Project KION Early Childhood Innovation Center (KEI-project)

87506 kind raakt zorgrobot aan iXbites

Onderwijs en kinderopvang in de regio Nijmegen hebben hun krachten gebundeld in het Innovatienetwerk KEI (KION Early Childhood Innovation Center). Met deze samenwerking willen KION, HAN en ROC Nijmegen de kinderopvang vernieuwen en (aankomende) kinderopvang-medewerkers verder professionaliseren.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

September 2020

Looptijd

4 jaar

Subsidie

Regionaal Investeringsfonds mbo

Contactpersoon

Carla Cornelissen

Aanleiding van het KEI-project

In de kinderopvang neemt het belang toe van het verzorgende en pedagogische aspect van de jongste kinderen. Nu  komen  daar  ook  meer  ontwikkelingsgerichte  en  didactische  vaardigheden  bij  kijken. Ofwel  de  kerntaak  van  de  opvang  heeft  zich  vanwege  de  grote  maatschappelijke  en  economische relevantie verbreed. Het (beroeps)onderwijs dient hierop aangepast te worden. 

Doel van het KEI-project

In het KEI werken de deelnemende partijen aan vernieuwing van de kinderopvang en aan professionalisering van (toekomstige) medewerkers. Onderwijs en beroepspraktijk versterken elkaar: innovaties in de kinderopvang vormen input voor de opleiding en de professionalisering van toekomstige medewerkers draagt bij aan innovaties in de kinderopvang. 

Inhoud van het KEI-project

In het KEI-project staan verschillende thema’s centaal:

Tussentijdse resultaten

 • Op het ROC Nijmegen is gestart met de VVE-opleiding voor de MBO studenten. De pilotgroep draait.
 • Bij de AD Pedagogisch Educatief Professional aan de HAN wordt druk ontwikkeld voor  de keuzemodule met VVE
 • Kion zorgt voor uitdagende stageplekken voor de mbo- en hbo-studenten.
 • Samen met het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp zijn we een onderzoek aan het voorbereiden naar wat pedagogische medewerkers nodig hebben om voorschoolse educatie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

  Uit wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van voorschoolse educatie (VE) blijkt dat VE goed werkt om achterstanden bij kinderen te verminderen. Kinderen met een risico op achterstand worden door deze ondersteuning taalvaardiger, kunnen zich beter concentreren en hebben een grotere woordenschat.  Kortom: VE is een ontzetten belangrijk middel om de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren!  

  We hebben 50 peutergroepen met een VE aanbod binnen KION. We starten in september 2021 met een onderzoek bij deze locaties. We vragen pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches wat er al goed en minder goed lukt in de uitvoering van VE en wat daarbij voor hen bevorderend en belemmerend werkt. Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op de kwaliteit van de uitvoering van het VE-aanbod binnen de KION én wat uitvoering vraagt aan competenties en ondersteuning van de betrokken professionals bij VE op diverse opleidingsniveaus.

 

Wil je meer weten over het KEI-project?

Carla Cornelissen, hoofddocent en inhoudscoördinator HAN Pedagogiek

 • carla.cornelissen@han.nl
 • Kijk voor meer informatie en nieuws op de website van het KEI Innovatienetwerk

  Lectoraat
   

  Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp

  Dit project wordt uitgevoerd door het HAN Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp. Professionals in de jeugdzorg werken elke dag opnieuw met zeer verschillende mensen. Hoe realiseer je dan een goede en dus effectieve samenwerkingsrelatie? En hoe zorg je dat deze goed blijft? Het Lectoraat Werkzame Factoren in Jeugd- en Opvoedhulp focust op samenwerkingsvraagstukken in jeugd- en opvoedhulp.  

  jongen in park die hand van ouder vasthoudt