Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp

jongen in park die hand van ouder vasthoudt

Professionals in de jeugdzorg werken elke dag opnieuw met zeer verschillende mensen. Hoe realiseer je dan een goede en dus effectieve samenwerkingsrelatie? En hoe zorg je dat deze goed blijft? Ons lectoraat  focust op samenwerkingsvraagstukken in jeugd- en opvoedhulp.  

Jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugd- en opvoedhulp, hebben te maken met een diversiteit aan samenwerkingsrelaties (allianties). Denk aan samenwerking tussen hulpverleners en jeugdigen, ouders, en hun netwerk en samenwerking tussen hulpverleners onderling. Binnen het lectoraat zoeken we naar kennis over het realiseren en onderhouden van goede samenwerkingsrelaties. We willen een bijdrage leveren aan de ingewikkelde opgave om alle belanghebbenden met elkaar in gesprek te brengen over de vaak ongelijke mogelijkheden voor jeugdigen om veilig en gezond op te groeien. Zo helpen we hen op weg naar gezond burgerschap. 

Expertises

  • Jeugd- en opvoedhulp 

  • Alliantie 

  • Social Practice Development 

  • Onderzoek

    Ons lectoraat voert op basis van een vraag of ervaren knelpunt onderzoek uit naar en met de praktijk. De onderzoeksresultaten gebruiken we om interventies voor verbetering te ontwikkelen die professionals kunnen gebruiken. 
  • Onze kennis

    Ons lectoraat deelt graag de resultaten van onze onderzoeken en projecten. Bijvoorbeeld in de vorm van rapportages, publicaties en praktische handleidingen.

Nieuws

“We willen vrouwen en kinderen een stem geven”Langdurige pleegzorg als alternatief voor adoptie: werkt het?
282512 Afstand in verbondenheid, project Mieke Spek
109999 lerares met basisschool kinderen aan tafel tijdens de lunch
Onderzoek langdurig pleegzorg: afstand in verbondenheidLangdurige pleegzorg: alternatief tot adoptie?
282512 Afstand in verbondenheid, project Mieke Spek

LectorMarion van Hattum

Wij doen onderzoek naar het handelen van jeugd- en gezinswerkers. Ik vind het inspirerend om te helpen bij het verbeteren van de vakkennis van sociale professionals. Zij doen betekenisvol werk en daar mogen ze trots op zijn. Maar het is belangrijk altijd te blijven zoeken naar hoe het nog beter kan. 

286555 Portretfoto van lector Marion van Hattum, werkzame factoren in jeugd-en opvoedhulp

Academische Werkplaats JeugdInside Out

Het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp is actief in de Academische Werkplaats Jeugd, Inside-Out. Binnen Inside-out wordt kennis geproduceerd om de zorg voor jongeren te verbeteren. Inzichten en opgedane kennis worden verspreid binnen de praktijkinstellingen, beleidsorganisaties en het onderwijs. Bij Inside Out werken praktijkinstellingen uit de GGZ, zorg voor LVB-jeugd en jeugdhulpverlening samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, beleidsinstanties en cliënten(-vertegenwoordigers). 

 

kinderen spelen een spel met een kleurrijke parachute

AcademieMens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau. Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

Stockbeeld interessegebied gedrag en maatschappij