Academie Mens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau.

jongen zit op balie, meisje en student kijken naar kleine zorgrobot

Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

Onderwijs

Thuisbasis voor bachelor, master en Associate degree (Ad)

De Academie Mens en Maatschappij is de thuisbasis voor tal van opleidingen, op bachelor-, Associate degree- en masterniveau. Studenten kunnen kiezen voor een voltijd-, deeltijd- of duale variant. 

Dit zijn de opleidingen:

OnderwijsPost-hbo, cursus en training

Nog niet uitgeleerd? De Academie Mens en Maatschappij biedt een groot aantal post-hbo-opleidingen, cursussen en trainingen.

null

Onderzoek

Thuisbasis voor praktijkgericht onderzoek

Samen met het onderwijs zetten we onze tanden in maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we door praktijkgericht onderzoek uit te voeren, in maar liefst 8 lectoraten.

Meer over de lectoraten in de Academie Mens en Maatschappij:

Kenniscentrum HAN SociaalMeer kwaliteit van leven voor kwetsbare burgers

Het Kenniscentrum HAN SOCIAAL bevordert de participatie van kwetsbare burgers in de maatschappij. Met als doel: het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

In dit kenniscentrum wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan dragen weer bij aan de beroepsontwikkeling en het onderwijs voor professionals in het vakgebied. 

student kijkt naar anderen

Kenniscentrum Publieke ZaakOp naar meer maatschappelijke waarde

Het Kenniscentrum Publieke Zaak streeft naar het bevorderen van maatschappelijke waarde. Dat doet ze door bij te dragen aan de kwaliteit van bestuur en het innovatief vermogen in het publieke domein.

studenten overleggen in lokaal

Kenniscentrum Krachtige KernenWaar het in de kern om draait

De leefbaarheid van gemeenten met kleine kernen staat steeds meer onder druk. Ze zijn kwetsbaar, door krimp, vergrijzing en de transformatie in zorg en welzijn. Dit vraagt om een andere manier van organiseren; vanuit de burger en zijn kracht.

Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen draagt bij aan een vitale samenleving en een kwalitatief goed leefklimaat in deze kernen. Dat doet het expertisecentrum door innovatieve oplossingen aan te dragen. En door sociale werkers te professionaliseren.

Nieuws

man praat met vrouw blauwe blouse
Foto van alumni Remco Ijkhout van master management en innovatie 2021
Boek van Koen Dortmans, actieonderzoeker bij Publieke Zaak, Lectoraat Innovatie in Publieke Sector, samenwerking Field Lab Eerstelijnszorg
studenten overleggen in kring
vrouwen lopend door de stad, eentje met fiets, eentje met mobiel
Terugblik Teamcoaching trainer Han Rottink"Zelfs de lesgroep werd een team"
close-up gesprek vier mensen op de gang
Student schrijvend met pen
Unieke samenwerking HAN-lectoraat met Karakter, Dimence en dr. Leo Kannerhuis rondom nieuwe netwerkvisieEen vernieuwende kijk op autisme: uitgaan van betekenisvol leven
groep volwassenen die elkaars hand kruiselings vasthouden

Contact

Academie Mens en Maatschappij

info.amm@han.nl
Events: connect.amm@han.nl | connect site