Project  Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl

close-up drie mensen in gesprek

Dit project is bedoeld om deskundigheid te bevorderen bij wijkverpleegkundigen en docenten. Om het vak van wijkverpleegkundige goed te kunnen (blijven) uitvoeren is 'leren in de praktijk' onontbeerlijk.

Dat geldt evengoed voor aankomend wijkverpleegkundigen als voor ervaren wijkverpleegkundigen.

Met de vele veranderingen in de huidige praktijk veranderen ook de competenties waarover (aankomend) wijkverpleegkundigen dienen te beschikken. Er wordt meer beroep gedaan op:

 • het indiceren en organiseren van zorg;
 • de eigen regie en zelfredzaamheid van de burger en het cliëntsysteem;
 • preventief werken;
 • het wijkgericht samenwerken.

Om die reden dient het onderwijs nauw op de praktijk aan te sluiten.

Bestendig leerlandschap

In het project werken HAN Verpleegkunde, 3 thuiszorgorganisaties (Buurtzorg, ZZGzorggroep en TVN Zorgt) en het ROC Nijmegen samen. We werken aan de ontwikkeling van een bestendig netwerk (leerlandschap) voor de uitwisseling van actuele wijkverpleegkundige kennis. Hierbij bouwe we voort op een aantal bestaande activiteiten, zoals gastcolleges door wijkverpleegkundigen en samenwerkingsverbanden. Het netwerk voegt hieraan een aantal nieuwe activiteiten toe zoals onder andere de duobanen.

studenten overleggen met lach
Interprofessioneel overleg

Duobaan: hbo-docent en wijkverpleegkundige

In de duobaan werken 1 docent HAN Verpleegkunde en 1 wijkverpleegkundige per instelling een dag per week samen aan de onderlinge uitwisseling van kennis en het realiseren van innovatie.

De docent werkt in de praktijk aan analyses van de door de teams ingebrachte onderwerpen voor verbetering. Op grond hiervan organiseert de docent onder meer:

 • Intervisie
 • Werkbesprekingen
 • Literatuurbesprekingen

De docent begeleidt vervolgens studenten die in het kader van hun afstudeerproject helpen bij de aanpak van de ingebrachte onderwerpen.

De wijkverpleegkundigen nemen deel aan deze activiteiten en aan het onderwijs bij HAN Verpleegkunde.

 • Zij organiseren met de docent samen gastcolleges (met wijkverpleegkundigen) en werkgroepen voor studenten.
 • Zij helpen bij de afstudeerprojecten.
 • Zij organiseren samen met de docent bij- en nascholingen (o.a. masterclasses) voor hun collega's.
 • Vervolgproject

  Uit dit project vloeide een vervolgproject voort: Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap 2019-2021.

   

 • Artikel

  Wil je meer lezen over het project? Lees dan dit artikel in de Mediator van november 2016.

Contact over dit project?

Jacqueline Theunissen

 • jacqueline.theunissen@han.nl
 • Lectoraat Wijkverpleging

  Betrokken opleidingen

  Verpleegkunde

  Voltijd Bachelor opleiding

  Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

  student op bed met gips om been

  Ergotherapie

  Voltijd Bachelor opleiding Ergotherapie

  Adviseren, coachen en begeleiden. Als ergotherapeut zorg je dat mensen hun dagelijkse activiteiten weer zelf kunnen doen. Denk aan werken, naar school gaan en hun persoonlijke verzorging. Samen met de cliënt zoek je naar de beste oplossing. Zo maak jij mensen gelukkiger!

  299401 Kapittelweg 33 Nijmegen Ergotherapie studeren hbo opleiding uitleencentrum hulpmiddel

  Social Work

  Voltijd Bachelor opleiding

  Heb jij de drive om anderen, de samenleving en ook jezelf te versterken? Met Social Work help je mensen écht verder. Verleg je grenzen en pak complexe problemen aan. Bijvoorbeeld als GGZ-agoog of jeugdzorgwerker. Of in de verslavings- of gehandicaptenzorg. Mogelijkheden genoeg!

  null

  Nieuws en artikelen

  524752 Onderzoek_Lectoraat-Wijkverpleging-Minke Nieuwboer-Ruth-Pel-portret 2023
  503964 Het zorgspel van iXperium Health
  Onderzoek en handreikingVerpleegkundig Specialist in de wijk
  verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente
  109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
  Beter samenwerken in wijkverplegingProject Zorg met de Wijk stimuleert preventie
  65837 servicedesk vrouw helpt bij laptop
  Actieonderzoek Lectoraat WijkverplegingPreventie in ouderenzorgnetwerk Groesbeek
  120492 ouderenzorg met patient
  Samenwerken in de regioVerpleegkundige zorg in de toekomst
  109997 groep van zorgverleners en zakenmensen tijdens vergadering
  Onderzoek Lectoraat WijkverplegingAnna Reynvaan Wetenschapsprijs voor Benjamin Wendt
  279071 wijkverpleging thuiszorg met man thuis
  Nieuw handboek Verpleegkunde CATHoe maak je een Critical Appraisal of a Topic?
  240861 biocentre c-elegans8. Samantha Hughes, Nikki Kolsters
  Promotieonderzoek Benjamin WendtMeer gepaste zorg in de wijkverpleging
  102281 een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken

  Publicaties

  Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

  ZwaartepuntHealth

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

  verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente