners en netwerken

Ik werk samen met deze kennispartners en netwerken:

 • Platform Zorgmasters

  Het Platform Zorgmasters verzamelt, creëert en deelt kennis over taakherschikking, specifiek over de Physician Assistant (PA) en de Verpleegkundig Specialist (VS). Het Platform richt zich op professionals en patiënten.
 • Radboudumc Patiëntenzorg

  Het Radboudumc Patiëntenzorg werkt onder meer aan vragen over de meest optimale inzet van een Physician Assistant of Verpleegkundig Specialist binnen een pallet van zorgverleners. Hiermee helpen ze professionals en organisaties bij het herschikken van taken in de zorg.

Blijf op de hoogte Vraag onze nieuwsbrief aan

studenten in gesprek kijkend op tablet