Post-hbo Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Meld je aan
De opleiding start een aantal keer per jaar
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod

De opleiding start 5 april 2022

Werk jij als jeugd- en gezinsprofessional met gezinnen met meerdere en complexe problemen? Wil jij je als ambulant behandelaar inzetten zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen of weer thuis kunnen wonen? Wil jij gezinnen met meervoudige problematiek helpen om de regie terug te krijgen?

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

In het kort

  13 dagenDuur05-04-2022 Vervolg 21-04, 12-05, 16-06, 08-09, 13-10, 17-11, 22-12, 19-01-2023, 16-02, 16-03, 13-04 en 25-05
  840 uur totaalStudiebelasting
  85 uurContacturen
  AccreditatieBekijk hier de punten
  148,5 punten SKJ, 240 punten Registerplein, 85 punten V&V, registeropleiding (CPION-SPHBO). Tevens geaccrediteerd als aanvullende scholing ten behoeve van SKJ registratie. Zie voor de registratie eisen vanuit het SKJ www.skjjeugd.nl
  € 3.995,- Kosten

Over de opleiding

Een opleiding die erkenning heeft, die een verdieping is op het HBO van de professional en direct toepasbaar is in de praktijk. Deze opleiding is geschikt voor professionals die in het ambulante jeugdveld werken en op post-hbo niveau verdieping willen.
 

Voor wie

Ben je een ervaren jeugd- en gezinsprofessional en wil je verdieping in de ambulante behandeling van multiprobleemgezinnen? Check of je voldoet aan de instapvoorwaarden:

 • Je hebt een HSAO-diploma of een diploma van een van de voorgangers van deze opleiding.
 • Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring op een agogische functie met kinderen en/of adoloscenten en hun gezinnen of ambulante jeugdhulp.
 • Je werkt voor minimaal 16 uur per week in de ambulante jeugdzorg waar je de praktijkopdrachten kunt doen (stage/werkervaringsplek toegestaan).
 • Je hebt een praktijkbegeleider in je organisatie waar je praktijkopdrachten kunt uitvoeren.  

Een hsao-diploma is een hbo-diploma van een van de volgende opleidingen: sph, mwd, cmv, pedagogiek, social work, toegepaste psychologie, creatieve therapie, godsdienst pastoraal werk, of een van de voorlopers bijvoorbeeld Inrichtingswerk of hbo-J.
Relevante werkervaring: werkervaring op een agogische functie met kinderen en/of adolescenten en hun gezinnen.

IAG en SKJScholingstraject jeugd- en gezinsprofessional (SKJ)

In het kader van SKJ registratie. (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) voldoet deze opleiding aan de bouwstenen van het Landelijk opleidingsdocument Sociaal Werk, profiel Jeugd. Het SKJ beschrijft studiebelasting in EC (European Credit).

Veel gestelde vragen & antwoorden 
We ontvangen veel vragen over de SKJ registratie. In dit document vind je de vragen en onze antwoorden hierop:

30476 Laptop met blauwe hoes

Wat kun je na de post hbo opleiding (IAG)?

Na de post-hbo opleiding (IAG) kun je methodisch variëren tussen oplossingsgerichte bejegening, werken vanuit de systeemtheorie en de sociale leertheorie. Door middel van deze theorieën ben je in staat om vanuit verschillende posities en perspectieven te handelen, te onderscheiden en te verbinden. Je ben in staat afgewogen analyses omtrent de pedagogische hulpvraag in gezinnen te maken.

Programma

Je volgt deze opleiding met collega’s vanuit verschillende instellingen en organisaties. Hierdoor verbreed je jouw praktijkkennis en voed je de ketensamenwerking. Er is aandacht voor de individuele kindproblematiek die steeds gerelateerd wordt aan het systeem/de systemen waarin het kind zich bevindt.

Je gaat aan de slag met:

 • Ontwikkelen van eigen professionaliteit.
 • Systeemtheorie als kapstok en rode draad door de opleiding.
 • Methodiekgericht werken. Het maken van een gezinstaxatie waaronder het analyseren van de veiligheid en in kaart brengen van gezinssysteem. Het opstellen van een hulpverleningsplan en dit doen vanuit de oplossingsgerichte benadering, systeemtheorie, cultuursensitief werken.
 • Systemisch interveniëren (contextueel en transcultureel systemisch werken). Het inzetten van technieken om (opvoed) vaardigheden aan te leren en communicatie in gezin te verbeteren. Het vergroten en benutten van sociale netwerken en aanpakken van problemen in de omstandigheden van gezin.
 • Interprofessioneel werken. Alliantiebevordering, professionele samenwerking en regievoering.
 • Kwaliteit bevorderen. Het borgen van de voorwaarden om de zorg te kunnen leveren, de gezinshulp effectief te organiseren.

Cursisten aan het woord

IAG - Petra van der Linden

“Bij een cliënt met autisme hangt nu het weekschema. Groot uitgeprint in kleur. Het geeft hem houvast", vertelt ambulant gezinsbegeleider Petra van der Linden. Het is één van de handvatten die de cursist van de post-hbo opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) dankbaar inzet.

277071 Portretfoto van student Petra van der Linden. post hbo intensieve ambulante gezinsbehandeling

IAG-V - Karin van Beem

"Niet twijfelen, gewoon doen!” Dat is de boodschap van Karin van Beem. Zij volgde Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling voor gezinnen met een vluchtverhaal (IAG-V). “Het wordt een jaar waarin je veel leert over de ander, maar vooral ook over jezelf.

305003 Portretfoto van Karin van Beem, cursist intensieve ambulante gezinsbehandeling voor gezinnen met een een vluchtverhaal.

IAG-V - Haval Abdulrazaq

“De verschillende achtergronden en ervaringen van de cursisten vond ik heel waardevol”, vertelt jeugdwerker Haval Abdulrazaq van Youké. Hij volgde de post-hbo opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling voor gezinnen met een vluchtverhaal (IAG-V).

282754 portretfoto van cursist Haval Abdulrazaq van de post-hbo opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling met een vluchtverhaal, man met blauw overhemd achter bureau

Deelnemers over de opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Werkwijze

De (transculturele) systeemtheorie, de handelingsgerichte procesdiagnostiek, het oplossingsgerichte denk-werkkader, alsmede de competentiegerichte behandelingswijze en het cultuursensitief werken zijn de pijlers van de opleiding.
In een start-assessment scoor je jezelf in samenspraak met jouw werkbegeleider. Je stelt aan de hand van deze scores een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan op.
In een portfolio houd je de vorderingen in het leerproces bij en voedt deze met de uitvoering van de opdrachten en de bestudering van de aangeboden literatuur. Aan het eind van de opleiding geef je een presentatie over wat je hebt geleerd.

Competenties

 • Hulpvragen systemisch onderzoeken;
 • Een samenwerkingsrelatie aangaan met het kind en het gezinssysteem;
 • De hulp-/ontwikkelingsvraag taxeren en in zijn systeemcontext plaatsen;
 • Een handelingsplan schrijven, methodisch uitvoeren en evalueren;
 • Rapporteren en evalueren;
 • Het sociale netwerk van het gezinssysteem in kaart brengen en inzetten;
 • Systeemtherapeutische interventies uitvoeren;
 • Verantwoorden van het eigen handelen.

Afronding en toetsing

Jouw leerproces, de praktijkopdrachten en reflecties verwerk je in een portfolio als eindproduct. De opleiding wordt afgerond met een presentatie van een door jouw gekozen innovatie binnen jouw werkveld.

Toetsing

 • Tenminste 80% aanwezigheid; bij een afwezigheid van 20% is het vervullen van één of meerdere extra opdrachten vereist.
 • 5 opdrachten gekoppeld aan jouw eigen praktijk en leerproces. Een beoordeling van deze opdrachten met tenminste ‘voldoende’, zowel door de beoordelaar vanuit de HAN als door de praktijkbegeleider getoetst aan de praktijknorm.
 • Een volledig en op orde zijnde portfolio met reflecties op uitgevoerde opdrachten.
 • Eindpresentatie.

Resultaat

Je ontvangt een door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) erkend post-hbo diploma, indien je voldoet aan bovenstaande toetsingscriteria.

Toelichting op de kosten

 • Inclusief studiemateriaal, exclusief zelf aan te schaffen literatuur
 • Je betaalt de kosten voor de startdatum
 • Betaling in (maximaal 3) termijnen is mogelijk. Hiervoor betaal je € 100,- extra. Vermeld in het aanmeldformulier ‘termijnbetaling’ in het opmerkingenveld.

Handig document

Actief in landelijke ontwikkeling van de IAG opleiding

Wij participeren actief in landelijke ontwikkeling van de IAG opleiding (20 instellingen en 4 hogescholen) en we gebruiken de laatste ontwikkelingen in de IAG opleiding). In de opleiding wordt samengewerkt met het HAN Lectoraat ‘Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp’. Het lectoraat werkt aan het bevorderen van de effectiviteit van het professioneel handelen in de jeugd- en opvoedhulp. Daarbij richten zij zich vooral op praktijkonderzoek naar samenwerkingsvraagstukken.

IAG-website gelanceerd!

Sinds najaar 2021 is de website www.IAG-Nederland.nl officieel online! De lancering vond plaats tijdens IAG-congres 'Samen Vooruit'. 

De website is mogelijk gemaakt door IAG-platform Nederland. De inhoud voor de website is aangeleverd door een werkgroep vanuit verschillende deelnemende jeugdhulpinstellingen en hogescholen aan IAG-platform Nederland. Ook de post-hbo opleiding IAG van de HAN heeft meegewerkt en kun je er vinden.
De website bevat basisinformatie over IAG, de uitvoering, de actuele wetenschappelijke inzichten en opleidingen. In de loop van de tijd zal de website verder aangevuld worden met nieuwe informatie en worden ook meer beeldmateriaal en video's toegevoegd.

Op zoek naar maatwerk ?

Je kunt deze opleiding op je eigen locatie laten uitvoeren. Wij ontwikkelen ook samen met jou een leertraject op maat. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie via tel: 024 - 351 10 83.

Totale aanbodPost-hbo in het sociale domein

Je wilt werk maken van je carrière. Een stap zetten, bijvoorbeeld door je te verdiepen. Daar heb je iets voor nodig; een korte cursus, een intensieve training of een specifiek post-hbo-traject.
Bij de post-hbo opleidingen en cursussen in het sociale domein profiteer je van actuele kennis uit de praktijk. Die doen we op door met bedrijven en organisaties uit de regio praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Een boost voor jouw ontwikkeling!
 

 

 

31747 drie mensen kijken naar fotos op tafel

Snel antwoord

Vragen over een post-hbo training, cursus of opleiding?
We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen?

Bellen: 024 - 351 10 83