Maurice Magnée

Maurice Magnée is een expert op het gebied van zorgtechnologie en was manager van het HAN iXperium Health. Hij werkte als senior onderzoeker bij het Lectoraat Innovatie in de Care. Op 1 april 2022 is hij benoemd als lector en zet dit lectoraat zelf voort onder de naam: Technologie voor Gezondheid.

Maurice Magnée, lector Technologie voor Gezondheid, HAN

Lectoraat Technologie voor Gezondheid 

Wat doen we met technologie? Wat doet technologie met ons?

Een van de grootste maatschappelijke uitdagingen is het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg oftewel: het garanderen van goede en betaalbare zorg voor iedereen. 

Het lectoraat richt zich op deze uitdagingen en werkt aan creatieve oplossingen die het functioneren, de regie en veerkracht van mensen bevorderen. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de ondersteuning van mensen in hun eigen (collectieve) leefomgeving.

Maurice Magnée: ''Wij zijn ervan overtuigd dat technologie hierbij een cruciale rol speelt. Optimaal zelfmanagement, informele zorg, monitoring, en zorg op afstand kunnen immers niet zonder. Samen met studenten en het werkveld doen we praktijkgericht onderzoek waarbij we ons telkens afvragen: 'wat doen wij met de technologie?', en 'wat doet de technologie met ons?' De laatste vraag is ook van wezenlijk belang omdat technologie invloed kan hebben op wie we zijn, hoe we werken en zelfs op onze cultuur.''

Sociale technologie en VR
 

iXperium Health

Maurice Magnée is oprichter van het iXperium Health: "We werken aan -het omgaan met- nieuwe technologie in zorg en welzijn. We inspireren studenten, opleiders en professionals, en laten ze ervaren wat wérkt.''

"We voeren onderzoek uit naar de effecten van technologie in zorg en welzijn. iXperium Health is als netwerkorganisatie verbonden met kenniscentra binnen de HAN en met veel kennishubs daarbuiten.''

246766 portret Maurice Magnée

Over Maurice

Maurice Magnée studeerde gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en cognitieve neurowetenschappen aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2008 op onderzoek naar de informatieverwerking bij mensen met autisme. Hij was tijdens dit onderzoek verbonden aan de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UMC Utrecht. 

In 2012 is Maurice bij de HAN begonnen als onderzoeker bij het lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme. Hij startte vervolgens onder andere met collega’s een professionele leergemeenschap Sociale Technologie.

In 2017 heeft Maurice het iXperium Health opgericht en dit als manager daarna verder ontwikkeld en uitgebreid. iXperium Health is nu als netwerkorganisatie verbonden met kenniscentra binnen de hogeschool en met veel kennishubs in het werkveld.

Sinds 2021 werkt Maurice als senior onderzoeker bij het lectoraat Innovatie in de Care. Op 1 april 2022 is hij benoemd tot lector Technologie voor Gezondheid bij de HAN University of Applied Sciences.

Maurice Magnée

Expertises

  • Technologie en gezondheid
  • Technologie in zorg en welzijn
  • Sociale technologie
  • Innovaties zorgtechnologie
  • VR, AR
Publicatie intreerede lector Maurice Magnée
 

De toekomst is nu

Maurice stelt 3 onderszoekslijnen centraal voor het stimuleren van kennis over:

  • De rol van technologie in zelfmanagement van burgers, hun informele netwerk en leefomgeving voor gezondheid en preventie
  • Technologie en vaardigheden in (hbo) zorgonderwijs en implementatie in de praktijk
  • De adoptie van technologie in de cultuur en werkprocessen van organisaties in zorg en welzijn

Lees de volledige versie van de intreerede via:

524408 Foto tbv installatie Maurice Magnee
Video

Intreerede lector Maurice Magnée

Op 6 juni 2023 is Maurice Magnée geïnstalleerd als lector Technologie voor Gezondheid bij de HAN. Bridget Kievits benoemde hem namens het College van Bestuur en daarna volgde de intreerede van de lector. Kijk hier zijn intreerede terug:

524408 Foto tbv installatie Maurice MagneeBekijk volledige video
Op 6 juni 2023 is Maurice Magnée geïnstalleerd als lector Technologie voor Gezondheid bij de HAN met als titel van zijn intreerede: De Toekomst is nu.

Intreerede lector Maurice Magnée

Nieuwe technologie speelt een cruciale rol in duurzame zorg. Het Lectoraat Technologie voor Gezondheid onderzoekt die rol. Hoe behouden en verbeteren we onze vitaliteit en veerkracht in de eigen leefomgeving? Maurice Magnée stelde in zijn intreerede op 6 juni dat wij die toekomst samen creëren. Nu.

533419 Onderzoek Lectoraat Technologie voor Gezondheid Installatie Maurice Magnee en Bridget-Kievits 6 juni 2023