Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Nijmegen mensen in winkelstraat met kerk op achtergrond

Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid zijn de centrale waarden van sociale kwaliteit. Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Wij willen de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

Wij willen bijdragen aan kennisontwikkeling over sociale kwaliteit en de kwaliteit van leven van mensen. Hoe creëer je reële perspectieven voor mensen in kwetsbare omstandigheden? In ons lectoraat zetten we praktijkgericht en participatief onderzoek in om bij te dragen aan versterking en verbetering van sociale kwaliteit. We gebruiken hiervoor de vier condities van sociale kwaliteit als analyse- en handelingskader: sociaal economische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment.

Capability Approach
Alle activiteiten van ons lectoraat baseren we op een integraal theoretisch perspectief op menselijke ontwikkeling. Met oog voor de wisselwerking tussen individu en omgeving. En met de nadruk op de kwaliteit van leven. Dit is de Capability Approach, een door Amartia Sen en Martha Nussbaum ontwikkelde filosofisch-economische visie. 

Expertises

 • Sociale kwaliteit
 • De rol van sociaal werkers
 • Capability Approach
 • Meervoudig perspectief
 • Narratief en creatief
 • Ervaringsdeskundigen
 • Onderzoek

  Ons lectoraat voert op basis van een vraag of ervaren knelpunt onderzoek uit naar en met de praktijk. De onderzoeksresultaten gebruiken we om interventies voor verbetering te ontwikkelen die professionals kunnen gebruiken.
 • Onze kennis

  Ons lectoraat deelt graag de resultaten van onze onderzoeken en projecten. Bijvoorbeeld in de vorm van rapportages, publicaties en praktische handleidingen.

Participeren in het Sociaal domein

Het lectoraat wil daar in het sociale domein aanwezig zijn, waar het leven van mensen zich ook daadwerkelijk afspeelt. Daar waar de sociale kwaliteit onder druk staat. Daar waar informele en formele partijen samen willen bijdragen aan het versterken van sociale kwaliteit. En daar waar het gaat om het versterken van de rol van de professional en sociaal werk daarin. We werken samen met bewoners, vrijwilligers, professionals, studenten en docenten.

 

EventWerkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen

De projecten en activiteiten van het lectoraat krijgen onder meer gestalte in de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen. Hier onderzoeken we concrete vraagstukken uit het werkveld, zoals eenzaamheid, armoede en hoe jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hun weg in de samenleving kunnen vinden. In de Werkplaats werkt het lectoraat met diverse gemeenten, zorg- en welzijnspartners en docenten en studenten van de sociale en zorgopleidingen samen.  Ons doel is om iedereen tot zijn recht te laten komen in de samenleving. Iedereen moet kunnen participeren op een manier die bij die persoon past en hem/haar goed doet.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

LectorLisbeth Verharen

Hoe bouwen we aan een menswaardig bestaan voor iedereen? En welke rol hebben vrijwilligers en professionals daarbij? Ik wil achterstellingen doorbreken. Waar sociale kwaliteit onder druk staat écht aanwezig zijn en bijdragen aan versterking. Samen met professionals en (in)formele netwerken. 

Portret liesbeth verharen

Associate lectorErik Jansen

Participatie, democratie en leren. In mijn visie zijn deze drie begrippen volledig met elkaar verstrengeld. Fundamentele ontwikkeling in wonen, welzijn en zorg kan alleen ontstaan als we de huidige systemen weten open te breken. Hoe kunnen kunst en technologie bijdragen aan het welzijn van mensen door de vergroting van hun 'capabilities'? Dit is deonze centrale onderzoeksvraag van het Associate Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn. 

AcademieMens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau. Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

Stockbeeld interessegebied gedrag en maatschappij

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Wat speelt er bij dit lectoraat en de andere lectoraten van HAN SOCIAAL van de Academie Mens en Maatschappij? De nieuwsbrief wordt 3 maal per jaar verzonden en geeft je bronnen voor sociale inspiratie.

student leest document