Sociaal ontwerp, Sanneke Duijf

Professionals kennen het belang en de complexiteit van samenwerken in de driehoek van cliënten, naasten en professionals. In dit project gaan we op zoek naar positieve ervaringen: de momenten waarop mensen zich gezien, begrepen, thuis of welkom voelen.

Snelle info

Startdatum:

15 maart 2021

Looptijd:

3 jaar

Projectleider:

Meike Heessels

Aanleiding

De doelgroep van het onderzoek is volwassenen met een verstandelijke beperking in de intramurale zorg. Bij deze doelgroep is de betrokkenheid van naasten niet altijd  vanzelfsprekend. Cliënten staan er zelf niet altijd open voor en ook naasten zoeken naar een passende invulling. We gaan met elkaar op zoek naar momenten van betekenisvolle verbinding en samenwerking en willen zo zichtbaar maken wat werkt.

Het is belangrijk dat cliënten, naasten en begeleiders goed met elkaar kunnen samenwerken. Een goede samenwerking vraagt om een proces van afstemming waarin inzichten van de professional, naasten en cliënt worden erkend. Het realiseren van een goede, meervoudige samenwerking is complex en wordt vaak onderschat. In ons vooronderzoek benadrukken professionals de gevoeligheid en de vaak botsende perspectieven in de relatie tussen professional, naaste en cliënt. We kennen uit eerder onderzoek vooral voorbeelden van falende afstemming. Daarom willen we in dit onderzoek juist kijken naar wat wel goed gaat en hoe dat kan helpen om de verbinding tussen cliënten, naasten en begeleiders sterker te maken.

Doel

Het doel van dit project is om tot een aantal ondersteunende handvatten te komen die kunnen worden gebruikt om de onderlinge samenwerking te versterken vanuit waardering van alle perspectieven in de driehoek. Zowel cliënten, naasten als professionals gaven gedurende het vooronderzoek aan dat zij actief betrokken willen zijn bij dit onderzoek en bij het ontwikkelen van handvatten waarmee gewaardeerde momenten in de samenwerking kunnen worden herkend, benoemd en versterkt. Aan het eind delen we de resultaten en de handvatten die uit het onderzoek voortkomen met de betrokken organisaties, met partners en met landelijke kennisinstellingen, maar we vertalen het ook naar een module voor toekomstige professionals.

Uitvoering

We gaan door middel van participatief onderzoek in 8 woonvormen en met een brede groep betrokkenen uit vier zorgorganisaties op zoek naar momenten van betekenisvolle verbinding via methoden als shadowing en photovoice. Vervolgens maken we zichtbaar wat wél werkt. Door deze momenten te delen en erop te reflecteren, willen we vanuit de verschillende perspectieven doorgronden hoe inzicht in deze momenten van betekenisvolle verbinding de samenwerking kan versterken. Welke ervaren werkzame elementen kunnen we hieruit halen? Als we dat weten, kunnen we per woonvorm bekijken hoe deze elementen kunnen bijdragen aan al bestaande methoden en praktijken van samenwerking in de driehoek.

Resultaten

Benieuwd naar de verbeeldingen van mooie momenten en onze creatieve sessies? Bekijk de Nieuwsmail Zichtbaar maken wat werkt van juli 2022 (pdf). Hierin lees je ook de twee lijnen waarop we verder gaan.

  1. Verbinden vanuit de zintuigen
  2. Bestendigen van de waardering
Project Zichtbaar maken wat werkt, vormgever Sanneke Duijf

Contact

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Lisanne den Heijer (junior onderzoeker): lisanne.denheijer@han.nl

LectoraatEthiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

Wij doen onderzoek naar het verbeteren van een betekenisvolle verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Dit doen we met partijen uit het werkveld. We bekijken vooral hoe normatieve professionalisering van beroepskrachten kan bijdragen aan ondersteuning van deze groep.

Sociaal ontwerp, Sanneke Duijf