Een toekomstbestendige gezondheidszorg

De zorgsector heeft een grote impact op de samenleving en kent ook forse uitdagingen. Het lectoraat Financial Control doet onderzoek naar de wijze waarop organisaties in deze sector ervoor staan op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Want een goed evenwicht op deze drie aspecten draagt bij aan toekomstbestendigheid.

347057 Ziekenhuispersoneel in ziekenhuis duwen een bed met patient

Snelle informatie

Projectleiders

 • Inge Nieuwenhuis
 • Theo van Houten

Startdatum

1 september 2016

Looptijd

Zes jaar

Status

Lopend.

De laatste fase van het onderzoeksproject nadert.

Gekoppeld aan

 • Lectoraat Financial Control
 • Opleiding Finance & Control (Bedrijfseconomie)
 • Opleiding Accountancy

Aanleiding

De zorgsector heeft grote impact. Vanuit sociaal, ecologisch en economisch (financieel) oogpunt kan deze impact als volgt omschreven worden:

Het maatschappelijke belang van de zorgsector wordt breed onderschreven en de kwaliteit van de Nederlandse zorg wordt over het algemeen als goed beschouwd, maar er zijn zeker uitdagingen.

De sector staat dus voor de uitdaging om te balanceren tussen sociale, financiële ecologische doelen. Dat blijkt erg lastig, want het ontbreekt het management van zorginstellingen vaak aan een goed inzicht in deze prestaties.

Doel

We ontwikkelen een organisatiescan die het management in staat moet stellen te bepalen hoe de organisatie scoort op duurzaamheid in financieel, sociaal en ecologisch opzicht.

343393 Foto van rekenmachine en stethoscoop voor projectpagina associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Aanpak

Literatuuronderzoek

We startten met literatuuronderzoek. In de wetenschappelijke literatuur onderzochten we welke aspecten relevant zijn voor duurzame waardecreatie. Uit dat onderzoek bleek dat het hier gaat om zaken als operationele activiteiten, risicomanagement en bijvoorbeeld het achterhalen van de behoeften van stakeholders.

Koppeling kpi's

In de tweede fase werd vastgesteld– wederom volgens de wetenschappelijke literatuur - op welke wijze aan de gevonden relevante aspecten kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren kunnen worden gekoppeld.

Vertaalslag

Vervolgens werd er een vertaalslag gemaakt naar de zorgsector en is er samen met functionarissen (bestuurders, managers, controllers) uit de sector en accountants bepaald of de gevonden aspecten opgenomen moeten worden in de te ontwikkelen scan.

Nevenonderzoek

Parallel hieraan loopt een onderzoek naar oorzaken van financiële problemen bij zorgorganisaties. Onderzocht wordt welke factoren hierop van invloed zijn en wanneer deze zich openbaren. Dit onderzoek loopt en de resultaten worden naar verwachting ook in de scan opgenomen.

Stand van zaken

De laatste fase van het onderzoek behelst het bepalen van de meest geschikte vorm van de scan. Naar verwachting wordt hiermee in februari of augustus 2022 gestart.

Betrokken partners en opleidingen

 • Deloitte  
 • KPMG  
 • EY 
 • Estinea  
 • Elver  
 • Markenheem 
 • Sutfene 
 • Pleyade 
 • Siza 
 • Prisma 
 • Vilente 
 • Brabantzorg 
 • Liemerije 
 • Archipel 
 • Pro Persona 
 • MetGGZ 
 • Espria 
   
 • Opleiding Finance & Control  
 • Opleiding Accountancy  

Publicaties

Over dit onderzoeksproject zijn de volgende publicaties reeds verschenen:

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit thema of ons onderzoek? Neem contact met ons op!

 • Inge Nieuwenhuis - Inge.Nieuwenhuis@han.nl  
 • Theo van Houten - Theo.vanHouten@han.nl  

Projectleiders