237731 collega's in gesprek op kantoor

In dit onderzoeksproject monitoren we gedurende langere tijd een aantal arbeidsplaatsingen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking van dichtbij. Dit doen we in drie verschillende arbeidsmarktregio’s: Zuid-Kennermeland, Rijk van Nijmegen en Twente.

Inzicht in duurzame arbeidsplaatsingen, de eerste jaren na de plaatsing, bij een divers palet aan doelgroepen ontbreekt nog. We proberen inzicht te krijgen in de bevorderende en belemmerende factoren voor duurzame plaatsingen. En wat de rol van arbeidsdeskundigen zou kunnen zijn in het verduurzamen van plaatsingen. We vragen daarbij zowel werkgevers, werknemers en arbeidsdeskundigen naar hun ervaringen. 

Snelle info

Projectleider:

Shirley Oomens

Startdatum:

september 2017

Status:

Lopend

Looptijd:

Tot december 2021

Subsidieverstrekker:

Arbeidsdeskundig Kenniscentrum

Projectkenmerk

Subsidieproject

Centrale onderzoeksvraag

Duurzaam Werk(t) is een praktijkgericht onderzoek naar de bevorderende factoren van duurzame plaatsingen voor mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere werksetting en de rol van arbeidsdeskundige expertise daarin. 

De centrale onderzoeksvraag van het project is:
Welke factoren dragen bij aan duurzame arbeidsplaatsingen van werknemers met een arbeidsbeperking in een reguliere werksetting en hoe draagt de inzet van arbeidsdeskundigen hierin bij?

Resultaten

Bevorderende factoren voor duurzame plaatsingen zijn:

 • Werknemer: wat vooral telt is motivatie en interesse in het werk. Verder gaat het om werknemersvaardigheden, zoals het zich kunnen houden aan regels (zoals op tijd komen), loyaliteit, leergierigheid, sociale en communicatieve vaardigheden, geloof in eigen kunnen/zelfvertrouwen en goed kunnen omgaan met problemen (‘copingstijl’). Daarnaast is ook het omgaan met de eigen beperking van belang.
 • Passend werk en maatwerk: een goede match tussen de medewerker en de functie de duurzaamheid van de arbeidsplaatsing. De passendheid van functie moet voortdurend gemonitord worden, omdat de situatie van medewerkers met een arbeidshandicap als ‘kwetsbaar’. Passendheid heeft brede invulling en slaat op functie en persoon, maar ook de organisatie.
 • Zinvol werk: werk moet aansluiten bij de waarden van zowel de medewerker als de organisatie. Medewerkers en leidinggevenden spreken vaak over ‘een gevoel van nuttig zijn’ en ‘gewaardeerd worden’.
 • Begeleiding, namelijk: adequaat, continu, laagdrempelig, op én buiten het werk.
 • Financiële ondersteuning van de werkgever vanuit de overheid is een voorwaarde voor het creëren van duurzame plaatsingen.

Rol arbeidsdeskundige expertise

De arbeidsdeskundige kan een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van arbeidsplaatsingen:

 • bij creatie of aanpassing van een functie binnen organisaties;
 • adviseren over de vroegtijdige signalering van een niet passende match;
 • tijdige beoordeling van de belastbaarheid van de medewerker;
 • adviseren over inzet van (financiële) ondersteuningsmogelijkheden zoals de loonkostensubsidie, no-riskpolis en de inzet van een externe jobcoach;
 • adviseren over werknemersvaardigheden of over eventuele hulp buiten de werksfeer.

Bekijk de resultaten ook in deze poster (pdf).

Achtergrond van het onderzoek

Betaald werk is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke participatie. Een grote groep mensen staat op dit moment buiten de arbeidsmarkt. Arbeidstoeleiding van deze groep werkzoekenden is nog te veel gericht op uitstroom uit de uitkering en het moment van plaatsing en nog te weinig op duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt (Inspectie SZW 2016). Dat betekent dat veel geplaatste werknemers na verloop van tijd weer terugvallen in een uitkering. De arbeidsmarkt is daarmee verre van inclusief (Oomens, 2017).
Vanuit de overheid wordt steeds meer gewezen op het belang van aandacht voor de duurzaamheid van arbeidsplaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking, Mondjesmaat komt er onderzoek beschikbaar over hoe duurzame plaatsingen te creëren. Informatie richt zich vaak op specifieke doelgroepen (zoals Wajong) of is uitgevoerd in een relatief korte periode. Inzicht in duurzame plaatsingen, de eerste jaren na de plaatsing, bij een divers palet aan doel- groepen ontbreekt nog.

Publicaties en artikelen

 • Vossen E, Wielenga-Meijer E, Hutting N, Oomens S. Duurzaam Werk(t). Advisie, 2018; 40, (6):10-12.
 • Vossen E, Wielenga-Meijer E, Hutting N, Oomens S. Duurzaam Werk(t). Presentatie resultaten eerste meting regio Zuid-Kennemerland, Advisie, 2020, 3, 18-21.
 • Poster Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (2020). Shirley Oomens, Nathan Hutting , Etty Wielenga-Meijer, Emma Vossen. Duurzaam Werk(t)! Een praktijkgericht onderzoek naar de bevorderende factoren van duurzame plaatsingen voor mensen met een arbeidsbeperking en de rol van arbeidsdeskundige expertise daarin. Bekijk de poster (pdf).
studenten aan tafel buiten

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Lector Shirley Oomens

 • Shirley.Oomens@han.nl
 • 06 58916001
 • Associate Lector Nathan Hutting

 • Nathan.Hutting@han.nl
 • Senior onderzoeker Etty Wielenga-Meijer

 • Etty.WielengaMeijer@han.nl
 • Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

  Ons lectoraat Arbeidsdeskundigheid richt zich op de vraag naar het organiseren van duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. En op de rol van arbeidsdeskundigen hierin. 

  collega's in gesprek op kantoor
  Zwaartepunt
   

  Health

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

  fysiotherapeute met patiënt
  Blijf op de hoogte
   

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief HAN Zwaartepunt Health om een maandelijkse update te ontvangen.

  Studenten overleggen met laptop