Post-hbo Casemanagement Dementie

Meld je aan
De opleiding start een aantal keer per jaar
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod
Open Avond
Proefcollege, meelopen
 • 7mrt
  Open Avond
  Nijmegen - 18:00 - 21:00

De opleiding start12 maart 2024

Complexe problematiek bij cliënten met dementie en hun systeem, vraagt om casemanagement: het inrichten en sturen van een zorg- of begeleidingstraject. Maak een stap in je loopbaan en volg de post-hbo opleiding Casemanagement dementie!

In het kort

  14 dagenDuurStart 12-03-2024 Vervolg 26-03, 16-04, 14-05, 28-05, 18-06, 03-09, 24-09, 08-10, 05-11, 19-11, 03-12, 17-12 en 25-02-2025
  240 uur totaalStudiebelasting
  80 uurContacturen
  € 4.395,-Kosten (prijspeil 2022)
  In aanvraagAccreditatieSPHBO, V&V, registerplein / aangemeld voor het STAP-budget zie onderaan deze pagina

Complexe problematiek bij cliënten met dementie en hun systeem, vraagt om casemanagement: het inrichten en sturen van een zorg- of begeleidingstraject waarin de complexe vraag rondom dementie van de kwetsbare oudere en zijn systeem integraal wordt opgenomen. Je volgt het leertraject samen met collega’s uit een breed scala van instellingen, waardoor je een bredere kijk op casemanagement, ouderen zorg en dementie,  ontwikkelt. In een traject van 'samenwerkend onderzoekend leren' met veel input uit feedback en met behulp van blended learning onderdelen, verscherpt je kijk op jouw functie.

In beeld (video Casemanagement)

Voor wie

Ben jij als professional werkzaam binnen de zorg of het sociale domein, en werk jij of ga jij vanuit een regiefunctie werken met cliënten met dementie en hun systeem? Heb je te maken met complexe en langdurige problematiek en wil je in samenwerking met het formele en informele netwerk de cliënt centraal zetten?
Deze post-hbo opleiding is iets voor jou wanneer je op hbo niveau werkzaam bent of een functie ambieert als casemanager dementie of casemanager in de ouderenzorg.

Toelatingsinformatie

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je in het bezit bent van:

 • hbo-diploma Gezondheidszorg (HBO-V)
 • hbo-diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • hbo-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • hbo-diploma Toegepaste Psychologie
 • hbo-diploma Gerontologie

Wanneer je over een HBO-V diploma of een diploma Social Work Zorg beschikt, heb je na de opleiding de mogelijkheid je te registreren bij respectievelijk V&VN of registerplein). De opleiding casemanagement dementie is een uitstroomvariant van onze post-hbo opleiding casemanagement.

Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn?
Schrijf je dan in via de website. Het ondersteuningsteam van de post-hbo opleidingen/cursussen neemt de inschrijving in behandeling en vraagt vervolgens om intakeformulier, diploma, CV & motivatie aan te leveren. De aangeleverde gegevens worden beoordeeld door het post-hbo team. Wanneer nodig wordt er een intakegesprek gepland. Je wordt geïnformeerd of je wel/niet toelaatbaar bent.

Vereiste stageplek/werkplek
Tijdens de opleiding ben je werkzaam als inhoudelijk casemanager bij dementerende ouderen of in de gelegenheid stage te lopen als casemanager voor minimaal 16 uur per week.

Sterk sociaal profiel en casemanagersrol

In deze opleiding leer je complexe casuïstiek te benaderen vanuit een casemanagement rol, waarbij de complexe vraag van de cliënt integraal wordt opgenomen en gekeken wordt naar wenden, behoeften en (on)mogelijkheden van deze cliëntgroep en het omringende systeem worden versterkt.

Je volgt het leertraject met collega’s uit een breed scala van instellingen en met diverse opleidingsachtergronden, die binnen de kaders op hun eigen wijze en vanuit eigen expertise invulling geven aan de begeleiding van clienten met dementie en hun systeem. De opleiding heeft een sterk sociaal profiel en is vormgegeven volgens de zorgstandaard casemanager dementie 2020 en het expertiseprofiel Casemanager Dementie Sociaal Werk Zorg.

De opleiding casemanagement dementie versterkt, naast je kennis over dementie, je regiefunctie en professionele ontwikkeling als casemanager, zodat je met kracht en overtuigingswijze kunt handelen.

Tijdens de opleiding dien je binnen je werk (of evt. een werkervarings- of stageplek) de casemanagers rol te kunnen vervullen. Dit is van belang om een goede koppeling te kunnen maken tussen opleiding en praktijk, en om de praktijkopdrachten te kunnen uitvoeren. Verder dien je minimaal 2 jaar werkervaring te hebben in de zorg of het sociale domein.

Programma

In een traject van ‘samenwerkend onderzoekend leren’, met veel input uit feedback, verscherpt je kijk op jouw functie.

 • De principes van samenwerkend leren zijn leidend in de opleiding, zoals deze ook leidend zijn in de praktijk van casemanagement dementie. De opleiding en je praktijk lopen zo steeds samen op.
 • In leergroepen van plus/min 5 cursisten maak je je de kerncompetenties van casemanagement dementie eigen door deze continu in je eigen leerproces toe te passen.
 • Je neemt de regie van het leren in eigen hand en wordt daarbij ondersteund door trainers en docenten.
 • Door korte krachtige colleges van experts krijg duidelijkheid over de belangrijkste kaders en uitgangspunten van casemanagement en leer je die op methodische wijze effectief toe te passen in je functie.
 • Centraal in de opleiding staat de generieke rol als casemanager met daaraan gekoppelde competenties, waarbij vanuit casuïstiek en de praktijk het thema dementie inhoud geeft aan deze opleiding.

Casemanagement in het ziekenhuisIedereen weet waar hij aan toe is

“De complexiteit neemt toe. We zien vaker mensen met meerdere problemen. Niet alleen lichamelijke klachten, maar ook met bijvoorbeeld een verslaving of mentale kwesties. Om die groep gaat het bij casemanagement”, legt transferverpleegkundige Chantal van Gils van het CWZ uit. Zij volgde, samen met collega Daniëlle Peters, de post-hbo opleiding Casemanagement.

414564 Foto bij artikel tbv Casemanagement dementie met medewerking van Danielle Peters en Chantal van Gils.

Competenties

De inhoud van de opleiding geven we weer aan de hand van de leeruitkomsten die centraal staan in de opleiding.

Onderzoeken

 • Wat betekent dementie: kennis van het ziektebeeld en gedrag
 • Omgaan met dementie: de leefwereld van degene met dementie en die van hun naasten
 • Assessment: het onderzoeken van wensen,behoeften en (on) mogelijkheden van de cliënt en het systeem
 • Gebruik maken van kaders en modellen, waaronder het 'Nijmeegs model'
 • Hanteren van analyse instrumenten: netwerkanalyse, probleem-en vraaganalyse, patroonanalyse, gekoppeld aan de fasering binnen het dementietraject.

Verbinden

 • Hanteren van complexiteit en gelaagdheid in formel en informele netwerken
 • Benutten van sociale architectuur en kwartier maken
 • Zien en creëren van mogelijkheden en verbindingen
 • Trajectbenadering dementie
 • Inzetten van motiveringstechniek en systemische gespreksvaardigheden

Regie voeren

 • Vanuit casuïstiek en de praktijk komen tot innovatie
 • Beleid ontwikkelen vanuit de cliënt en het systeem
 • Zorgtechnologie en de dementievriendelijke samenleving
 • Ethische kwesties en moreel beraad bij dementie en complexe problematiek
 • Advies- en presentatievaardigheden

In de opleiding wordt naast generieke casemanagement vaardigheden in de lessen specifiek ingegaan op dementie, waardoor je je kennis van het ziektebeeld verder verdiept, complexe dementieproblematiek bespreekbaar maakt, meer te weten komt over wet en regelgeving binnen de dementiezorg, en hoe je je als casemanager dementie hiertoe kan verhouden en positioneren. In lessen rondom generieke casemanagementvaardigheden en modellen, zul  je de inhoud van de les moeten toepassen op je eigen doelgroep, dit kan door inbreng van eigen casuïstiek en praktijkvragen.

Verder zijn de Zorgstandaard dementie en het BPSW expertiseprofiel casemanager dementie leidend in de opleiding.

Werkwijze

Met de vernieuwing van de zorg standaard per 1 januari 2022, wordt opnieuw aandacht besteed aan dit vraagstuk, waarbij expliciet de sociale psychologische aspecten rondom dementie en de begeleiding naar voren komen. Daarbij ligt er minder nadruk op het medisch model en is er meer focus op sociale aspecten en de versterking van zelfredzaamheid bij de client en zijn of haar netwerk.

De opleiding bestaat uit 14 lesdagen, met daarnaast zelfstudie. Een lesgroep bestaat uit maximaal 20 deelnemers. De onderwijsvormen zijn divers; je krijgt colleges, er zijn leergroepen en je volgt training / vaardigheden onderwijs.

Het leren in de praktijk is een belangrijk onderdeel van de opleiding. In de opleiding werk je ook aan jouw visie op het vak casemanager dementie en aan je persoonlijk leiderschap in deze regierol. Dit doe je in kleinere leergroepen van 4 a 5 personen, zodat je snel onderling kunt schakelen en elkaar van feedback kan voorzien.

Resultaat

Je toont je verworven competenties middels het voldoende afronden van onderstaande drie beroepsproducten. Bij elke opdracht ontvang je inhoudelijke feedback:
• de uitwerking van een complexe casus.
• de bespreking van de video opname van een gesprekssituatie incl. reflectie daarop.
• het uitwerken en presenteren van een innovatievoorstel vanuit je waarnemingen in de praktijk.
• een reflectieverslag over je leerproces.

Je ontvangt een diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland wanneer je de bovenstaande opdrachten met 'voldoende' hebt afgerond en voor minimaal 80% aanwezig bent.

Accreditatie van de opleiding is in aanvraag voor de kwaliteitsregisters V&V en registerplein.

Ondersteuning

Naast intensieve begeleiding tijdens de opleiding maak je gebruik van een digitale leeromgeving en digitale communicatiemiddelen waar je je leerproces en ervaringen kunt delen. Gezamenlijke kennisontwikkeling en peer coaching in leergroepen vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding. De leergroepen worden begeleid door de studiecoach van de opleiding. De studiecoach is tevens je aanspreekpartner gedurende de opleiding.

Toelichting op de kosten

 • Inclusief digitaal studiemateriaal.
 • Exclusief aan te schaffen boeken, circa € 31,-
 • Je betaalt de kosten voor de startdatum. Betaling in maximaal 3 termijnen is mogelijk. Hiervoor betaal je € 24 extra.

StudiekostenVraag het STAP-budget aan!

Schrijf je je in voor Casemanagement dementie? Dan kun je vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal €1.000,- aanvragen. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Het is een subsidie van de overheid waarmee je je kunt blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan. Het STAP-budget vervangt de belastingaftrek voor scholingskosten.

31727 groep studenten tijdens hoorcollege

Maatwerk en incompany trajecten

De post-hbo trainers van Academie Mens en Maatschappij (HAN) staan met beide benen in het onderwijs en de praktijk. Weten wat er speelt in jouw dagelijkse praktijk, dat vinden we belangrijk. Net als meedenken over verbeteringen en oplossingen. Ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van maatwerk of incompany trajecten in het sociale domein? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs: (024) 351 10 83 of info.llo.amm@han.nl

Inspiratie opdoen? Bekijk de maatwerkflyer en lees over de organisaties die onze maatwerk of incompany trajecten inzetten in hun organisatie.

31751 studenten op straat met kaartjes in hand

Snel antwoord

Vragen over een post-hbo training, cursus of opleiding?
We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen?

Bellen: 024 - 351 10 83

Nieuwsgierig?