Als muziek in je oren

HAN University of Applied Sciences en Opella hebben op donderdag 2 november een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg van de HAN en Opella gaan gezamenlijk onderzoeken hoe muziektherapie kan bijdragen in de zorg aan jonge thuiswonende zorgvragers met dementie. De analyse maakt onderdeel uit van een groter onderzoek naar het inzetten van biofeedback bij vaktherapie.

d735c290-7a49-11ee-a9e9-ebc51dac371e André Kok, Suzanne Haeijen en Hetty Cornelissen ondertekenen de samenwerking.

Muziek als interventie

Een muziektherapeut maakt gebruik van specifieke methodieken, zoals (samen) improviseren, luisteren naar muziek, componeren, spelen, zingen, of bewegen op muziek. Daarbij wordt muziek ingezet om bijvoorbeeld stress te reduceren.

Biofeedback

Suzanne Haeyen, lector Vaktherapie in de Gezondheidszorg aan de HAN: “Er zijn tegenwoordig veel technologische middelen waarmee arousal, spanning, kan worden gemeten. Door het lichamelijk meten van arousal kan muziektherapie mogelijk vroeger ingezet worden en gerichter als interventie dienen. Mensen met dementie kampen vaak met onrust. Daar kan vaktherapie een rol spelen. Door vaktherapie te combineren met de fysieke metingen, krijg je mogelijk meer inzicht in wat wanneer werkt. Ook zijn deze interventies vervolgens potentieel deels over te dragen naar mantelzorgers of verpleegkundigen. Opella heeft relatief veel vaktherapeuten in dienst en ziet het belang van muziektherapie. Desondanks wordt deze therapie nog nauwelijks ambulant ingezet. Opella toont een organisatieklimaat waarin ruimte is voor onderzoek. Dat maakt de organisatie uitermate geschikt als fieldlab.”

Door het lichamelijk meten van arousal kan muziektherapie mogelijk vroeger ingezet worden en gerichter als interventie dienen.

Toekomstbestendige zorg

André Kok, bestuurder Opella: “Voor het toekomstbestendig maken van de zorg, waarbij thuis blijven wonen maar ook zingeving en kwaliteit van leven wat ons betreft de uitgangspunten zijn, is het zeer relevant om te kijken hoe muziektherapie kan worden ingezet in de thuissituatie. En hoe het vanuit een therapeutische interventie deel kan worden van de totale zorg, zoals de mantelzorg, wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning. Opella draagt graag bij aan de ontwikkeling van dit soort domeinoverstijgende aanpakken.”

Praktijk, onderzoek en onderwijs

Het onderzoek bij Opella wordt uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg, in de persoon van Hetty Cornelissen. Zij is muziektherapeut bij Opella en docent-onderzoeker bij de Master Vaktherapie van de HAN. In dit project wordt ook samengewerkt met andere HAN-lectoraten: Media Design en Wijkverpleging. Verscheidene studenten participeren in het onderzoek. Zo komen Praktijk, Onderzoek en Onderwijs samen

d738a8c0-7a49-11ee-b96e-e03b86181a56 Petits fours bij de ondertekening van de samenwerking tussen de HAN en Opella.