toekomstlokaal

De invulling van het goede leven is voor een ieder persoonlijk. Daarom is het opvallend dat visies van zorgorganisaties, maar ook van landelijke en internationale overheidsdocumenten, vaak voorschrijven wat een ‘goed leven’ voor mensen met een verstandelijke beperking is.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum:

1 september 2020

Looptijd:

1 jaar

Subsidie:

Stichting SPZ

Projectleider:

Maaike Hermsen

Aanleiding van het project

In dit goede leven - vanuit het perspectief van burgerschap - moeten ‘mogelijkheden worden benut’, ‘eigen keuzes gemaakt’, ‘grenzen verlegd’ en moet men vooral ‘zo min mogelijk afhankelijk’ zijn.   

Doel

Het doel van dit project is om via een creatieve insteek de zoektocht naar, verbeelding van en dialoog over het goede leven van mensen met een beperking, hun naasten en begeleiders te stimuleren. 

Resultaten

 • Film Verbeelding van het goede leven 

 • Aanbevelingen over zorg vanuit een (gedifferentieerde) visie op een goed leven vanuit de ervaren waarde van mensen met een verstandelijke beperking, naasten en begeleiders.  

 • Artikel in vakblad  

 • Presentatie   

Onze partners

 • Pluryn
 • Siza 
 • Zozijn
 • Zelfregiecentrum Nijmegen
 • LFB 

Achtergrond

Het zogenaamde ‘waardigheidsparadigma’ vormt een andere zienswijze op mensen met een verstandelijke beperking. De kern van dit paradigma is de gezamenlijke zoektocht naar ‘een waardig en betekenisvol leven’. Echter, dit kader beschrijft niet wat de ervaren waarde is van het leven van mensen met een verstandelijke beperking en hen die hen omringen.   

Contact over dit project?

Maaike Hermsen

 • Maaike.Hermsen@han.nl
 • Publicaties

  Vanuit het Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking verschijnen regelmatig publicaties. Bekijk hier een overzicht.

  31929 studenten aan tafel buiten

  LectoraatEthiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

  Wij doen onderzoek naar het verbeteren van een betekenisvolle verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Dit doen we met partijen uit het werkveld. We bekijken vooral hoe normatieve professionalisering van beroepskrachten kan bijdragen aan ondersteuning van deze groep.

  geestelijke zorgprofessional speelt muziek af bij vrouw met syndroom van down