Welzijn

medewerkers en student kijken naar robotkat iXbites
no

In je werk krijg je te maken met maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, opvoeding, inclusie en armoede. Opleidingen uit het vakgebied welzijn laten je vanuit de praktijk en actualiteit groeien als professional. Van bachelor en master tot post-hbo, de keuze is aan jou!

Maatschappelijke dilemma's en vraagstukken
 

Doorgroeien, verdiepen of switchen

In het sociaal domein staan maatschappelijke dilemma’s en vraagstukken centraal. Denk aan goede gezondheid en welzijn, gendergelijkheid en armoede en ongelijkheid verminderen. Het is belangrijk om goed en innovatief onderzoek te verweven met onderwijs en de praktijk. Daarom zetten we ons daar vol voor in. Zo kun jij straks in je werk helpen om maatschappelijke dilemma's te verkleinen!

Dus, wil jij je verder ontwikkelen? Doorgroeien in je functie, je verder verdiepen om je werk nog beter te kunnen uitvoeren of juist switchen naar een ander beroep? Kies voor een van onze deeltijd-, master- of post-hbo opleidingen. Of kijk welke mogelijkheden er zijn voor maatwerk en incompany trajecten.

Startdata
Weten wanneer een opleiding of post-hbo cursus start? Bekijk het overzicht.

jongen en meisje met pen in mond verschuilen zich achter kleine zorgrobot tijdens iXbites event

Jeugdzorg en opvoeding

Ad Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg & Welzijn

Ad | Een krachtige leeromgeving creëren. Leerlingen begeleiden bij het leren van vaardigheden. Je vakinhoudelijke deskundigheid ontwikkelen. Dat leer je bij de Ad Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg & Welzijn. Na de opleiding kun je aan de slag als onderwijsondersteuner/instructeur vaardigheden op (v)mbo’s. Duur: 2 jaar.

vrouwen overleggen

Bachelor Leraar Gezondheidszorg & Welzijn

Deeltijd | Wil jij je graag ontwikkelen als leraar? Toekomstige zorg- en welzijnsprofessionals begeleiden bij hun leerproces? Volg dan de deeltijdopleiding Leraar Gezondheidszorg & Welzijn! Je kunt hierna aan de slag als 2e-graads leraar in het vmbo en mbo. Duur: 4 jaar.

personen overleggen in klaslokaal

Pedagogiek

Master | De Wet Passend Onderwijs en de decentralisatie van jeugdzorg. Alleen deze 2 factoren zorgen al voor nieuwe pedagogische en onderwijskundige vraagstukken. Met de master Pedagogiek onderzoek, ontwikkel en implementeer je duurzame vernieuwing en leg je verbinding tussen management en het primaire proces.

Studenten van de master pedagogiek volgen een les op de groenewoudseweg

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Post-hbo | SKJ | Na de post-hbo opleiding (IAG) kun je methodisch variëren tussen oplossingsgerichte bejegening, werken vanuit de systeemtheorie en de sociale leertheorie.

mannen lopen pratend door de gang

IAG Nascholingsaanbod

Werk je al een geruime tijd als IAG-er en heb je behoefte aan verdiepende bij- of nascholing? Na afronding van de post-hbo opleiding is er voor IAG-hulpverleners een ruim aanbod aan na,- en bijscholingsbijeenkomsten beschikbaar.

gesprek buiten op bankje

Systeemgericht Werken in de Praktijk

Post-hbo | SKJ | Wil je graag verdieping in het systeemgericht werken binnen de jeugdhulpverlening? Je werkt aan je ontwikkeling als professioneel hulpverlener, past je eigen ervaring toe in de cursus en leert van andere professionals.

twee mannen lopend door de gang

Thuisbegeleiding

Post-hbo | SKJ | Het opleidingstraject 'Thuisbegeleiding' daagt uit, verdiept en zorgt tegelijk voor een gezamenlijke basis rondom het vak. De opleiding is speciaal voor professionals die al een (basis)opleiding en werkervaring hebben. Het is ook een traject waar thuisbegeleiders vanuit verschillende organisaties uit het hele land met en van elkaar

Kapittelweg 33 Nijmegen Ergotherapie studeren hbo opleiding wandelen ingang entree

Cultuursensitief werken: met beschermjassen!

Post-hbo | SKJ | Ben je een sociale professional die oog wil hebben voor diversiteit? Wil je verbinding creëren en krachtbronnen activeren? Durf jij het aan om in jouw eigen verhaal de beschermjassen te vinden? Ga dan mee op ontdekking in de post-hbo training Cultuursensitief werken: aan de slag met beschermjassen!

4 studenten praten buiten met elkaar.

Sociaal Domein

Ad Sociaal Financiële Dienstverlening

Deeltijd | Aan de slag met mensen met financiële problemen in de sociale, financiële en juridische context? Bijvoorbeeld als schuldhulpverlener, budgetcoach of preventiewerker? Met de Ad Sociaal Financiële Dienstverlening haal je in twee jaar een hbo-diploma. Wat je leert pas je direct toe in de praktijk.

Studenten van de master pedagogiek volgen een les op de groenewoudseweg

Ad Sociaal Werk

Deeltijd en duaal | Ben jij een mensen-mens en wil jij je verder ontwikkelen als professional in het sociale domein? Volg dan de hbo-opleiding Social Work deeltijd! Je leert methodisch werken, multidisciplinair samenwerken, krachtig argumenteren en ontwikkelt je tot de zelfbewuste professional die het verschil maakt.

buiten op bankje

Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn

Deeltijd | Wil je mensen ondersteunen bij hun herstelproces? Wil je de kracht van ervaringsdeskundigheid nog beter op de kaart zetten in je organisatie? Met de associate degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn leer je jouw herstelervaringen professioneel inzetten bij herstelondersteuning.

Twee studenten met laptop overleggen en wijst naar scherm

Social Work

Deeltijd en duaal | Ben jij een mensen-mens en wil jij je verder ontwikkelen als professional in het sociale domein? Volg dan de hbo-opleiding Social Work deeltijd! Je leert methodisch werken, multidisciplinair samenwerken, krachtig argumenteren en ontwikkelt je tot de zelfbewuste professional die het verschil maakt.

pakt lachend foto van tafel

Social Work

Master | Complexere zorgvragen in onze samenleving, sociale ongelijkheid, polarisatie, de invloed van media, migratieproblematiek en de kloof tussen arm en rijk. Grote uitdagingen voor de sociale professional. Kies voor praktijkontwikkeling en leer impact creëren met de deeltijd-master Social Work.

luisteren naar docent

Sociaal domein (2)

Professioneel Ondersteunen na Afstand en Adoptie

Post-hbo | Wil je werken met afstandsmoeders en geadopteerden? Leren om vanuit hun levensverhalen professionele ondersteuning te bieden? Je kennis over bijvoorbeeld identiteit, trauma, existentiële vragen en lichaamsbewustzijn vergroten?

twee vrouwen luisteren naar gesprek

Casemanagement

Post-hbo | Complexe problematiek vraagt om casemanagement: het inrichten en sturen van een zorg- of begeleidingstraject waarin de complexe vraag van de kwetsbare burger integraal wordt opgenomen en de eigen kracht worden versterkt.

3 handen kiezen foto van tafel

Casemanagement Dementie

Post-hbo | Complexe problematiek bij cliënten met dementie en hun systeem vraagt om casemanagement: het inrichten en sturen van een zorg- of begeleidingstraject. Maak een stap in je loopbaan en volg de post-hbo opleiding Casemanagement Dementie!

STERKplaats Kapittelweg 33, STERKstudent en student Social Work werken samen.

Samenlevingsopbouw: samenwerken aan sociale...

Post-hbo | Zoek jij structurele oplossingen voor actuele uitdagingen in het sociaal domein? De post-hbo opleiding 'Samenlevingsopbouw: samenwerken aan sociale kwaliteit' leert je domeinoverstijgend samenwerken aan een inclusieve, rechtvaardige samenleving, waarin ieders welzijn en participatie centraal staat.

Groep studenten met een docent spelen een spel met een stift. (verzadiging en kleurbalans bewerkt)

Samenlevingsopbouw: theorie van sociale kwaliteit

Post-hbo | Werk je als beleidsadviseur, (project)coördinator of gebiedsregisseur? Ben jij een schakel tussen beleid en de praktijk, in het samenwerken aan sociale verandering? Dan is deelname aan de theoretische variant van de post-hbo opleiding Samenlevingsopbouw interessant voor jou!

Health fotoshoot wijkcentrum studenten werken in groepjes in een klaslokaal

Teamcoaching

Post-hbo | Werk je als teamcoach of wil je als teamcoach aan de slag? Ben je leidinggevende en word je coachend leidinggevende of teamcoach van meerdere zelfsturende teams? Volg dan de cursus Teamcoaching!

praat met vrouw blauwe blouse

Werken met gesprekskaarten Waarde van Welzijn

Post-hbo | Ben jij actief in het brede sociaal domein? En op zoek naar handvatten voor verdieping van je gesprek met studenten, vrijwilligers en bewoners in jouw eigen praktijk vanuit een waarderende insteek? Dan is de cursus over het werken met de tool gesprekskaarten Waarde van Welzijn aan de hand van een narratieve benadering iets voor jou!

Post-hbo cursus Werken met Gesprekskaarten Werken aan Welzijn

Motiverende Gespreksvoering (basis)

Post-hbo | In de basistraining Motiverende Gespreksvoering (MGV) bij de HAN leer je hoe je gedragsverandering tot stand brengt. Je oefent je vaardigheden tijdens de training, maar ook in je werksituatie met cliënten.

personen lunchen

Leiderschap

Ad Management in de Zorg

Deeltijd of duaal | Plannen, coördineren en coachen. Dát leer je met de associate degree Management in de Zorg (Ad MiZ). Ontwikkel jezelf tot een zelfverzekerde, moderne professional. En ga voor die functie als (meewerkend) teamleider of coördinator!

met laptop in kring met docent

Management in de Zorg

Deeltijd of duaal | Je team aansturen. Uitzoeken hoe je de zorg slimmer kunt organiseren. Verandering op gang brengen. Complexe vraagstukken aanpakken. Dàt leer je bij Management in de Zorg (MiZ). Je ontwikkelt jezelf tot een inspirerende, zelfverzekerde leidinggevende waar organisaties om staan te springen.

in gesprek kijken in camera

Verandermanagement

Begeleidingskunde

Master | Verandering is een constante factor in organisaties. Met de master Begeleidingskunde leer jij organisaties succesvol begeleiden naar vernieuwing. De master Begeleidingskunde wordt aangeboden door Hogeschool Rotterdam in samenwerking met de HAN.

lachen

Management/Innovatie in Organisaties

Master | De maatschappelijke sector is volop in beweging. Transities en bezuinigingen vereisen flexibiliteit en creativiteit. Met de master Management en Innovatie in Maatschappelijke Organisaties ben jij de verandermanager die concrete vernieuwingen doorvoert met een beter maatschappelijk resultaat.

foto van een kringgesprek tijdens de wasstraat bij de NEC lounge in het goffertpark

Design Thinking voor Veranderaars

Post-hbo | Is je organisatie voortdurend in verandering en vraagt de toenemende complexiteit om meer creatief oplossend vermogen? Vergroot je je change agency en leer je de denkwijze en projectaanpak concreet toe te passen als facilitator.

vrouwennaast elkaar lachend

Verandermanagement (basis) (7 avonden)

Wil jij een eigentijdse veranderaar zijn? Diagnoses stellen, sturing geven en doorontwikkelen? Volg de cursus Verandermanagement (basis) en leer veranderingen integraal te benaderen!

vrouwennaast elkaar lachend

Leertrajecten

Wijkgericht Ondernemen

Ben je ondernemer, inwoner of professional die als kartrekker, initiatiefnemer of kwartiermaker actief is in de wijk? Jaag je vanuit een onderneming, een professionele opdracht of als burger een initiatief aan? Wil je maatschappelijke problemen oppakken, analyseren en hiervoor een oplossing ontwikkelen samen met de wijk? Dan biedt dit leertraject j

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- aan tafel studente en oudere met kalenderklok

COVID-19 en Sociale Verbondenheid

Wat is de impact van corona op sociale verbondenheid en leefbaarheid? Deze vraag stond centraal in het leernetwerk COVID-19 en sociale verbondenheid, die door het post-hbo onderdeel van de Academie Mens en Maatschappij (HAN) samen met de Provincie Gelderland is georganiseerd.

Studenten buiten op bankje met mondkapjes op. Social distancing. Anderhalve meter. Covid19. Corona.

Gezinsregisseur Multiprobleemhuishoudens

Post-hbo | Binnen gezinnen met meerdere problemen en/of zorgvragen is het van belang dat iemand regie voert op de complexe processen; name binnen het hulpverlenersnetwerk. Ontwikkel je je in deze coördinerende rol met deze cursus.

mannen en vrouwen in gesprek

Presteren in Sociale Wijkteams

Post-hbo | Nu de sociale wijkteams her en der gesetteld zijn komt ook in beeld waar nog een leervraag verscholen zit. Voor velen is het nieuw om in een team te werken waar generalist zijn vaak tot uitgangspunt is verheven.

roze trui uitgezoomd

Maatwerk en incompany

De post-hbo trainers van Academie Mens en Maatschappij staan met beide benen in het onderwijs en de praktijk. Weten wat er speelt in jouw dagelijkse praktijk, dat vinden we belangrijk. Net als meedenken over verbeteringen en oplossingen. Ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van maatwerk of incompany trajecten in het sociale domein? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs: (024) 351 10 83 of info.llo.amm@han.nl.

Inspiratie opdoen? Bekijk de maatwerkflyer en lees over de organisaties die onze maatwerk of incompany-trajecten inzetten in hun organisatie.

studenten op straat met kaartjes in hand

Startdata

2024​​

Nieuw
 

Waarde van Welzijn

Wil je meer achtergrondkennis en hoe je aan de slag kan gaan met de tools. Leer ons aanbod kennen!
1) Werken met de gesprekskaarten
2) Gesprekskaarten Waarde van Welzijn in praktijkgericht onderzoek
3) Werken met de Wijkwaardenkaart

Theorie, leren van de praktijk, met tips en aandachtspunten.

Gesprekskaartjes Annica

Toch op zoek naar iets anders?

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn

Begeleid je studenten die een post-hbo opleiding volgen bij de HAN in het domein Zorg en Welzijn? Dan is de cursus Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn iets voor jou!

HBO master studenten werken samen in de kantine van Groenewoudseweg achter de laptop

Vaktherapie

Geloof jij in ervaringsgericht leren door het inzetten van bewegen en lichamelijkheid? Wil jij daarmee mensen helpen hun grip op het leven te versterken?

Studenten in actie

Aanbod Zorg en Vitaliteit

Wil jij iets met gezondheid en het menselijk lichaam? Mensen helpen? En lijkt het je leuk om te werken met verschillende doelgroepen? Dan vind je bij Zorg en Vitaliteit vast een opleiding die bij jou past. Laat je inspireren! In welke studie ga jij je verdiepen?

en vrouwen aan tafel pratend

Aanbod Paramedisch

Wil je verder groeien als professional in het paramedische werkveld? Doorgroeien in je huidige functie, je verder verdiepen om je werk nog beter te kunnen uitvoeren? We helpen je graag verder met ons aanbod van master- en post-hbo-opleidingen, trainingen of cursussen!

HBO studenten houden projectoverleg met laptop buiten bij de kantine van groenewoudseweg

Aanbod Sport en Bewegen

Zet jij de volgende stap in je carrière? Wil je professionaliseren, bijscholen of omscholen? Bij HAN Sport en Bewegen kun je terecht voor Ad's, bachelors en masters in deeltijd. Maar ook voor kortere cursussen en trainingen (individueel of incompany). Iets voor jou?

master sport- en beweeginnovatie voltijd studenten lopen buiten van achterzijde in beeld justin antonio tristan en saskia 2022

Nieuws

Werken met gesprekskaarten of de wijkwaardenkaartenWaarde van Welzijn
Gesprekskaartjes Annica
Etalagebijeenkomst over Open Eind LeeromgevingOp weg naar het onderwijs van de toekomst
15 april Etalagebijeenkomst Open eind leeromgeving HAN Nijmegen
Jongen met VR-bril, doet simulatie laaggeletterdheid
Foto's van de plenaire sessie met mbo-scholieren die groene kaartjes omhoog houden, voor de mbo-hbo proefstudeermiddag van Educatie en Mens en Maatschappij op 7 maart 2024
Beeld van de Week tegen Armoede met vork, stekker en huis als illustratie.
Feestelijke afsluiting semester 1Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn symposium
Opening van het symposium van Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn in semester 1 2024.
jongen en meisje lachend met fotocamera

Een fotoverslag van de bustour rond 2 labs- en werkplaatsen van de HAN in Oosterhout en Nijmegen-Noord
Contact
 

Advies nodig?

Heb je vragen over een specifieke opleiding? Of kunnen we je helpen met het maken van een keuze? Stel je vraag aan deeltijd Mens en Maatschappij. We helpen je graag verder.
E info.llo.amm@han.nl
T (024) 353 15 06

jongeman achter laptop telefoon in handen

Volg ons op social media