35015 Overzicht campus Nijmegen

Het Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe stijl is ontstaan om deskundigheid te bevorderen bij de vele veranderingen in 2015. Het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap 2019-2020 is daar een vervolg op.

Die veranderingen in 2015 hielden in: het indiceren van zorg, eigen regie en zelfredzaamheid van de burger en cliëntsysteem, preventief werken en het wijkgericht samenwerken. Met dit vervolgproject willen we de kwaliteit van de zorg en het welzijn van thuiswonende ouderen te verbeteren. Er is namelijk een toename van (steeds ouder wordende) ouderen. Zij hebben verschillende gezondheids- en welzijnsproblemen. Door de vergrijzing spelen bij ouderen vaak een mix van fysieke, sociale (sociale isolatie) en psychische (cognitieve en emotionele) problemen een rol. 

Samenwerking noodzakelijk

Het uitdiepen van de benodigde competenties van alleen de zorgprofessionals uit het team wijkverpleging en de docenten verpleegkunde is daarom niet voldoende. Een samenwerking op verschillende levensdomeinen blijkt noodzakelijk. Daarom breiden we het Nijmeegs Leerlandschap verder uit met professionals binnen het sociaal domein naar het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap. Deze uitbreiding van de samenwerking met het sociaal domein stelt de betrokken professionals en docenten in het Leerlandschap in de gelegenheid met en van elkaar te leren op het terrein van integrale ouderenzorg.

Interprofessioneel werken

De professional van het sociaal domein voegen we toe aan de duobaan. Hierbij lopen professionals mee in elkaars beroepspraktijk. Aansluitend moeten we het vermogen om samen te werken verder ontwikkelen. Nieuwe, interprofessionele vormen van samenwerking zijn in de zorg aan (kwetsbare) ouderen een vereiste. Waarbij de oudere zoveel mogelijk regie houdt over de zorg die hij/zij ontvangt. Voorwaarden om werkelijk interprofessioneel te kunnen werken zijn behalve leiderschap en visie, een goede en geregelde onderlinge communicatie en kennis van elkaars en de eigen competenties. 

Het werken in de driehoek onderwijs-onderzoek-praktijk biedt de deelnemers van het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap een uitgelezen kans om een de methode van samenwerken verder te ontwikkelen en te onderzoeken. De ervaringen van de huidige deelnemers met het Nijmeegs Leerlandschap zijn positief. Maar tot dusver is er weinig kennis over en wetenschappelijk goed geëvalueerde ervaring met het leren in een duobaan en het interprofessioneel samenwerken binnen de gezondheidszorg en het sociaal domein.

Bijdrage van dit project

Gedurende het project willen wij met het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap een bijdrage leveren aan de kennis over het leren en het interprofessioneel samenwerken in de beroepspraktijk. Dit doen we door ons af te vragen in hoeverre de duobaan en deze werkwijze de integrale zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen verbetert volgens de betrokken professionals uit het team wijkverpleging, het sociaal domein en docenten.

Interessante projecten

Dukenburg beweegt met zorg over de drempel

Hoe zorgen we er voor dat meer kwetsbare ouderen in de Nijmeegse wijk Dukenburg gebruik maken van het aanbod van de buurtsportcoach? Het project 'Dukenburg beweegt met zorg over de drempel' van de HAN realiseert met subsidie vanuit ZonMw en Sportinnovator daarvoor een 'Living Lab Sport en lage SES’.

236837 locatie wijkcentrum Dukenburg

Acute.Zorg@Home?!

Hoe zijn onnodige opnames van kwetsbare thuiswonende ouderen met een acute zorgvraag op de SEH te voorkomen? Wat kan hiervoor verbeteren in de samenwerking en informatieuitwisseling tussen wijkverpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en huisartsen?

280895 handen oudere en verzorger in beeld

Voedings- en beweeggedrag bij kwetsbare thuiswonende ouderen tijdens COVID-19

Tijdens de pandemie zijn veel thuiswonende ouderen contacten uit de weg gegaan om een COVID-besmetting te voorkomen. Wat betekent dit voor hun voedings- en beweeggedrag?

296852 Een mantelzorgen komt tijdens coronatijd boodschappen brengen bij een oudere dame thuis. Met mondkapje.

Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap 2019-2021

Dit project is een vervolg op het Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl. Aan de bestaande samenwerking voegen we professionals en docenten uit het sociaal domein en cliëntvertegenwoordiging toe. Om zo de kwaliteit van de zorg en het welzijn van thuiswonende ouderen te verbeteren.

35015 Overzicht campus Nijmegen

Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl

Dit project is bedoeld om deskundigheid te bevorderen bij wijkverpleegkundigen en docenten. Om het vak van wijkverpleegkundige goed te kunnen (blijven) uitvoeren is 'leren in de praktijk' onontbeerlijk.

close-up drie mensen in gesprek

Richtlijnen in de wijkzorg

Vanuit het nationaal programma voor richtlijnontwikkeling hebben we 2 nationale richtlijnen voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld. Een richtlijn over de omgang met eenzame patiënten. En een richtlijn palliatieve zorg in de thuissituatie. Het helpt wijkverpleegkundigen en andere professionals.

Ouderenzorg