3 handen kiezen foto van tafel

Het project heeft de volgende resultaten opgeleverd: 

Publicaties

Ontmoetingen, bijeenkomsten

Voor studenten en organisaties Interprofessioneel samenwerken

Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap Bijeenkomsten voor deelnemers en externen

Verbinding organisaties en onderwijs Werkvormen, middelen en activiteiten