HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

EVB+ in beeld 

Bij EVB+ in Beeld doen we praktijkgericht onderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren in de begeleiding van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+).

moeder en gehandicapte dochter in rolstoel in keuken
Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

STERKplaats Nijmegen

STERKplaats Nijmegen biedt leer-werkplekken voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Deze STERKstudenten volgen de opleiding STERK (opleiding tot ervaringsdeskundige). Bij deze opleiding staat talentontwikkeling centraal.

twee mensen op blauwe bank
Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

Verbeelding van het goede leven

De invulling van het goede leven is voor een ieder persoonlijk. Daarom is het opvallend dat visies van zorgorganisaties, maar ook landelijke en internationale overheidsdocumenten vaak voorschrijven wat een ‘goed leven’ is voor mensen met een verstandelijke beperking.

toekomstlokaal