HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

Zintuigenlabo

Hoe maken we vanuit onze zintuigen contact? De STERKplaats Nijmegen en het Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking zijn het zintuigenlabo opgestart om dit te onderzoeken. We zijn een groep met ervaringsdeskundigen, coaches, onderzoekers, studenten en docenten.

427883 Project Zichtbaar maken wat werkt van HAN Lectoraat Ethiek van Verbinding voor mensen met een verstandelijke beperking, vormgever Sanneke Duijf
Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

Ambassadeursleergang

Onderzoek naar de ambassadeursleergang voor mbo- en hbo-medewerkers met een verpleegkundige, verzorgende of agogische achtergrond is belangrijk. Wat is de meerwaarde? Nieuwe inzichten dragen bij aan het optimaliseren van de leergang.

82160 duo lacht
Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

Het Waardenkompas

Het sociaal domein bestaat uit diverse beroepen met ieder een eigen beroepscode. Dit project heeft als doel een domeinspecifieke aanvulling (inkleuring/kompas) te realiseren op de ethische code Sociaal Werk, bedoeld voor professionals werkzaam in de gehandicaptenzorg.

31751 studenten op straat met kaartjes in hand
Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

in Goeden Doen

Mensen met een verstandelijke beperking wil je zo goed mogelijk ondersteunen. Daarbij is het niet alleen belangrijk te luisteren naar hun wensen en behoeften, ook de normen en waarden van hun naasten en zorgprofessionals tellen mee.

289887 Twee vrouwen aan tafel met laptop, verstandelijke beperking
Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

Sociale rechtvaardigheid door 'art-based communities'

Mensen met een verstandelijke beperking leven nog te vaak in een sociaal isolement. Hoe kunnen zij gelijkwaardiger deelnemen in onze samenleving? Art-based communities waarin mensen met en zonder beperkingen samen kunst maken zijn wellicht een goed middel voor een sociaal rechtvaardigere samenleving.

Verfkwasten voor schilderdoek
Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

Zichtbaar maken wat werkt

In dit project gaan we op zoek naar positieve ervaringen in de samenwerking tussen volwassenen met een verstandelijke beperking die wonen op een woonvorm, hun naasten en hun begeleiders. We willen zichtbaar maken wat werkt.

427880 Project Zichtbaar maken wat werkt van HAN Lectoraat Ethiek van Verbinding voor mensen met een verstandelijke beperking
Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

EVB+ in beeld 

Bij EVB+ in Beeld doen we praktijkgericht onderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren in de begeleiding van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+).

moeder en gehandicapte dochter in rolstoel in keuken
Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

Verbeelding van het goede leven

De invulling van het goede leven is voor een ieder persoonlijk. Daarom is het opvallend dat visies van zorgorganisaties, maar ook van landelijke en internationale overheidsdocumenten, vaak voorschrijven wat een ‘goed leven’ voor mensen met een verstandelijke beperking is.

toekomstlokaal