Project Internationale Kennisupdate Algemeen Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd

364268 Stockfoto van gezin voor rapportage kennisupdate

Welke werkzame factoren spelen een belangrijke rol in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen? In binnen- en buitenland wordt hier veel onderzoek naar gedaan. Het lectoraat actualiseert 2 eerder uitgevoerde kennisinventarisaties met behulp van een internationale kennisupdate.

Snelle info

Status

Afgerond in dec 2021

Projectleider

Eva Onstenk

Subsidie

ZonMw

Aanleiding van het project

Algemeen werkzame factoren, waaronder de alliantie tussen cliënt en hulpverlener, spelen een belangrijke rol in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. In binnen- en buitenland wordt veel onderzoek gedaan naar de samenhang tussen deze factoren en het resultaat van de zorg voor jeugd. Het blijven vernieuwen, bundelen en verspreiden van deze kennis maakt het voor het werkveld, onderwijs en beleid makkelijker om op de hoogte te raken van de nieuwe inzichten, deze kennis te benutten en daarmee de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten. In deze internationale kennisupdate worden twee eerdere kennisinventarisaties (Barnhoorn et al., 2013; Van Hattum et al., 2019) geactualiseerd. Dit project wordt uitgevoerd door onderzoekers van het HAN-lectoraat Werkzame Factoren in de jeugd- en opvoedhulp.

Doel

Het doel van deze kennisupdate is het maken van een breed, internationaal overzicht van de belangrijkste inzichten uit internationale studies tussen 2013 en 2021 ten aanzien van de samenhang tussen algemeen werkzame factoren (alliantie-, cliënt- en professionalfactoren) en de resultaten van de zorg voor jeugd. Daarnaast is het doel om de aanbevelingen geformuleerd in de kennisinventarisatie uit 2019 aan te vullen op basis van de inzichten uit de bredere internationale context. Waar staan we nu? En wat zijn wenselijke vervolgstappen in het werkveld, onderwijs, beleid en onderzoek? 

Resultaten 2021

Resultaten 2019

In contact komen over dit project?

Eva Onstenk

  • eva.onstenk@han.nl
  • Marion van Hattum

  • marion.vanhattum@han.nl
  • LectoraatWerkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp

    Professionals in de jeugdzorg werken elke dag opnieuw met zeer verschillende mensen. Hoe realiseer je dan een goede en dus effectieve samenwerkingsrelatie? En hoe zorg je dat deze goed blijft? Het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp focust op samenwerkingsvraagstukken in jeugd- en opvoedhulp.  

    jongen in park die hand van ouder vasthoudt