Telepresent zijn als vaktherapeut

Vaktherapie staat op het punt heel nieuwe, online wegen in te slaan. Dat moet ook wel, in tijden van corona waarin je niet fysiek bij elkaar kunt zijn. In het HAN actieonderzoek ‘Telepresent zijn als vaktherapeut’ is de toegankelijkheid en het toepassen van digitale middelen onderzocht.

282871 Telepresent als Vaktherapeut gebruik Virtuele Ruimte

Of het nu muziek-, dans-, drama-, beeldende- of psychomotorische therapie is. Vaktherapeuten voelen zich in hun element als het gaat om zintuiglijke ervaring, lichaamsbewustzijn en fysieke interactie. Door de coronacrisis kunnen zij hun cliënten vaak maar moeizaam bereiken, laat staan behandelen. 

Nieuwe krachtige online instrumenten

Vaktherapeuten hebben (bijna) geen ervaring met online werken maar staan er wel voor open. In het project Telepresent zijn als vaktherapeut zijn professionals uit onderzoek, praktijk en onderwijs gezamenlijk op verkenning gegaan naar de inzet van krachtige digitale middelen voor vaktherapie.

Uitbreiding behandelrepertoire

'Doen en ervaren staan bij vaktherapie voorop,' stelt projectleider Suzanne Haeyen, bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen aan de HAN. 'We zoeken dan ook naar een aanvulling daarop. We willen vaktherapie verder ontwikkelen door een uitbreiding op het bestaande, vertrouwde behandelrepertoire, zodat vaktherapeuten ook voorbij coronatijd beter in staat zijn om therapie op afstand aan te bieden. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld een blended vorm.'

Telepresent zijn als vaktherapeut in beeld

In de video 'Telepresent zijn als vaktherapeut' geven de onderzoekers in vogelvlucht een beeld van het project en de gebruikte digitale instrumenten.

282873 Telepresent als Vaktherapeut gebruik TiltBrush2Bekijk volledige video
De context, doel, werkwijze, resultaten van inzet van digitale middelen in vaktherapie.

iXperium Health Inzet van Virtual Reality

'Wij hebben het project uitgevoerd in samenwerking met HAN iXperium Health, vervolgt Suzanne Haeyen. 'We zien veel potentieel in het nieuwe repertoire aan instrumenten. Neem de TiltBrush: een applicatie waarbij je met een VR-bril een hele 3D-wereld kunt vormgeven. Je creëert een eigen bubbel van kleuren en vormen om je heen waarin je bijvoorbeeld een veilige plek of je gemoedstoestand op dat moment tot in detail kunt weergeven. Eén van de mogelijkheden die we hebben uitgediept in dit project.'

Kwaliteitsimpuls voor vaktherapie

'De ware kunst is om dit soort opties goed in te zetten in de therapeutische setting. Daar willen we met het project -als onderdeel van het ZonMw-Covid-19 programma- ook handvatten voor bieden. We werken daarom samen met Virtual Reality-experts als die van VR Body Lab. Daarnaast dragen de deelnemende vaktherapeuten hun kennis en ervaring aan.'

'Groot voordeel van deze aanpak is dat de projectopbrengsten meteen al de praktijk instromen', aldus Suzanne Haeyen. 'Onze stip op de horizon? Vaktherapie op afstand een kwaliteitsimpuls geven die nog lange tijd doorwerkt en aanzet tot innovatie.'

Samenwerking

Het HAN Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen heeft regie gevoerd over het ZonMw-project. Dit in samenwerking met HAN iXperium Health en actief deelnemende vaktherapeuten van GGNet en daarbuiten. Naast Suzanne Haeyen als projectleider maakten Nathalie Jans, psychomotorisch therapeut Traumacentrum Nijmegen, en Joep Kolijn, HAN docent psychomotorische therapie en technologie, deel uit van het onderzoeksteam. 

Infographic

De ervaringen van het project zijn ook samengevat in de vorm van een bijbehorende infographic (in het Nederlands/Engels):

Publicaties

Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over het project 'Telepresent als vaktherapeut' contact op met het bijzonder lectoraat en stuur een mailbericht naar: