Ouderenzorg

Vanuit het nationaal programma voor richtlijnontwikkeling hebben we 2 nationale richtlijnen voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld. Een richtlijn over de omgang met eenzame patiënten. En een richtlijn palliatieve zorg in de thuissituatie. Het helpt wijkverpleegkundigen en andere professionals.

Snelle info

Subsidie

ZonMW

Projectleiders

Rob van der Sande
Els Verschuur

Aanleiding van het project

Vanuit het nationaal programma voor richtlijnontwikkeling ontwikkelden we 2 nationale richtlijnen voor wijkverpleegkundigen. Een richtlijn over de omgang met eenzame patiënten. En een richtlijn palliatieve zorg in de thuissituatie. Het helpt wijkverpleegkundigen en andere professionals.

Doel

Dit project heet voluit: Richtlijnen in de wijkzorg; richtlijn eenzaamheid & richtlijn palliatieve zorg in de thuissituatie. Dit zijn de doelen:

Omgang met eenzame (oudere) patiënten: 

Wijkverpleegkundigen en verzorgenden helpen bij het signaleren en inschatten van aard, risico’s en gevolgen van eenzaamheid en het kiezen van de juiste zorg.

Palliatieve zorg in de thuissituatie:

Bijdragen aan optimale signalering, zorgverlening, samenwerking en overdracht in de palliatieve zorg thuis door (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden.

Om deze doelen te behalen werken we aan richtlijnen die handvatten geven aan wijkverpleegkundigen en verzorgenden. 

Resultaten

Het project leverde een aantal concrete resultaten op in de vorm van 2 richtlijnen voor wijkverpleegkundigen.

Ouderenzorg

Ons projectteam

Rob van der Sande

Docent-onderzoeker en lector Eerstelijnszorg (tot 1 juli 2019)

Els Verschuur

Senior onderzoeker, opleider en projectleider Handreiking Palliatieve zorg thuis

Achtergrond

Samen met de afdeling Eerstelijnsverpleegkundigen van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) is met succes gewerkt aan de inrichting van een nationaal programma voor richtlijnontwikkeling. Dit programma is ondergebracht bij het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden. 

een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken

Betrokken opleidingen

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been

Contact over dit project?

Richtlijn Eenzaamheid

Rob van der Sande

 • 024-353 03 76
 • Rob.vanderSande@han.nl
 • Richtlijn Palliatieve zorg thuis

  Els Verschuur

 • Els.Verschuur@han.nl
 • Publicaties

  Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

  Nieuws en artikelen

  524752 Onderzoek_Lectoraat-Wijkverpleging-Minke Nieuwboer-Ruth-Pel-portret 2023
  503964 Het zorgspel van iXperium Health
  Onderzoek en handreikingVerpleegkundig Specialist in de wijk
  verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente
  109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
  Beter samenwerken in wijkverplegingProject Zorg met de Wijk stimuleert preventie
  65837 servicedesk vrouw helpt bij laptop
  Actieonderzoek Lectoraat WijkverplegingPreventie in ouderenzorgnetwerk Groesbeek
  120492 ouderenzorg met patient
  Samenwerken in de regioVerpleegkundige zorg in de toekomst
  109997 groep van zorgverleners en zakenmensen tijdens vergadering
  Onderzoek Lectoraat WijkverplegingAnna Reynvaan Wetenschapsprijs voor Benjamin Wendt
  279071 wijkverpleging thuiszorg met man thuis
  Nieuw handboek Verpleegkunde CATHoe maak je een Critical Appraisal of a Topic?
  240861 biocentre c-elegans8. Samantha Hughes, Nikki Kolsters
  Promotieonderzoek Benjamin WendtMeer gepaste zorg in de wijkverpleging
  102281 een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken

  Blijf op de hoogte Vraag onze nieuwsbrief aan

  Stuur een mailbericht naar: sandra.wolf@han.nl

  studenten in gesprek kijkend op tablet