Lisbeth Verharen

Hoe bouwen we aan een menswaardig bestaan voor iedereen? En welke rol hebben vrijwilligers en professionals daarbij? Ik wil achterstellingen doorbreken, daar waar sociale kwaliteit onder druk staat écht aanwezig zijn en bijdragen aan een reëel perspectief. Samen met professionals en (in)formele netwerken.

Nijmegen mensen in winkelstraat met kerk op achtergrond

Ik vind het belangrijk om in het sociaal domein steeds te vertrekken vanuit het perspectief van de mensen waar het om gaat. Namelijk: mensen in kwetsbare situaties. Hoe willen en kunnen zij zelf en met elkaar vorm geven aan een menswaardig bestaan? Vervolgens kijken we hoe ondersteuning van vrijwilligers en professionals daar zo goed mogelijk op aan kan sluiten. 

Het streven is om daar in het sociale domein aanwezig te zijn, waar het leven van mensen zich ook daadwerkelijk afspeelt. Waar sociale kwaliteit tot uitdrukking komt en waar mensen sociale kwaliteit creëren.

We willen daar zijn waar het leven van mensen zich afspeelt.

Over Lisbeth

Expertise

  • Sociaal Werk
  • Sociale Kwaliteit
  • Participatief actie- en ontwikkelonderzoek 

Contactgegevens

Haar werkzaamheden

Dr. Lisbeth Verharen is HAN-lector Versterken van Sociale Kwaliteit. Zij richt zich op de veranderingen in het sociaal domein, in het bijzonder de samenwerking tussen informele en formele netwerken en het versterken van samenredzaamheid. Zij is lid van de wetenschappelijke adviesraad van de beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk (BPSW), bestuurslid van de Marie Kamphuis Stichting en voorzitter van de redactieraad Vakblad Sociaal Werk. Lisbeth draagt samen met lector Miranda Laurant zorg voor de vorming van het HAN-zwaartepunt Health dat zich richt op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Portret liesbeth verharen

Het lectoraatVersterken van Sociale Kwaliteit

Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid zijn de centrale waarden van sociale kwaliteit. Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken en om reële perspectieven voor mensen in kwetsbare omstandigheden te creëren. Wij willen de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Lisbeth Verharen. Een overzicht van alle publicaties is te vinden via onderstaande button.

handen met documenten

Nevenfuncties

Op het moment vervult Lisbeth de volgende bestuurlijke taken:

  • Sinds 2005 - Bestuurslid Marie Kamphuis Stichting (sinds 2020 voorzitter van het bestuur)
  • Sinds 2012 - Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de BPSW
  • Sinds 2015 - Lid van de Raad van Toezicht stichting Sterker sociaal werk (voorheen NIM) (sinds 2019 vice-voorzitter)
  • Sinds 2017 - Voorzitter redactieadviesraad Vakblad voor Sociaal Werk
  • Sinds 2019 - Lid van de Provinciale Raad voor het Omgevingsbeleid (PRO) Gelderland