Project Sociaal

Instrumenten Gezonde Leefomgeving

Park met bankje. Zwaartepunt Health

Er zijn genoeg instrumenten te vinden die de gezondheid van de sociale en fysieke omgeving meten. Maar wat maken ze inzichtelijk? Wanneer is welke tool handig? En hoe leggen we de link met sociaaleconomische gezondheidsverschillen? Onderzoekers van dit project gaan het na.

Snelle info

Startdatum

1 augstus 2020

Status

Afgerond (publicatie volgt)

Figuur Wisselwerking tussen gezondheid en leefomgeving

Omgevings- en gezondheidsbeleid bewegen in Nederland langzaam maar zeker naar elkaar toe. Inzicht in hoe gezond de woonomgeving is, is cruciaal. Diverse instrumenten, voor dat doel ontwikkeld, vertonen veel onderlinge verschillen. Bovendien lijkt een consistente conceptualisering van de gezonde leefomgeving te ontbreken. Met behulp van onderstaand model hebben we geprobeerd daar meer grip op te krijgen.

Artikel
 

Gezonde leefomgeving: meten is ook weten?

Het lijkt zinvol de gezondheid van een leefomgeving in kaart te brengen. Maar welke tools laat je erop los en welke betekenis hecht je vervolgens aan de data die je vergaart?

Koen Dortmans tijdens de workshop Gezonde Leefmeter op HAN Unexpected

Aanleiding van het project

Gezondheid en leefomgeving zijn van invloed op elkaar. Zoveel is zeker. Dus is het waardevol om data te verzamelen over bijvoorbeeld groen in de wijk en luchtkwaliteit. Probleem is: de instrumenten die de leefomgeving in kaart brengen, focussen allemaal nét op iets anders. Bovendien is niet duidelijk hoe ze een rol spelen in het verbeteren van gezondheid.

Doel

Met het project Instrumenten Gezonde Leefomgeving (IGL) vergroten onderzoekers de kennis van instrumenten die verschillende aspecten van een gezonde leefomgeving meten. Ook onderzoeken ze hoe deze instrumenten een rol kunnen spelen bij het inzichtelijk maken van de relatie tussen leefomgeving en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Daarnaast proberen ze bestaande meetinstrumenten aan elkaar te koppelen.

Aanpak

Het onderzoek start met een review van bestaande (meet)instrumenten, met vragen als: wat meten ze, hoe meten ze, en op welk niveau halen ze data op? Daarna volgen interviews met experts die zich begeven op het snijvlak van gezondheid en leefomgeving. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van 5 academies volgt het onderzoek en geeft feedback.

Verwachtingen (beoogd resultaat)

Het project levert een overzicht op van bruikbare meetinstrumenten. Zie het als een gereedschapskist die diverse opleidingen en lectoraten kunnen gebruiken. Vooral wanneer het gaat om de doelstelling van focus Health: het verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Bovendien versterkt het project de samenwerking tussen onderzoekers van verschillende academies.

Team

Koen Dortmans

Projectleider, docent-onderzoeker Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector
Portretfoto Koen Dortmans voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Korrie Melis

Onderzoeker Innovatie in de Publieke Sector)
Foto Korrie Melis

Moniek van Loon van der Logt

Onderzoeker Lectoraat Architecture in Health
Portretfoto Moniek van Loon 2020

Klankbordgroep

In dit project vindt afstemming plaats met verschillende academies en opleidingen via de klankbordgroep. De deelnemers zijn:

  • Simone Boogaarts- (Academie Mens en Maatschappij, Social Work)
  • Henk Nieuwenhuijzen (Academie Paramedische Studies, Fysiotherapie)
  • Jan Bouwens (Academie Sport en Bewegen)
  • Frits Schultheiss (Academie Built Environment, Bouwkunde)
  • Harold Nas (Academie Gezondheid en Vitaliteit)

In contact komen met project?

Zwaartepunt
 

Fair Health

Mensen met een lage opleiding of inkomen leven 7 jaar korter en voelen zich meer dan 15 jaar minder gezond. In het zwaartepunt Health werken docenten, onderzoekers, studenten en professionals samen aan oplossingen om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen.

vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN
Blijf op de hoogte

Abonneer op nieuwsbrief Fair Health

Voor actuele en betrouwbare kennis rondom het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, schrijf je in op onze nieuwsbrief om updates te ontvangen.

vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN