Onze kennis

Het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp deelt graag kennis met het onderwijs en het werkveld. Lees hier onze artikelen en publicaties. Deze zijn beschikbaar voor iedereen op onze site. Leraren, besturen of opleiders kunnen deze (met in achtneming van de creative commons licentie: met naamsversmelding en niet commercieel) gebruiken.

Samenwerken, post-it plakken, proces

Nieuws en artikelen

Promotie

Marieke de Greef promoveert op belang samenwerkingsrelatie bij gezinshulpverlening

Veel gezinnen met problemen op het gebied van opvoeding of de ontwikkeling van kinderen, krijgen opvoedondersteuning in de thuissituatie. Positieve resultaten van die hulpverlening zijn helaas niet vanzelfsprekend. Welke factoren dragen bij aan effectieve gezinshulpverlening?

Annelies Peters
03 juni 2019
twee studenten zitten, student staat

HAN-lector Van Hattum bepleit meervoudige alliantie in jeugd- en opvoedhulp

Met het uitspreken van de intreerede: 'Samenwerken als uitdaging voor effectieve jeugd- en opvoedhulp' heeft dr. Marion van Hattum op 8 maart onder grote belangstelling haar ambt als HAN-lector Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp aanvaard. Hulpverleners in de jeugd- en opvoedhulp staan volgens de lector voor de uitdaging om te zorgen voor goed werkende ‘meervoudige allianties’.

HAN Redactie
08 maart 2018
kinderen luisteren zittend op de grond naar een verhaal

Publicaties

Vanuit het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp zijn vele publicaties verschenen. Bekijk het overzicht van al deze publicaties in de databank HAN Publicaties.

handen met documenten