HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project Smart Region - Slim

Innovatiehubs 3.0: een lerend netwerk voor het regionale MKB

MKB’ers staan voor de uitdaging om technologische processen en digitaliseringsprocessen te implementeren in hun bedrijf. Meegaan in de 4e revolutie is voorwaarde voor hun voortbestaan. In Gelderland blijken innovatiehubs een succesvol instrument te zijn om innovatie in het MKB te bevorderen.

HAN Redactie
Telefoons internationaal
Project

Ondersteuningswijzer

Het Lectoraat Arbeid & Gezondheid ontwikkelt samen met mensen met een beperking, het NIVEL, RIVM en JKVG vzw een ondersteuningswijzer. Hierin kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking interactieve online programma's vinden om hun kansen op betaald werk of het behoud daarvan te vergroten.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
null
Project

Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

De arbeidsmarkt is continue in beweging. Werkenden moeten gezond blijven en een leven lang ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. Maar wat betekent duurzame inzetbaarheid precies? En wat is er bekend vanuit wetenschap en praktijk over dit thema?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
twee vrouwen in gesprek
Project

Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie

Flexibilisering en technologisering van arbeid. De vergrijzing van menselijk kapitaal. Op welke creatieve manieren kun je kijken naar oplossingen voor deze ontwikkelingen? Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie buigt zich over deze vraag. Ons lectoraat HRM is partner en brengt haar deskundigheid in.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
groep mensen achter laptop informeel
Leernetwerk

Zorgalliantie/Krachtige Kernen

De Zorgalliantie/Krachtige Kernen is een vraaggestuurd leernetwerk dat huidige professionals (van participerende organisaties) en toekomstige professionals (studenten opleidingen van de HAN) in diverse leerformules klaarstoomt voor de toekomst, met vraagstukken op thema’s van overmorgen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
null
Project

CVA Thuisrevalidatie

Na een beroerte herstellen mensen steeds vaker thuis in plaats van in revalidatiecentra. Hier zijn diverse eerstelijnsprofessionals bij betrokken. Hoe leveren zij optimale zorg, afgestemd op de wensen en behoefte van de cliënt en in overleg met elkaar? Dit project verbetert thuisrevalidatie.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
meisje met prothese armen neemt frietjes aan tafel met goep tienermeisje
Project

Netwerk SlimID (2018-nu)

In dit netwerk brengen de lectoraten van de Academie IT en Mediadesign partijen uit overheid, zorg en onderwijs samen die digitale dienstverlening ‘op maat’ willen leveren.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
spelbord met pionnen in netwerk
Project

IJvergas

Op zee wordt veel windenergie opgewekt. Het kost echter veel werk en geld om energie aan land te krijgen. Is het aantrekkelijker om een waterstoffabriek op zee te bouwen? Hier kan windenergie worden omgezet in waterstof en hoeft het niet naar de kust vervoerd. Dat wordt onderzocht in dit project.

HAN Redactie
SEE, windmolen kop
Project

Werk aan de winkel: Arbeid integreren in de fysiotherapeutische besluitvorming

Veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden veroorzaakt door werk of hebben daar invloed op. Algemeen fysiotherapeuten vinden het lastig om de factor ‘werk’ mee te nemen in de behandeling. Wat is het effect op hersteltijd en arbeidsparticipatie als die factor wel wordt meegenomen?

HAN Redactie
fysiotherapeut corrigeert houding van een patiënt op een fiets 
Project

Zakgeldproject

In gezinnen waar financiële middelen amper toereikend zijn om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, is zakgeld niet vanzelfsprekend. In dit project werken onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen en gezinnen om kinderen te ondersteunen bij hun financiële zelfstandigheid.

HAN Redactie
298302 Armoede in beeld. Kistje met geld