bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

In iedere wijk wonen met een psychische kwetsbaarheid of andere beperking. Prettig met elkaar samenleven zou heel normaal moeten zijn. Maar soms is het best lastig. In het project Welkome Wijk kijken we wat er nodig is om te komen tot een wijk waarin mensen met een beperking zich thuis voelen.

Snelle info

Status

Loopt

Startdatum:

Maart 2020

Looptijd:

2 jaar

Subsidie

ZonMw

Projectleider:

Annica Brummel

Aanleiding van het project

De vrouw met 12 katten in huis, de man die altijd in zichzelf loopt te praten, de bewoner met verzamelwoede wiens huis zó vol is dat hij niemand meer kan ontvangen. In iedere wijk is er sprake van onbegrepen gedrag. Vooroordelen ontstaan als mensen elkaar niet begrijpen. Hierdoor verloopt in een wijk de communicatie tussen bewoners met en zonder beperking niet altijd goed. Een bestaande aanpak om stigma te doorbreken, van Samen Sterk zonder Stigma, zijn de bewustwordingsbijeenkomsten in de wijk. Deze aanpak wordt samen met Movisie, Trimbos en de HAN doorontwikkeld en geëvalueerd in het project Welkome Wijk.

De bewustwordingsbijeenkomsten

Psychische aandoeningen worden in de bewustwordingsbijeenkomsten in alle openheid besproken door ervaringsdeskundigen. Achter ieder gedrag zit een verhaal, de bijeenkomsten halen dat verhaal naar boven. Zo hopen we met de bijeenkomsten meer begrip te kweken en handvatten te bieden voor hulp en begeleiding in de wijk zelf.

Het project Welkome wijk wil 'onbegrepen gedrag' bespreekbaar maken."

Doel

Movisie leidt samen met Samen Sterk zonder Stigma lokaal procesbegeleiders en ervaringsdeskundigen op die in hun gemeente de bewustwordingsbijeenkomsten kunnen gaan uitvoeren. Het Trimbos-instituut en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoeken in vier gemeenten de impact en werkzame principes van de bijeenkomsten. Daarnaast kijken we wat er verder nodig is om te komen tot een wijk waarin mensen met een beperking zich thuis voelen. Werken aan een welkome wijk versterkt de sociale basis in de buurt en draagt bij aan het tegengaan van bijvoorbeeld eenzaamheid. Onze bevindingen delen we met andere gemeenten. 

Leeratelier  

Betekenisvol Contact in de WIjk

Het project Welkome Wijk is onderdeel van het leeratelier Betekenisvol Contact in de Wijk, van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen. Annica Brummel is onderzoeker en thematrekker van het Leeratelier en voert dit onderzoek samen met docentonderzoeker Karin van Eerten uit. Karin is onder andere docent bij Social Work en daarmee wordt ook een verbinding gelegd met het onderwijs. 

studenten overleggen
Buurtbewoners met elkaar in overleg

Onze partners

 • Samen Sterk zonder Stigma
 • Movisie
 • Mind
 • Trimbos
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Heumen
 • Gemeente Beuningen
 • Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen
 • ZonMw

Publicaties

Welke mogelijkheden hebben mensen met een beperking om van betekenis te zijn? En wat kenmerkt de plekken waar mensen elkaar ontmoeten in de wijk? HAN onderzoeker dr. Annica Brummel vertelt erover in het WMO magazine en de Journal of Social Intervention met het artikel ‘De betekenis van sociale infrastructuur’.

Contact over dit project?

Annica Brummel

 • annica.brummel@han.nl
 • Karin van Eerten

 • karin.vaneerten@han.nl
 • Lectoraat
   

  Versterken van Sociale Kwaliteit

  Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid zijn de centrale waarden van sociale kwaliteit. Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Wij willen de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

  vrouw met kind op bankje, met drinken

  Publicaties

  Vanuit het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit verschijnen regelmatig publicaties. Bekijk hier het overzicht. 

  handen met documenten