Academie Mens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau.

jongen zit op balie, meisje en student kijken naar kleine zorgrobot

Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

Onderwijs

Thuisbasis voor bachelor, master en associate degree (Ad)

De Academie Mens en Maatschappij is de thuisbasis voor tal van opleidingen, op bachelor-, associate degree- en masterniveau. Studenten kunnen kiezen voor een voltijd-, deeltijd- of duale variant. 

Dit zijn de opleidingen:

OnderwijsPost-hbo, cursus en training

Nog niet uitgeleerd? De Academie Mens en Maatschappij biedt een groot aantal post-hbo-opleidingen, cursussen en trainingen.

null

Onderzoek

Thuisbasis voor praktijkgericht onderzoek

Samen met het onderwijs zetten we onze tanden in maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we door praktijkgericht onderzoek uit te voeren, in maar liefst 6 lectoraten.

Meer over de lectoraten in de Academie Mens en Maatschappij:

Onderzoek Zorgalliantie

De Zorgalliantie is een vraaggestuurd kennis- en leernetwerk van organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en onderwijs, ondersteund door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het netwerk heeft als doel om de professionaliteit, het innovatie- en samenwerkingsvermogen van de deelnemers uit de praktijk en het onderwijs te bevorderen. Dit gebeurt in Krachtige  Leerkringen. Daarin worden inwoners, professionals, organisaties, gemeenten, studenten, onderzoekers en docenten betrokken.

Zorgalliantie en Centre of Expertise Krachtige Kernen
Het Centre of Expertise Krachtige Kernen (start 2013) is verbonden aan het netwerk Zorgalliantie (start 2010). Vanaf 2017 zijn deze 2 samenwerkingsverbanden gaan werken met 1 programma-manager en 1 begroting. De Zorgalliantie is een regionaal leernetwerk waaraan 32 organisaties zijn verbonden, zoals wooncorporaties, welzijnsorganisaties, (langdurige) zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en so

Expertisecentrum Krachtige KernenWaar het in de kern om draait

Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen (CoE KK) is landelijk een uniek centre of expertise. Kenmerkend voor CoE KK is dat het de enige CoE is met focus op ‘platteland’, in de breedte actief is van wonen-welzijn-zorg, zich inzet voor burgerschap én interprofessionele samenwerking.

Versterken van de Krachtige Gemeenschap in een gebied door samen leren van en werken aan maatschappelijke vraagstukken en zo integraal verbeteren van praktijken zodat inwoners én de gemeenschap gezondheid en kwaliteit van leven ervaart.

Rosa

Rosa is hét nieuwsbulletin van de Academie Mens en Maatschappij van HAN University of Applied Sciences. Bezoek de blog

De naam Rosa verwijst naar sterke vrouwen. Vrouwen die in hun tijd, ondanks felle tegenstand, het woord namen. Ze stonden voor een rechtvaardiger of mooiere samenleving. Denk aan Rosa Parks, Rosa Spier, Rosa Luxemburg.

Wil jij Rosa in jouw mailbox ontvangen? Meld je aan voor Rosa en ontvang de eerstvolgende versie in jouw eigen mailbox.

Maak jij de verbinding?Connect

Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsmail Connect. Lees de laatste berichten op onze Connect site. Mail ons via connect.amm@han.nl en meld je aan voor onze upcoming events

30299 Groep studenten buiten in gesprek

Campustheater

Mede namens de Academie Mens en Maatschappij, het steunfonds van de HAN en de medewerkers van het Campustheater, wensen we je bijzondere theateravonden. Het Campustheater is er voor studenten, medewerkers en iedereen die het leuk vindt om een voorstelling te bezoeken.

31870 student aankleden voor voorstelling

Contact

Academiedirecteur: Fernand van Westerhoven
E-mail: info.amm@han.nl

Nieuws

Samenwerken met het netwerk rondom een kindSteunfiguren in de jeugdzorg
401995 steunfiguren huiswerk
424438 Learning and Development in Organisations voltijd, L&D, foto 4797, studeren in de studio, boek lezen
Vervolgstudie in onderwijs en sociaal domeinProefstuderen voor mbo-studenten
307100 studenten groep werkoverleg
Masterstudenten beoordelen opleidingKeuzegids Masters: HAN tevreden over goede scores
28686 Student lacht met laptop
Publiekprijs Praktijkinnovatie in Zorg en WelzijnWat kook je voor jonge kinderen met slikproblemen?
497161 Studenten Anke van Dinther (logopedie) en Demi Dellemann (voeding en diëtiek) wonnen de publieksprijs van het PZW symposium met het onderzoeksproject Koken met IDDSI.
Verduurzaming van publieke waardeBetere samenwerking in het mbo door nieuw kader
475361 Collega's van het Centrum Meervoudige Waardecreatie in overleg en aan het werk.
492472 De hele groep PZW'ers van de eerste lichting.
490938 Foto bij nieuw lectoraat Sociale Duurzame Praktijken. Tijdelijk, er komt nog een nieuwe foto.
Handreiking sociaal verbinden in de buurtEen huis is meer dan steen alleen
487298 Stockfoto voor factsheet Hart van Heteren van de minor Circulaire Economie S1 22-23.