Installatie lector Minke Nieuwboer Naar een toekomstgerichte wijkverpleging

390607 Installatie Minke Nieuwboer lector Wijkverpleging door Rob Verhofstad_2022

De wijkverpleegkundige speelt een cruciale rol in de toenemende vraag naar zorg in de thuissituatie. Wat zijn haar -toekomstige- rollen en taken? Lector Minke Nieuwboer schetste in haar intreerede op 31 maart de beroepsontwikkeling. Hoe kan het Lectoraat Wijkverpleging hier een 'boost' aan geven?

"Ik reis al 4 decennia mee met de wijkverpleging,'' zei lector Minke Nieuwboer aan het begin van haar intreerede, getiteld Back to the future. "Hoe mooi is het om uit die verschillende periodes de goede lessen mee te nemen en om ze voor een toekomstbestendige wijkverpleging te gebruiken. Hiermee geef ik richting aan de opdracht van ons Lectoraat Wijkverpleging voor de komende jaren." 

 

Naar een toekomstgerichte wijkverpleging Back to the Future

De thema’s die Minke in het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat centraal stelt zijn:

  • Preventie en vroeg-signalering
  • Professionalisering en
  • Aansluiting onderwijs en praktijk

De intreerede van Minke als lector staat uitgebreid beschreven in het boekje:

389396 Cover boekje Back to the future intreerede Minke Nieuwboer maart 2022

Samen aan de start

Voor het programma rond de installatie zijn veel gasten aanwezig. Het grote gezelschap bestaat uit wijkverpleegkundigen, professionals, docenten, studenten en collega’s van Minke uit het werkveld van zorg en onderwijs.

De middag begon met een sprankelende forumdiscussie. De vraagstelling was: 'Wat is nodig om wijkverpleging voor te bereiden op de zorg in de toekomst?' Daarna was het tijd om deel te nemen aan workshops over diverse praktijkprojecten.

Minke steekt haar hoofd boven het maaiveld uit en is een waar rolmodel voor verpleegkundig leiderschap

Verpleegkundig leiderschap

Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap, IQ healthcare RU, gaf in haar toespraak een vooruitblik vanuit de visie van Excellence in Nursing. Zij schetste de ontwikkeling van ‘Rijke teams’. Het gaat volgens haar daarbij om gedifferentieerd werken in teams, met een mix van mbo, hbo, master en post-master opgeleiden. 

"Daarnaast zijn ook combinatiebanen in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg nodig. En samenwerking in het beleid en in de zorgketen. Het tonen van -verpleegkundig- leiderschap is een vereiste voor deze innovaties," zei Hester tot besluit. "Minke steekt haar hoofd boven het maaiveld uit en is in dit verband een waar rolmodel." 

Broodnodige impuls Goede zorg dicht bij huis

"Minke en de collega’s in het lectoraat geven een broodnodige impuls aan de wijkverpleging," zei dagvoorzitter Christine de Vries, directeur Academie Gezondheid en Vitaliteit, HAN. ''Samen met onze lectoraten van het Kenniscentrum Duurzame Zorg werken we aan toekomstbestendige zorg."

"Het aantal ouderen en chronisch zieke mensen met complexe zorgvragen in de thuissituatie neemt snel toe. Daarvoor is een sterke eerste lijn vereist. De wijkverpleging speelt hierin een centrale rol. Goede zorg dicht bij huis en preventie in de wijk draagt bij aan zorg waar die hoort. Met oog voor het verschil het verschil kunnen maken.'' 

Het verschil maken in de wijk

"Een mooie uitspraak om op aan te sluiten. Dààr het verschil maken waar het gebeurt", vervolgde Rob Verhofstad, voorzitter College van Bestuur HAN, in zijn introductie van de formele installatie. "Dit zit ook al in de naam van het beroep: wijk-verpleging. Het maakt echt uit wààr je wieg staat. De HAN richt zich juist daarom ook op wijkgerichte projecten, vanuit de focusgebieden Schoon, Slim en Sociaal."

Liefde voor en trots op de wijkverpleging

"Alle ervaringen samenvoegen, op de schouders van reuzen gaan staan en anderen weer op die van jou laten staan,'' zei Rob tot besluit. "Jij doet dat ook in jouw carrièrereis, Minke. En door telkens terug te blikken op wat wel -en niet- wérkt. Wat het meest effectief is en wat meegaat naar de volgende stap in ontwikkeling.''

''Juist dat reflectieve vermogen en die maatschappelijke betrokkenheid willen we vanuit ons HAN Koersbeeld 2022 - 2028 ook met studenten bereiken. Jij bent fel, gedreven en vol liefde voor de wijkverpleging. Wij zijn heel blij met jou als lector."

Zo trots op jou: En toch ga je door. Kijk niet achterom. Blik op vooruit. Zo trots. Zo trots op jou!

Minke zette daarna in de intreerede haar toekomstbeeld voor de verdere innovatie van de wijkverpleging met verve uiteen. Vanwege de actuele maatschappelijke en professionele ontwikkelingen verdient het vak een echte boost.

Het slotakkoord vol waardering voor de wijkverpleging kwam van zangeres Roos Blufpand. Zij zong -op speciaal verzoek van Minke- het lied: 'Zo trots op jou: En toch ga je door. Kijk niet achterom. Blik op vooruit. Zo trots. Zo trots op jou!'

Lectoraat Wijkverpleging Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat op: