Maurice Magnée is per 1 april 2022 benoemd als lector bij de HAN. Daarvoor werkte hij als senior onderzoeker bij het Lectoraat Innovatie in de Care bij de HAN. Maurice is een expert op het gebied van technologie in de zorg en was manager van het HAN iXperium Health.

Maurice Magnée, lector HAN

Wat doen we met technologie? Wat doet technologie met ons?

Een van de grootste maatschappelijke uitdagingen is het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg oftewel: het garanderen van goede en betaalbare zorg voor iedereen. 

Het Lectoraat Innovatie in de Care richt zich op deze uitdagingen en werkt aan creatieve oplossingen die het functioneren, de regie en veerkracht van mensen bevorderen. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de ondersteuning van mensen in hun eigen (collectieve) leefomgeving.

Maurice Magnée: ''Wij zijn ervan overtuigd dat technologie hierbij een cruciale rol speelt. Optimaal zelfmanagement, informele zorg, monitoring, en zorg op afstand kunnen immers niet zonder. Samen met studenten en het werkveld doen we praktijkgericht onderzoek waarbij we ons telkens afvragen: 'wat doen wij met de technologie?', en 'wat doet de technologie met ons?' De laatste vraag is ook van wezenlijk belang omdat technologie invloed kan hebben op wie we zijn, hoe we werken en zelfs op onze cultuur.''

Sociale technologie en VRiXperium Health

Maurice Magnée is oprichter van het iXperium Health: "We werken aan -het omgaan met- nieuwe technologie in zorg en welzijn. We inspireren studenten, opleiders en professionals, en laten ze ervaren wat wérkt.''

"We voeren onderzoek uit naar de effecten van technologie in zorg en welzijn. iXperium Health is als netwerkorganisatie verbonden met kenniscentra binnen de HAN en met veel kennishubs daarbuiten.''

246766 portret Maurice Magnée

Over Maurice

''In 2012 ben ik bij de HAN begonnen als onderzoeker naar technologie bij jongeren met autisme. Samen met collega’s richtte ik een professionele leergemeenschap sociale technologie en later iXperium Health als expertisecentrum op.''

''Ik ben ook gefascineerd door virtual reality (VR). Die ervaring is zo intens, speelt zo in op je gevoel en zintuigen. VR laat dingen echt tot leven komen en maakt het  inzichtelijker. VR heeft op het gebied van therapie, maar ook voor het onderwijs nog heel veel te bieden.''

Maurice Magnée

Expertises

  • Technologie en gezondheid
  • Technologie in zorg en welzijn
  • Sociale technologie
  • Innovaties zorgtechnologie
  • VR, AR