30476 Laptop met blauwe hoes

In het project KANSrijk: Evidence based handelen kijken we naar zelfmanagementondersteuning door fysio- en oefentherapeuten. Die ondersteuning richt zich op de geïndiceerde preventie van klachten van de arm, nek en schouder (KANS) bij werkenden.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

1 januari 2021

Looptijd

18 maanden

Subsidieverstrekker

ZonMw

Projectleider

Dr. Nathan Hutting

Aanleiding van het project

Klachten van de arm, nek of schouders (KANS) komen veel voor en kunnen het leven van mensen sterk beïnvloeden. Het is dan ook van belang dat fysiotherapeuten en oefentherapeuten mensen met KANS optimaal kunnen ondersteunen en begeleiden. Werken volgens de bestaande multidisciplinaire richtlijn voor aspecifieke KANS, het hebben van aandacht voor het werk en het integreren van zelfmanagementondersteuning, zijn belangrijk om langdurige klachten te voorkomen.

 Doel van het project

Doelstelling van het project is het evidence based handelen van fysiotherapeuten en oefentherapeuten bij werkenden met KANS te optimaliseren, zodat zij in staat zijn om werkenden met KANS optimaal te begeleiden, waarbij zij gebruik maken de multidisciplinaire richtlijn aspecifieke KANS en expliciete aandacht hebben voor arbeidsparticipatie en het versterken van de eigen regie van de doelgroep.

Verwachte resultaten

Binnen dit project zetten we in op het optimaliseren van de competenties van fysiotherapeuten en oefentherapeuten op deze gebieden. We gebruiken hiervoor een participatieve lerende aanpak, waarbij we fysiotherapeuten en oefentherapeuten nauw betrekken. Op basis van deze aanpak worden een leertraject en een aantal producten voor gebruik in de dagelijkse praktijk ontwikkeld. Aan het eind vindt een evaluatie van het traject plaats en zal er aandacht zijn voor borging en verdere implementatie van de projectresultaten.

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Nathan Hutting

 • Nathan.Hutting@han.nl
 • Jaap Brunnekreef

 • Jaap.Brunnekreef@han.nl
 • LectoraatArbeid en Gezondheid

  Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

  twee vrouwen in gesprek

  ZwaartepuntHealth

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

  Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN

  Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

  Voor actuele en betrouwbare kennis rondom zwaartepunt Health, schrijf je in op onze nieuwsbrief om maandelijkse updates te ontvangen van de gang van zaken.

  twee mannen en twee vrouwen pratend door de gang