Post-hbo Casemanagement

Meld je aan
De opleiding start een aantal keer per jaar
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod
Open Avond
Proefcollege, meelopen
 • 7jun
  Open Avond
  Nijmegen - 18:00 - 21:00

De opleiding start 3 oktober 2023

Ben je als professional werkzaam in de sector (gezondheids)zorg of welzijn? Heb je te maken met burgers met complexe, meervoudige en/of langdurige hulpvragen? Volg dan de post-hbo opleiding Casemanagement aan de HAN!

Casemanagement

Ben je als professional werkzaam in de sector (gezondheids)zorg of welzijn? Heb je te maken met burgers met complexe, meervoudige en/of langdurige hulpvragen? Vergroot dan je capaciteiten op het vlak van het versterken van regie, sociaal netwerk en continuïteit. Volg de post-hbo gecertificeerde opleiding Casemanagement bij HAN VDO.

In het kort

  14 dagenDuurStart 03-10-2023 Vervolg 24-10, 07-11, 21-11, 12-12, 09-01-2024, 23-01, 06-02, 05-03, 19-03, 02-04, 23-04, 14-05 en 25-06
  240 uur totaalStudiebelasting
  84 uurContacturen
  SPHBOAccreditatieGeaccrediteerd: SPHBO In aanvraag: Registerplein, SKJ, V&V
  € 4.395,-Kosten (prijspeil 2022)Aangemeld voor het STAP-budget, zie onderaan deze pagina

Volg de opleiding Casemanagement

Complexe problematiek vraagt om casemanagement: het inrichten en sturen van een zorg- of begeleidingstraject waarin de complexe vraag van de kwetsbare burger integraal wordt opgenomen en de eigen kracht en het eigenaarschap van deze burger worden versterkt. Je volgt het leertraject samen met collega’s uit een breed scala van instellingen en werkvelden waardoor je een bredere kijk op casemanagement ontwikkelt. In een traject van 'samenwerkend onderzoekend leren' met veel input uit feedback en met behulp van blended learning onderdelen verscherpt je kijk op jouw functie.

Casemanagement in het ziekenhuisIedereen weet waar hij aan toe is

“De complexiteit neemt toe. We zien vaker mensen met meerdere problemen. Niet alleen lichamelijke klachten, maar ook met bijvoorbeeld een verslaving of mentale kwesties. Om die groep gaat het bij casemanagement”, legt transferverpleegkundige Chantal van Gils van het CWZ uit. Zij volgde, samen met collega Daniëlle Peters, de post-hbo opleiding Casemanagement.

414564 Foto bij artikel tbv Casemanagement dementie met medewerking van Danielle Peters en Chantal van Gils.

Voor wie

Deze opleiding is iets voor jou wanneer je op post-hbo niveau werkzaam bent als: hulpverlener, verpleegkundige, zorgtrajectbegeleider of EVV’er, social werker of gezinscoach.

Direct toelaatbaar 
HBO diploma (relevant diploma in zorg, welzijn, sociale domein) +  relevante werkervaring.

Toelaatbaar na intake/assessment 
MBO 4 diploma (relevant diploma in zorg, welzijn, sociale domein.
In service opleiding A/B/C valt hier ook onder. 
- HBO diploma vanuit een ander werkveld/discipline (rechten, economie, ergotherapie), maar wel werkervaring in zorg/sociale domein wordt voor een intake uitgenodigd.
- Post-hbo diploma/certificaat: in sommige gevallen toelaatbaar, wordt voor een intake uitgenodigd.​

Niet toelaatbaar 
MBO 3 diploma (zoals bijvoorbeeld verzorgende IG) 

Programma

In een traject van ‘samenwerkend onderzoekend leren’ met veel input uit feedback verscherpt je kijk op jouw functie.

 • De principes van samenwerkend leren zijn leidend in de opleiding, zoals deze ook leidend zijn in de praktijk van casemanagement. De opleiding en je praktijk lopen zo steeds samen op.
 • In leergroepen van plus/min 5 cursisten maak je je de kerncompetenties van casemanagement door deze continu in je eigen leerproces toe te passen.
 • Je neemt de regie van het leren in eigen hand en wordt daarbij ondersteund door trainers en docenten.
 • Door korte krachtige colleges van experts krijg duidelijkheid over de belangrijkste kaders en uitgangspunten van casemanagement en leer je die op methodische wijze effectief toe te passen in je functie.

Het beschikken over werkpraktijk van casemanagement gedurende de opleiding is een voorwaarde voor deelname aan de opleiding.

Competenties

Onderzoeken

 • Assessment: in het onderzoeken van de mogelijkheden van de cliënt
 • Gebruik maken van kaders en modellen, waaronder het 'Nijmeegs model'
 • Hanteren van analyse instrumenten: netwerkanalyse, probleem-en vraaganalyse, patroonanalyse
 • Inzetten van narratieve vaardigheden

Verbinden

 • Hanteren van complexiteit en gelaagdheid in netwerken, (b.v. in sociale wijkteams)
 • Benutten van sociale architectuur en kwartier maken
 • Zien en creëren van mogelijkheden en verbindingen
 • Trajectbenadering
 • Inzetten van motiveringstechniek en systemische gespreksvaardigheden

Regie voeren

 • Vanuit casuïstiek komen tot innovatie
 • Versterken van het regievermogen van de cliënt
 • Beleid ontwikkelen vanuit de cliënt
 • Bespreekbaar maken van ethische kwesties
 • Advies- en presentatievaardigheden

Afsluiting

Je toont je verworven competenties door de onderstaande beroepsproducten. Bij elke opdracht ontvang je inhoudelijke feedback:
• de uitwerking van een complexe casus.
• de bespreking van de video opname van een gesprekssituatie incl. reflectie daarop.
• het uitwerken en presenteren van een innovatievoorstel vanuit je waarnemingen in de praktijk.
• een reflectieverslag over je leerproces.

Afronding leidt tot opname in de kwaliteitsregisters V&VN, SKJ en het register voor maatschappelijk werkers. Je ontvangt een post-hbo diploma.

Samenwerking

In de opleiding word je, samen met professionals uit diverse werkvelden in zorg en welzijn, opgeleid tot generiek casemanager. Het is de enige opleiding met die brede oriëntatie in Nederland. In de opleiding wordt samengewerkt met de HAN lectoraten ‘Innovatie in de Care’ en ‘Versterken van Sociale Kwaliteit'.

Resultaat

Je ontvangt een diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland wanneer je de bovenstaande opdrachten met 'voldoende' hebt afgerond en voor minimaal 80% aanwezig bent.

Ondersteuning

Naast intensieve begeleiding tijdens de opleiding maak je gebruik van een digitale leeromgeving en digitale communicatiemiddelen waar je je leerproces en ervaringen kunt delen. Gezamenlijke kennisontwikkeling en peer coaching in leergroepen vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding. De leergroepen worden begeleid door de studiecoach van de opleiding. De studiecoach is tevens je aanspreekpartner gedurende de opleiding.

Toelichting op de kosten

 • Inclusief (digitaal) studiemateriaal
 • Exclusief aan te schaffen boeken (circa € 90)
 • Je betaalt de kosten voor de startdatum. Betaling in maximaal 3 termijnen is mogelijk. Hiervoor betaal je € 24 extra.

StudiekostenVraag het STAP-budget aan!

Schrijf je je in voor Casemanagement? Dan kun je vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal €1.000,- aanvragen. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Het is een subsidie van de overheid waarmee je je kunt blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan. Het STAP-budget vervangt de belastingaftrek voor scholingskosten.

31727 groep studenten tijdens hoorcollege

Maatwerk en incompany trajecten

De post-hbo trainers van Academie Mens en Maatschappij (HAN) staan met beide benen in het onderwijs en de praktijk. Weten wat er speelt in jouw dagelijkse praktijk, dat vinden we belangrijk. Net als meedenken over verbeteringen en oplossingen. Ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van maatwerk of incompany trajecten in het sociale domein? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs: (024) 351 10 83 of info.llo.amm@han.nl

Inspiratie opdoen? Bekijk de maatwerkflyer en lees over de organisaties die onze maatwerk of incompany trajecten inzetten in hun organisatie.

31751 studenten op straat met kaartjes in hand

Totale aanbodPost-hbo in het sociale domein

Je wilt werk maken van je carrière. Een stap zetten, bijvoorbeeld door je te verdiepen. Daar heb je iets voor nodig; een korte cursus, een intensieve training of een specifiek post-hbo-traject.
Bij de post-hbo opleidingen en cursussen in het sociale domein profiteer je van actuele kennis uit de praktijk. Die doen we op door met bedrijven en organisaties uit de regio praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Een boost voor jouw ontwikkeling!

31747 drie mensen kijken naar fotos op tafel

Snel antwoord

Vragen over een post-hbo training, cursus of opleiding?
We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen?

Bellen: 024 - 351 10 83