3 handen kiezen foto van tafel

Het project heeft de volgende resultaten opgeleverd: 

Publicaties

Ontmoetingen, bijeenkomsten

Voor studenten en organisaties 

Interprofessioneel samenwerken

Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap 

Bijeenkomsten voor deelnemers en externen

Verbinding organisaties en onderwijs 

Werkvormen, middelen en activiteiten