284404 Smart Region digital twin bij Varex Imaging. Dit betreft een calibratie handeling van de paddle welke gebruikt wordt voor borstonderzoek.
 • Slim
 • Schoon
 • Sociaal

Wat is digital twin? Voor grote technische bedrijven maakt deze digitale technologie al onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Wat kan het betekenen voor mkb bedrijven in de Achterhoekse maakindustrie? De komst van een fieldlab digital twin levert kennis en kunde op voor de maakindustrie.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

1 september 2021

Projectleider

Menno Herkes

Subsidie

Regio Deal Achterhoek, penvoerder HAN

Aanleiding

Digital twin is voor grote technische bedrijven onderdeel van de bedrijfsvoering. Voor het mkb zijn er drempels in opgeleid personeel, gebruik van de software, en inrichting van de werkprocessen. Met een fieldlab digital twin ondersteunt de HAN het Gelderse mkb in de ontwikkeling en implementatie van deze digitale technologie in de bedrijfsvoering. 

Doel van het project

Met het project Fieldlab Digital Twin wordt er gewerkt aan een fieldlab om digital twin toepassingen te ontwikkelen. Dit project versterkt de concurrentie van de maakindustrie in de Achterhoek en studenten krijgen de kans om in de praktijk ervaring op te doen met moderne techniek terwijl onderzoek de techniek verder brengt. 

Doelgroep

Dit project is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

 • Studenten van hbo-instellingen
 • Studenten van mbo-instellingen
 • Bedrijven uit de Achterhoekse maakindustrie

Aanpak

In het project werkt het werkveld nauw samen met de HAN bij het opzetten van een fieldlab digital twin. Naast Varex Imaging zijn er nog 4 digital twin koplopers uit de maakindustrie betrokken.

De ontwikkeling van digital twin toepassingen vindt plaats door:

 • Theoretisch onderzoek over toepassing van digital twin voor het werkveld;
 • Training van (nieuw) personeel in de digitale technologie;
 • Ontwikkeling van een methode voor implementatie van digital twin toepassing;
 • De implementatie van digital twin oplossingen voor het werkveld.

Beoogd resultaat

Het project Fieldlab Digital Twin kent als beoogd resultaat:

 • Minimaal 25 bedrijven uit de maakindustrie hebben via het fieldlab actief kennis gemaakt met de digital twin technologie
 • Minimaal 200 studenten van HAN en het Graafschap College zijn betrokken bij digital twin basisopleidingen
 • Minimaal 40 studenten hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van digital twin toepassingen

Team

Menno Herkes

Projectleider Fieldlab Digital Twin, thematrekker Digital Twin
Profielfoto Menno Herkes

René Bakker

Adviseur Networked Applications
452181 Portret René Bakker mbt afscheid en pensioen. Over betrokkenheid bij Smart Region en Digital Twinning.

Inez Kohlmann

Kernteamlid Smart Region, thematrekker Smart Innovation
442041 Portretfoto Inez Kohlmann 2022 smart business lectoraat

Gerben Heideman - Varex Imaging

Directeur Varex Imaging, koploper digital twin
null

Gerlinde Oversluizen

Onderzoeker Lean, Academie Engineering en Automotive
404828 Portretfoto Gerlinde Oversluizen

Gerben Muller

Docent, Academie Engineering en Automotive
447863 Profielfoto Gerben Muller

Stijn Hoppenbrouwers

Lector Model-Based Information Systems, Academie IT en Mediadesign
Profielfoto Stijn Hoppenbrouwers

Projectpartners

Leo van der Ven - Siemens Digital Industries Software

Business Development Consultant

Steffi Menten - HAN en Radboud Universiteit

Promovenda en onderzoeker Radboud - HAN

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Projectleider Menno Herkes

Focus van de HANSlim - Smart Region

Digitale toepassingen worden steeds sneller ontwikkeld en technologie neemt een steeds belangrijkere plek in ons leven in. Deze digitale innovaties vragen om goede wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Met het samen leren innoveren, delen van kennis en het creëren van ontmoetingsplekken helpt onze focus Slim - Smart Region daarbij. Samen verleggen we grenzen met digitale technologie.

Smart Region vrouw met bril