Lectoraat Onbegrepen Gedrag, Zorg & Samenleving

man troost vrouw

Het Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS) houdt zich bezig met de verhouding tussen mensen die zich anders (‘problematisch’, ‘vreemd’, ‘verward’) gedragen en met de samenleving, in het bijzonder vanuit de professionele werkvelden zorg en veiligheid.

In de afgelopen jaren is er veel discussie over de rol van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de samenleving. Door ondere andere de ‘verwarde personen’-problematiek, die door de Nederlandse politie is geagendeerd, gaat het over wie zorgt voor (psychisch) kwetsbare burgers. Veel zaken spelen daarbij een rol. Denk bijvoorbeeld aan wachtlijsten, de (vermeende) negatieve effecten van beddenvermindering en de selectie van cliënten door zorginstellingen. Ook is er discussie over de benadering (gericht op ‘ziekte’ of op ‘problematiek’), de financiering (via ziektekostenverzekering, gemeentelijke gelden of anders) en de wetenschappelijke onderbouwing van hulp bij onbegrepen gedrag.

 • Onderzoek

  Via theoretische en empirische kennis ondersteunen we hulpverleners bij methodisch hulpverlenen. En bij het adequaat afstemmen van vraag en aanbod in de sociale context.
 • Onze kennis

  We delen de resultaten van onze onderzoeken en projecten graag. Onze kennis laten we terugvloeien in het onderwijs.

LectorBauke Koekkoek

Hoe komt dat een kleine groep mensen langdurig in de GGZ verzeild raakt? Hoe verklaren we dit? En welk alternatief kunnen we hiervoor bedenken? Dit is wat Bauke Koekkoek bezighoudt.

258340 Portretfoto van lector Bauke Koekkoek uit 2019 van het lectoraat Onbegrepen Gedrag, Zorg en Samenleving

Maak kennis Onze onderzoekers

Het onderzoek van het lectoraat wordt uitgevoerd door leden van de kenniskring, onder verantwoordelijkheid van de (associate) lectoren. De kenniskring bestaat uit interne en externe leden die de behoefte van wetenschappelijke onderbouwing van hun vak delen. Intern gaat het om docenten en onderzoekers, verbonden aan de hbo- en masteropleidingen van de HAN Academie Mens en Maatschappij. Externe leden zijn professionals en onderzoekers gelieerd aan kennis- en onderzoeksinstituten.

Onderzoekers

Jessy Berkvens

268608 Onderzoek Jessy Berkvens

Karin van Montfoort

268614 Onderzoek Karin van Montfoort

Tjeerd Schatorjé

268610 Onderzoek Tjeerd Schatorjé

Willem Verstegen

268609 Onderzoek Willem Verstegen

Léon van Woerden

268612 Onderzoek Léon van Woerden

Promovendi

Thijs Beckers

268611 Onderzoek Thijs Beckers

Niek Maassen

268613 Onderzoek Niek Maassen

Maringa Zoun

Regionale samenwerking

 • Academisch Centrum Sociale Wetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit
 • IQ Healthcare, Radboudumc
 • Iriszorg (verslavingszorg)
 • Pro Persona (geestelijke gezondheidszorg)
 • RIBW Arnhem Veluwe Vallei
 • VGGM (GGD Gelderland Midden)
 • Gemeente Arnhem
 • Politie Oost-Nederland

Nationale samenwerking

 • Politieacademie, Apeldoorn
 • Nationale Politie, portefeuille Zorg en Veiligheid

AcademieMens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau.Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

jongen zit op balie, meisje en student kijken naar kleine zorgrobot

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Wat speelt er bij dit lectoraat en de andere lectoraten van HAN SOCIAAL van de Academie Mens en Maatschappij? De nieuwsbrief wordt 3 maal per jaar verzonden en geeft je bronnen voor sociale inspiratie.

student leest document