Project Samenwerken aan ambulante (Gezins)hulp (SWAG)

kinderen hangen aan rand bij het zwembad

Goede samenwerkingsrelaties van professionals met cliëntsystemen én met betrokken andere hulpverleners zijn belangrijk. Ze voorspellen het resultaat van hulp aan jeugdigen en gezinnen. Dit onderzoek zorgt ervoor dat bestaande inzichten over hulp aan jongeren en gezinnen goed worden benut.

Snelle info

Projectleider:

Joris van Veen

Startdatum:

September 2018

Status:

Lopend

Subsidie:

ZonMW (sept 2018-2020)

Aanleiding van het project

Ouders en jeugdigen, ervaringsdeskundigen, jeugd- en gezinswerkers, docenten, studenten en onderzoekers kunnen nog beter met elkaar samenwerken. Daarom werken we aan de ontwikkeling van een duurzame leergemeenschap. Hier worden kennis en expertise uitgewisseld. Dit levert een betere samenwerking op.

Doel

Het uiteindelijke doel van dit project is dat:

 • het aantal jeugdigen dat tussen wal en schip valt afneemt.
 • jeugdigen en gezinnen zich beter behandeld voelen.
 • het normaler wordt passende hulp sneller te ontvangen.
 • zodoende verergering van de problematiek voorkomen wordt.

Om dit voor elkaar te krijgen wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisdeling over samenwerkingsrelaties met jeugdigen en gezinnen. En over samenwerking tussen professionals onderling. Dit gebeurt op leerwerkplaatsen op locatie en op overstijgende casuïstiek-bijeenkomsten. Voor de verschillende stakeholders wordt gezocht naar manieren om de kennis in te bedden.

 

Resultaten

Kennisclip Meervoudige Alliantie

Onze partners

Regionaal leernetwerk

Bestaande inzichten moeten een plek krijgen in het handelen van (toekomstige) professionals. Bestaande kennis moet worden doorontwikkeld en jeugdigen en gezinnen moeten effectievere hulp krijgen. Het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp onderzoekt hoe dit het beste vormgegeven kan worden. Dit doet zij niet alleen, maar samen met de HAN bachelor- en master- en post-hbo-opleidingen in het sociale domein, en partners uit het brede jeugdveld. Ze bundelen hun krachten in een regionaal leernetwerk. Dit leernetwerk valt onder de vlag van de Academische Werkplaats Jeugd in Nijmegen, Inside-Out. Het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp is penvoerder en projectleider. Het project wordt gefinancierd door ZonMw.

Analyse beeldopnames van intensieve, ambulante gezinsbehandeling

Kern van dit leernetwerk vormt de samenwerking rondom intensieve ambulante gezinsbehandeling. Waarbij bachelor studenten beeldopnames van ambulant hulpverleners analyseren in de wijze waarop zij de meervoudige allianties in een casus vormgeven. Momenteel wordt een plan voor duurzame voortzetting van het leernetwerk in de regio ontwikkeld met genoemde partners. De wens is uitgesproken om een grootschalig vervolgonderzoek naar optimalisering van de samenwerking vorm te geven. Aandacht voor de samenwerking met migranten- en vluchtelingengezinnen en ook voor gezinnen waar sprake is van een lage sociaal-economische status, vormt hier nadrukkelijk onderdeel van. En sluit bovendien aan bij de uitgangspunten van het HAN Zwaartepunt Health. Streven is om dit vervolgonderzoek uit te laten monden in een promotietraject (via een RAAK Pro aanvraag).

Meer weten over dit project?

Joris van Veen, o.a. hoofddocent en coördinator van de opleiding Pedagogiek en Intensieve Gezinsbehandeling

 • joris.vanveen@han.nl
 • Marion van Hattum, lector bij het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd-en Opvoedhulp

 • marion.vanhattum@han.nl
 • LectoraatWerkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp

  Professionals in de jeugdzorg werken elke dag opnieuw met zeer verschillende mensen. Hoe realiseer je dan een goede en dus effectieve samenwerkingsrelatie? En hoe zorg je dat deze goed blijft? Het Lectoraat Werkzame Factoren in Jeugd- en Opvoedhulp focust op samenwerkingsvraagstukken in jeugd- en opvoedhulp.  

  jongen in park die hand van ouder vasthoudt

  Publicaties

  Vanuit het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp verschijnen regelmatig publicaties. Bekijk het overzicht hier.