Lectoraat

Onbegrepen Gedrag, Zorg & Samenleving

troost vrouw

Het Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS) houdt zich bezig met de verhouding tussen mensen die zich anders (problematisch, vreemd, verward) gedragen en met de samenleving. Dat doen we in het bijzonder vanuit de professionele werkvelden zorg en veiligheid.

In de afgelopen jaren is er veel discussie over de rol van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de samenleving. Door ondere andere de ‘verwarde personen’-problematiek, die door de Nederlandse politie is geagendeerd, gaat het over wie zorgt voor (psychisch) kwetsbare burgers. Veel zaken spelen daarbij een rol. Denk bijvoorbeeld aan wachtlijsten, de (vermeende) negatieve effecten van beddenvermindering en de selectie van cliënten door zorginstellingen. Ook is er discussie over de benadering (gericht op ‘ziekte’ of op ‘problematiek’), de financiering (via ziektekostenverzekering, gemeentelijke gelden of anders) en de wetenschappelijke onderbouwing van hulp bij onbegrepen gedrag.

 • Onderzoek

  Via theoretische en empirische kennis ondersteunen we hulpverleners bij methodisch hulpverlenen. En bij het adequaat afstemmen van vraag en aanbod in de sociale context.

 • Onze kennis

  We delen de resultaten van onze onderzoeken en projecten graag. Onze kennis laten we terugvloeien in het onderwijs.

Nieuws

Bauke Koekkoek benoemd tot lector PolitieacademieBeter omgaan met onbegrepen gedrag door politie
Een foto van de lectorale rede van Bauke Koekkoek bij de Politieacademie.
Onbegrepen gedrag, Zorg en SamenlevingLectorale redes Bauke Koekkoek en Teun Meurs
Portretfoto van lector Bauke Koekkoek uit 2019 van het lectoraat Onbegrepen Gedrag, Zorg en Samenleving
student luistert in les
'Helpen is moeilijk' - Boek HAN-lectorUnieke inkijk in de gelaagde zorg
Onbegrepen-gedrag-zorg-en-samenleving_Cover-Helpen-is-moeilijk-boek-Bauke-Koekkoek_2022
Logo van movisie
Sfeerbeeld studiemiddag gelijk in de psychische zorg, sfeerbeeld groenewoudseweg
Leergemeenschap Onbegrepen GedragWil jij werken aan structurele oplossingen?
netwerk, mensen, verbinden, zwart wit
Vrouw maakt ruzie met andere vrouw
Lector
 

Bauke Koekkoek

Hoe komt dat een kleine groep mensen langdurig in de GGZ verzeild raakt? Hoe verklaren we dit? En welk alternatief kunnen we hiervoor bedenken? Dit is wat Bauke Koekkoek bezighoudt.

Portretfoto van lector Bauke Koekkoek uit 2019 van het lectoraat Onbegrepen Gedrag, Zorg en Samenleving
Maak kennis 

Onze onderzoekers

Het onderzoek van het lectoraat wordt uitgevoerd door leden van de kenniskring, onder verantwoordelijkheid van de (associate) lectoren. De kenniskring bestaat uit interne en externe leden die de behoefte van wetenschappelijke onderbouwing van hun vak delen. Intern gaat het om docenten en onderzoekers, verbonden aan de hbo- en masteropleidingen van de HAN Academie Mens en Maatschappij. Externe leden zijn professionals en onderzoekers gelieerd aan kennis- en onderzoeksinstituten.

Promovendi

Regionale samenwerking

 • Academisch Centrum Sociale Wetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit
 • IQ Healthcare, Radboudumc
 • Iriszorg (verslavingszorg)
 • Pro Persona (geestelijke gezondheidszorg)
 • RIBW Arnhem Veluwe Vallei
 • VGGM (GGD Gelderland Midden)
 • Gemeente Arnhem
 • Politie Oost-Nederland

Nationale samenwerking

 • Politieacademie, Apeldoorn
 • Nationale Politie, portefeuille Zorg en Veiligheid
Academie
 

Mens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau.Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

zit op balie, meisje en student kijken naar kleine zorgrobot
Blijf op de hoogte
 

Wat speelt er bij dit lectoraat en de andere lectoraten van de Academie Mens en Maatschappij? De nieuwsbrief wordt 3 maal per jaar verzonden en geeft je bronnen voor sociale inspiratie.

leest document