34645 Studenten overleggen bij werkplekken Engineering gebouw
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

We verwachten veel van onze studenten als ze straks de wijde wereld ingaan. Als toekomstige professionals worden zij geconfronteerd met complexe maatschappelijke vraagstukken. Die liggen bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, gelijke kansen in het onderwijs en klimaatverandering.

Onze studenten krijgen een belangrijke rol in het oplossen ervan. Hoe bereiden we ze goed voor? Het project ‘Prepareren voor Innoveren’ richt zich op het vraagstuk hoe de HAN wendbare en creatieve professionals kan afleveren die voldoende toegerust zijn voor de wereld van morgen.

Snelle info

Startdatum

januari 2021

Projectleider

Aimée Hoeve

Status

Lopend

Partners

Onderzoekers van de HAN

Subsidie

Dit project is uitgevoerd met ondersteuning van HAN focusgebied Smart Region - Slim

Doel Prepareren voor Innoveren

In dit project hebben we onderzocht of het concept van ‘innovatief leren in open eind leeromgevingen’ een manier kan zijn om studenten uit te rusten met voldoende creativiteit en wendbaarheid voor hun toekomstige beroepsloopbaan.  

Doelgroep

Dit project is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

  • Docenten van mbo- en hbo-onderwijsinstellingen;
  • Bestuurders van mbo- en hbo-onderwijsinstellingen;
  • Studenten van mbo- en hbo-onderwijsinstellingen. 

Aanpak van dit project

Dit project is uitgevoerd met een team van collega’s met verschillende achtergronden en kennis van organisatieontwikkeling, onderwijs en de wereld van mbo en hbo. Via literatuuronderzoek is onderzocht wat de waarde kan zijn van ‘innovatief leren’ en wat dit betekent voor de vormgeving van open eind leeromgevingen. Ook hebben we bekeken wat dit vraagt van de organisatie (zowel in de uitvoering als op management- en beleidsniveau). Aanvullende interviews met vertegenwoordigers van initiatieven in de praktijk zijn gebruikt om de theorie in te kleuren met ervaringen die zijn opgedaan in de regio en binnen de HAN.   

Whitepaper Open eind leeromgevingen als hefboom voor toekomstbestendig beroepsonderwijs

Het whitepaper is het resultaat van een verkenning naar mogelijkheden om het beroepsonderwijs innovatief en toekomstbestendig te maken.

141509 Docent wijst naar student

Wat is een open eind leeromgeving?

Open-eind-leren bereidt studenten voor op een onzekere toekomst in een complexe maatschappij. Daarin zijn vooral soft skills als probleemoplossend vermogen, actieve houding en samenwerking belangrijk. 

Aimée: “Daarin zoeken we met een open eind (exploreren) naar nieuwe oplossingen voor een maatschappelijk probleem. Zonder dat je dus vooraf weet wat de uitkomst moet zijn. Door innovatief leren, leren we om de wereld te veranderen. De uitkomsten zijn onvoorspelbaar, je kunt alleen kijken naar de kwaliteit van het leerproces.”

Hefboom

De open eind leeromgevingen zijn een hefboom om innovatief leren in het HAN onderwijs een plek te geven. Op durfplekken kunnen we met het werkveld systematisch nieuwe inzichten ontwikkelen en standaard werkwijzen loslaten. Verschillende partijen binnen onderwijs, onderzoek en werkveld pakken samen een maatschappelijk probleem zoals ‘kansenongelijkheid’ of ‘klimaatverandering’ aan.

Op durfplekken komen studenten in aanraking komen met complexe vraagstukken. Hier ervaren ze wat het betekent om van niet-weten naar weten te komen. We gooien ze in het diepe, maar zorgen ervoor dat ze niet verzuipen. De leeromgeving blijft natuurlijk veilig.

Team

Aimée Hoeve

projectleider en onderzoeker Lectoraat Responsief beroepsonderwijs
192165 Aimee Hoeve

Mariëlle Verhoef

onderzoeker Lectoraat Responsief beroepsonderwijs
343402 Portret, onderzoek

Loek Nieuwenhuis

ten tijde van het onderzoek Lector Beroepspedagogiek
192179 Lector Loek Nieuwenhuizen

Ellen Leenaarts- van Gunnewijk

lid van het opleidingsteam ‘lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn’ en als grenswerker verbonden aan het Lectoraat Responsief beroepsonderwijs
359341 Portret foto van Ellen Leenaarts-Gunnewijk, onderzoeker bij het Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs

Willeke van der Werf

ten tijde van het onderzoek werkzaam als onderzoeker bij de HAN bij het kenniscentrum Publieke Zaak, vanaf 1 januari 2022 werkzaam als beleidsmedewerker onderzoek bij NUFFIC
null

Sander Berendsen

ten tijde van het onderzoek werkzaam als innovatiedocent bij het Graafschap College, nu ook deels werkzaam als docent bij de HAN 
null

In het project werken onderzoekers met een onderwijskundige en onderzoekers met een organisatiekundige achtergrond. Samen met hen heeft projectleider Aimée Hoeve de richtingen verkend hoe innovatie en onderwijs zich ten opzichte van elkaar kunnen ontwikkelen.

Video 'Prepareren voor innoveren'

Focus van de HANSmart Region - Slim

Digitale toepassingen worden steeds sneller ontwikkeld en technologie neemt een steeds belangrijkere plek in ons leven in. Deze digitale innovaties vragen om goede wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Met het samen leren innoveren, delen van kennis en het creëren van ontmoetingsplekken helpt onze focus Smart Region - Slim daarbij. Op deze manier hebben we impact op de digitale toekomstbestendigheid in het werkveld en in ons onderwijs. Samen verleggen we de grenzen met digitale technologie!

Smart Region vrouw met bril

LectoraatResponsief Beroepsonderwijs

Wat zijn goede manieren om studenten en professionals te helpen ‘ergens goed in te worden’? Ons lectoraat wil de ontwikkeling van vakbekwaamheid zo goed mogelijk begeleiden.

141472 Studenten lachen terwijl docent uitlegt