Onderzoek

Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Het praktijkgerichte onderzoek van het lectoraat kenmerkt zich door een meervoudig perspectief, door het vertrekken vanuit de verhalen van mensen in kwetsbare situaties en door inclusief onderzoek. De onderzoekers van ons lectoraat willen maatschappelijke impact realiseren. Samen met betrokkenen zoeken ze naar verbetering en innovatie. Bekijk op deze pagina onze projecten.

Arnhem winkelstraat fietsen

Projecten

Gesprekskaarten Waarde van Welzijn

Hoe voer je een betekenisvol gesprek? Een gesprek dat gericht is op de wensen en mogelijkheden van de gesprekspartner. De gesprekskaarten Waarde van Welzijn bieden hiervoor uitkomst!

507916 Gesprekskaartjes waarde van welzijn1

Verdwaalde Verantwoordelijkheid

Het begrip 'wederkerigheid' deed zijn intrede in het bestuursrecht met de Algemene wet bestuursrecht. In hoeverre heeft dat geleid tot overvraagde burgers binnen de besluitvormingsprocessen van de Wmo 2015 en de Participatiewet? Promotieonderzoek van Bas Kerssies.

32439 close-up rechtenbundel, FEM HBO rechten

Meer dan Steen Alleen

Sociale contacten en meedoen in de buurt zijn voor veel mensen van belang om fijn te wonen. In het project Meer dan Steen Alleen wordt een renovatie of verduurzaming van huurwoningen gecombineerd met het versterken van sociale verbindingen in de buurt.

487298 Stockfoto voor factsheet Hart van Heteren van de minor Circulaire Economie S1 22-23.

Samenwerken aan Duurzaam Herstel

HAN-onderzoekers, de deeltijdopleiding Social Work en RIBW AVV onderzoeken samen de begeleiding van cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening. Hoe kunnen de cliënt, zijn formele en informele netwerk zo samenwerken dat de begeleiding optimaal aansluit bij de cliënt en zijn leven?

student luistert in les

Anders kijken naar impact

De HAN, Hogeschool Zuyd en de HU organiseerden in 2022 vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein drie online bijeenkomsten over co-creatie in beleid en impact van het sociaal werk. Dit resulteerde in een online magazine waarin we onze visie op impact in sociaal werk uiteenzetten. Daarnaast is impact een professionaliseringsthema binnen de werkplaats sociaal domein.

234512 wijkcentrum sociaal samenwerken

Samen leren voor gezond gewicht

GGD Rivierenland, de gemeentes en onderzoekers van de HAN leren in dit project samen voor en over een gezond gewicht. Zij ontwikkelen een integraal plan voor het bevorderen van een gezond gewicht, dat wordt gedragen door de lokale gemeenschap.

82160 duo lacht

Over kunst en ouder worden

‘The existential matters: The heart of art in social work’ is een beschrijvend promotieonderzoek van HAN docent-onderzoeker Paola de Bruijn. De meerwaarde van een Social Worker met een creatief profiel is onderzocht en bewezen, maar in de ouderenzorg en de opleiding, lijkt kunst onder druk te staan. Daarnaast ziet Paola dat door de vergrijzing, er meer existentiële vragen (levensvragen) komen.

230153 Centre for Creativity onderzoek Paola

School-naar-werk transities van jongeren

Hoe doorlopen jongeren zonder startkwalificatie, met multi-problematiek, hun school-naar-werktransitie? In haar promotieonderzoek onderzoekt Maritza Gerritsen deze vraag onder andere vanuit de waarde die deze jongeren aan werk hechten, hun toekomstbeelden en de mogelijkheden tot ondersteuning.

28611 student lacht naar ander

Zakgeldproject

In gezinnen waar financiële middelen amper toereikend zijn om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, is zakgeld niet vanzelfsprekend. In dit project werken onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen en gezinnen om kinderen te ondersteunen bij hun financiële zelfstandigheid.

298302 Armoede in beeld. Kistje met geld

Aanzet met Geld

Voor zelfstandig wonende jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) kent het dagelijks leven uitdagingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met geld? Gemeente Nijmegen wilde weten hoe deze inwoners daarbij het beste ondersteund kunnen worden. HAN onderzocht dit met 3 co-onderzoekers met LVB.

#50euroweek briefgeld euro budget

INCLUSIEF ONDERZOEK

In veel van onze onderzoeksprojecten participeren ervaringsdeskundigen als partner. Deze ervaringsdeskundigen: 
  • Brengen het insidersperspectief in; 
  • Spreken we aan op hun expertise, kennis en kunde;
  • Helpen de goede vragen te stellen; 
  • Denken mee in ontwikkelingen en evaluaties. 
Samenwerking, partnerschap en inclusief onderzoek leidt tot samenhangend inzicht in sociale kwaliteit, het versterken daarvan en tot een rol als maatschappelijke bruggenbouwer.