Project Sociaal Werk: de invloed van stress op het handelen in agressiesituaties

234471 null

Sociaal werkers komen regelmatig tijdens hun werk in aanraking met agressie. Dit ongewenste gedrag kan zich uitten in scheldpartijen, intimidatie, bedreiging en zelfs lichamelijk geweld. Het is daarom niet zo vreemd dat (aspirant)sociaal werkers worden getraind in het leren omgaan met agressie.

Een potentieel onderdeel maakt tot nu toe geen deel uit van deze trainingen. Dat is namelijk hoe je zo goed mogelijk kan blijven handelen, ondanks de druk, in een agressiesituatie. Want voor veel sociaal werkers is geconfronteerd worden met agressie een spannende aangelegenheid.

De spanning die je kan ervaren noemen we stress en kan je prestaties (negatief) beïnvloeden. Het zorgt ervoor dat je niet meer goed kan nadenken of dat je lichaam niet meer beweegt zoals jij dat wil. Geen prettig uitgangspunt als je geconfronteerd wordt met een boze dreigende cliënt die steeds dichter bij komt.

Snelle info

Projectleider:

Niek Maassen

Startdatum:

1 maart 2021

Status:

Lopend

Looptijd:

5 jaar

Subsidie:

HAN promotiebeurs

Doel

Het is nodig om te onderzoeken hoe deze stress het (professioneel) handelen van sociaal werkers beïnvloedt en hoe dat beter kan worden door agressietrainingsinterventies. Het promotieonderzoek wil informatie en inzichten verzamelen die bijdragen aan kennis over dit thema en die kunnen leiden tot adviezen voor training en opleiding.

Verbinding lectoraat en opleiding Social Work Uitvoering

Het onderzoek vindt zijn basis binnen het lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving. Het lectoraat houdt zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van werken door hbo-professionals, ten behoeve van mensen met langdurige en ernstige psychische problematiek. Bij onbegrepen, moeilijk of gevaarlijk gedrag ligt de focus op de interactie tussen hulpverlener en cliënt. Dit levert een context op waarbij situaties met agressie kunnen ontstaan. Het de-escalerend kunnen optreden (individueel of in samenwerking zoals met politieagenten) is dan een belangrijke vaardigheid om te beheersen en hierop sluit het promotietraject aan.

Daarnaast wordt het curriculum van de opleiding Social Work verbeterd. Aan de hand van de resultaten uit het promotieonderzoek, zal het thema agressiehantering een prominentere plek in het lesprogramma krijgen. Daarbij krijgen docenten de nieuwste (didactische) inzichten aangaande agressiehantering en worden ze hierin geschoold (train de trainer constructie).

Resultaten

 • Een literatuurstudie: Een scoping review van bestaande methoden in agressie interventies en het trainen onder stressvolle situaties aansluitend bij de context van het sociaal werk.
 • Een vragenlijststudie: Over hoe stress in een agressiesituatie ervaren wordt in het werkveld van sociaal werk.
 • Een observationele studie onder gecontroleerde omstandigheden waarbij onderzocht wordt wat de effecten van stress zijn op de uitvoering van verbale en fysieke vaardigheden in een agressiesituatie.
 • Een experimentele studie onder gecontroleerde omstandigheden waarbij gemeten wordt wat het effect is van een interventie/training in een echte situatie van agressie.

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Onderzoeker Niek Maassen

 • Niek.maassen@han.nl
 • Nieuws en artikelen van het lectoraat

  Promotie-onderzoek

  Sociaal werkers gaan stress tijdens agressiesituaties te lijf

  Sociaal werkers krijgen regelmatig te maken met zowel fysieke als verbale agressiesituaties in de uitvoering van hun werk. Logisch dat ze hierop getraind worden. Maar wat blijft er van die aangeleerde vaardigheden over, als je onder hoogspanning staat tijdens een dreigende situatie?

  HAN Redactie
  18 januari 2022
  367063 Vrouw maakt ruzie met andere vrouw
  Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS)

  Lector Bauke Koekkoek wint Publicatieprijs 2021 van SMV

  De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) kent haar Publicatieprijs 2021 toe aan Bauke Koekkoek, verbonden aan de Politieacademie en de HAN, voor zijn publicatie 'De kwestie van verwarde personen. Naar een andere benadering van onbegrepen gedrag'.

  HAN Redactie
  02 december 2021
  102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige
  Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS)

  Niek Maassen ontvangt HAN-promotiebeurs voor onderzoek naar invloed van stress op handelen van sociaal werkers in agressiesituaties

  Niek Maassen is docent aan de opleiding Social Work en tevens docent-onderzoeker bij het lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving. Onlangs ontving hij de HAN promotiebeurs voor zijn nieuwe onderzoek naar de invloed van stress op het handelen van sociaal werkers in agressiesituaties.

  Filip Wilmsen
  01 april 2021
  234471 null
  Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving

  Lector Bauke Koekkoek bij de Correspondent: "De ‘samen-redzaamheid’ staat onder druk"

  De ‘samen-redzaamheid’ staat onder druk, ziet crisisdienstverpleegkundige en onderzoeker Bauke Koekkoek. In plaats van bij de buurvrouw of goede vriend op de bank, komen mensen met een probleem steeds vaker bij een specialist terecht. Maar de kunst is juist om het klein te houden.

  HAN Redactie
  15 februari 2021
  man troost vrouw
  OZS

  Health-leergemeenschap Ervaringskennis van start gegaan

  ‘Zet eens een andere bril op’. Kortgezegd is dat de boodschap van de nieuwe Health-leergemeenschap Ervaringskennis. De leergemeenschap is opgericht met als doel de ervaringskennis van klanten en cliënten standaard mee te nemen in onderzoek en onderwijs bij de HAN. “De ervaringen van eindgebruikers zijn een onmisbare kennisbron voor iedereen die als professional verschil wil maken.”

  HAN Redactie
  02 november 2020
  Woord 'Experience'

  Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS) komt in corona-actie

  Jessy Berkvens (projectleider Methodisch samenwerken bij het Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving):

  HAN Redactie
  06 april 2020
  man troost vrouw

  Verhalen uit de psychiatrie

  Bauke Koekkoek, Lector Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving, schreef begin dit jaar verschillende columns in Trouw over zijn werk als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige in de 24-uurs ggz-crisisdienst.

  HAN Redactie
  12 maart 2020
  237743 man troost vrouw

  Waarom ‘afkijken’ niet werkt…

  Een blog over sociaal werkers in Zweden die niet 10 jaar vooruit lopen in het sociaal domein, maar wandelen via een andere route over een stabiel wegdek.

  HAN Redactie
  29 oktober 2019
  docent wijst in boek bij studenten
  Sociale basis

  Verstevig de sociale basis van kwetsbare mensen

  Wat is verward gedrag en om welke mensen gaat het dan? Dat zijn belangrijke vragen om kwetsbare mensen echt te ondersteunen. HAN-lector Bauke Koekkoek is expert op het gebied van onbegrepen gedrag. Hij pleit in een nieuw boek en in De Volkskrant voor een andere benadering. “Veel mensen hebben moeite met het leven. De zorg kan dat niet oplossen.”

  HAN Redactie
  09 oktober 2019
  Stockbeeld interessegebied gedrag en maatschappij

  Psychische problematiek: artikelen met praktische hulpmiddelen

  In de berichtgeving over (psychische) hulpverlening gaat het vaak over wachtlijsten, incidenten en personeelstekorten. Vraag en aanbod sluiten duidelijk niet op elkaar aan. Maar wie bepaalt wat ‘passende zorg’ en ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ is? Lector Bauke Koekkoek en onderzoekers van het Kenniscentrum HAN SOCIAAL schreven samen met externe collega’s een bundel artikelen met praktische hulpmiddelen voor het vinden van de ‘match'.

  Annelies Peters
  20 februari 2019
  Groep studenten buiten in gesprek

  ZwaartepuntHealth

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

  fysiotherapeute met patiënt