Beeldende therapie

Beeldende therapie is effectief bij persoonlijkheidsproblematiek

Suzanne Haeyen, HAN-docent Vaktherapie en beeldend therapeut bij Scelta/GGNet, heeft in haar promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit voor het eerst wetenschappelijk aangetoond dat beeldende therapie goed werkt bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De therapie helpt cliënten met het herk

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis kampen vaak met problemen in relaties of werk. Ze zijn jarenlang in behandeling en volgen verschillende therapieën. Voor mensen met een emotioneel-impulsieve of angstig-vreesachtige persoonlijkheidsstoornis is in de geestelijke gezondheidszorg beeldende therapie een veelgebruikte behandelvorm. Voor het nut van beeldende therapie bestond alleen nog geen goede wetenschappelijke onderbouwing. 

Cliënten hebben veel baat bij beeldende therapie. Het is goed als in de geestelijke gezondheidzorg deze therapie vaker bij behandelingen wordt aangeboden.

Minder problemen, meer gezondheid

Haeyen leverde met haar onderzoek – dat onder andere bestond uit een gerandomiseerd onderzoek (RCT) - een belangrijke wetenschappelijk onderbouwing voor de effectiviteit van beeldende therapie. Ook een relatief korte therapiebehandeling van 10 weken leidt al tot vermindering van symptomen bij cliënten. Zij ervaren:
  • Vermindering van algemeen psychisch disfunctioneren en specifieke symptomen van persoonlijkheidsstoornissen zoals impulsiviteit, onthechtheid, kwetsbaarheid en (zelf)bestraffend gedrag;
  • Meer positieve emoties en gedragingen zoals aangename gevoelens, spontaniteit en zelfregulatie- en versterking van welbevinden;
  • Makkelijkere acceptatie van onaangename innerlijke gedachten, gevoelens en fysieke sensaties.
Haeyen concludeert dat cliënten duidelijk veel baat hebben bij beeldende therapie. Wel is meer onderzoek nodig om uit te zoeken waarom dat zo is. Haeyen: “Ondertussen is het voor de geestelijke gezondheidszorg raadzaam deze vorm van behandeling vaker aan te bieden. Zeker met het oog op het behalen van goede resultaten in een korte tijd.”

Wat is beeldende therapie?

In beeldende therapie werkt de therapeut met creatieve materialen aan het emotioneel functioneren, de zelfexpressie en het gedrag en welzijn van cliënten. “Het is een directe, ervaringsgerichte therapie om contact te kunnen leggen met de cliënt. De therapeut gebruikt de kwaliteiten van beeldende materialen, het beeldend proces en het beeldend werkstuk.”

 

De krachtige ervaring

Meer over Suzanne Haeyen

Suzanne Haeyen is hoofddocent bij de opleiding Vaktherapie en werkt sinds 1991 als beeldend therapeut bij GGNet, centrum voor geestelijke gezondheid / Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek. Ze is voorzitter van de leerkring Vaktherapie van GGNet en lid van de landelijke coöperatie voor kennisontwikkeling Vaktherapieën KenVak.

Suzanne promoveerde op 14 maart 2018 bij de Radboud Universiteit in Nijmegen op de Effecten van beeldende therapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C. Haar promotieonderzoek werd begeleid door prof. dr. G. Hutschemaekers, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, prof. dr. S. van Hooren, lector coöperatie KenVaK, bijzonder hoogleraar Vaktherapie Open Universiteit en co-promotor dr. W. van der Veld, Radboud Universiteit Nijmegen.

Prijzen en publicaties

Met haar onderzoek won Suzanne Haeyen de Young-Arntz Investigator Award 2017 tijdens het Vlaams-Nederlands Schematherapie-congres. De jury beoordeelde haar onderzoek als innovatief met grote impact en was vol lof over haar presentatie. Daarnaast ontving zij voor haar poster tijdens het Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) de posterprijs voor de beste poster uit de 66 gepresenteerde posters. De Psycholoog, het maandblad van het Nederlands Instituut van Psychologen, publiceerde ook een interview met Suzanne in het artikel Effecten van beeldende therapie (januari 2019) en haar proefschrift.

Suzanne Haeyen publiceerde verschillende artikelen, hoofdstukken en boeken over beeldende therapie. In Niet Uitleven Maar Beleven: Beeldende Therapie Bij Persoonlijkheidsproblematiek laat zij zien hoe beeldende therapie werkt en wat de therapie kan betekenen voor cliënten.

 

Suzanne Haeyen vertelt hoe beeldende therapie werkt

Suzanne Haeyen vertelt hoe beeldende therapie werkt. Het is een behandelvorm waarin door de methodische inzet van creatieve materialen gewerkt wordt aan het emotioneel functioneren, de zelfexpressie, het gedrag en het welzijn van cliënten van diverse doelgroepen uit meerdere werkvelden.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met dr. Suzanne Haeyen.
E: suzanne.haeyen@han.nl