Project Sociaal Werk: de invloed van stress op het handelen in agressiesituaties

234471 null

Sociaal werkers komen regelmatig tijdens hun werk in aanraking met agressie. Dit ongewenste gedrag kan zich uitten in scheldpartijen, intimidatie, bedreiging en zelfs lichamelijk geweld. Het is daarom niet zo vreemd dat (aspirant)sociaal werkers worden getraind in het leren omgaan met agressie.

Een potentieel onderdeel maakt tot nu toe geen deel uit van deze trainingen. Dat is namelijk hoe je zo goed mogelijk kan blijven handelen, ondanks de druk, in een agressiesituatie. Want voor veel sociaal werkers is geconfronteerd worden met agressie een spannende aangelegenheid.

De spanning die je kan ervaren noemen we acute stress en kan je prestaties (negatief) beïnvloeden. Het zorgt ervoor dat je niet meer goed kan nadenken of dat je lichaam niet meer beweegt zoals jij dat wil. Geen prettig uitgangspunt als je geconfronteerd wordt met een boze dreigende cliënt die steeds dichter bij komt.

Snelle info

Promovendus

Niek Maassen, MA

Promotor

Dr. Raôul Oudejans

Co-promotor(en)

Dr. Bauke Koekkoek
Dr. Peter Renden

Startdatum:

1 maart 2021

Status:

Lopend

Looptijd:

5 jaar

Subsidie:

HAN promotiebeurs

Doel

Het is nodig om te onderzoeken hoe deze acute stress het (professioneel) handelen van sociaal werkers beïnvloedt en hoe dat beter kan worden door agressietrainingsinterventies. Het promotieonderzoek wil informatie en inzichten verzamelen die bijdragen aan kennis over dit thema en die kunnen leiden tot adviezen voor training en opleiding.

Verbinding lectoraat en opleiding Social Work 

Uitvoering

Het promotietraject is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en meer specifiek het Amsterdam Movement Sciences (AMS). Bij AMS wordt er al vele jaren onderzoek gedaan naar trainen en presteren onder druk.
Het onderzoek vindt zijn basis binnen het lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving. Het lectoraat houdt zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van werken door hbo-professionals, ten behoeve van mensen met langdurige en ernstige psychische problematiek. Bij onbegrepen, moeilijk of gevaarlijk gedrag ligt de focus op de interactie tussen hulpverlener en cliënt. Dit levert een context op waarbij situaties met agressie kunnen ontstaan. Het de-escalerend kunnen optreden (individueel of in samenwerking zoals met politieagenten) is dan een belangrijke vaardigheid om te beheersen en hierop sluit het promotietraject aan.

Daarnaast wordt het curriculum van de opleiding Social Work verbeterd. Aan de hand van de resultaten uit het promotieonderzoek, zal het thema agressiehantering een prominentere plek in het lesprogramma krijgen. Daarbij krijgen docenten de nieuwste (didactische) inzichten aangaande agressiehantering en worden ze hierin geschoold (train de trainer constructie).

Resultaten

 • Een literatuurstudie: Een scoping review van bestaande methoden in agressie interventies en het trainen onder stressvolle situaties aansluitend bij de context van het sociaal werk.
 • Een vragenlijststudie: Over hoe stress in een agressiesituatie ervaren wordt in het werkveld van sociaal werk.
 • Een observationele studie onder gecontroleerde omstandigheden waarbij onderzocht wordt wat de effecten van stress zijn op de uitvoering van verbale en fysieke vaardigheden in een agressiesituatie.
 • Een experimentele studie onder gecontroleerde omstandigheden waarbij gemeten wordt wat het effect is van een interventie/training in een echte situatie van agressie.

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Onderzoeker Niek Maassen

 • Niek.Maassen@han.nl
 • Nieuws en artikelen van het lectoraat

  28692 student luistert in les
  'Helpen is moeilijk' - Boek HAN-lectorUnieke inkijk in de gelaagde zorg
  469424 Onbegrepen-gedrag-zorg-en-samenleving_Cover-Helpen-is-moeilijk-boek-Bauke-Koekkoek_2022
  281057 Logo van movisie
  Mensen met verward gedragOnderzoekers spreken op congres
  102256 verpleegkundige op afdeling geriatrie troost oudere man
  406768 Sfeerbeeld studiemiddag gelijk in de psychische zorg, sfeerbeeld groenewoudseweg
  Leergemeenschap Onbegrepen GedragWil jij werken aan structurele oplossingen?
  254100 netwerk, mensen, verbinden, zwart wit
  367063 Vrouw maakt ruzie met andere vrouw
  Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS)Lector Bauke Koekkoek wint Publicatieprijs 2021 van SMV
  102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige
  Zwaartepunt
   

  Health

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

  fysiotherapeute met patiënt