Meedenken en samen Maatwerk en incompany trajecten welzijn

141440 Studenten kijken in folder

Het post-hbo onderdeel van de Academie Mens en Maatschappij verzorgt voor organisaties incompany en maatwerk opleidingen, cursussen en trainingen. Ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs.

Contact

Telefoon (024) 351 1083
E-mail  info.llo.amm@han.nl

Een opleiding volledig op maat; van visie organisatie, samenstelling lesgroep, persoonlijk- en professionele ontwikkeling!

Direct toepasbaar

De post-hbo trainers van Academie Mens en Maatschappij (HAN) staan met beide benen in het onderwijs en de praktijk. Weten wat er speelt in jouw dagelijkse praktijk, dat vinden we belangrijk. Net als meedenken over verbeteringen en oplossingen. 

Inspiratie opdoen?

 • 28696 studenten overleggen in lokaal

  Van ambulante hulpverleners naar gezinsregisseurs

  De Vraag | Ambulant begeleiders opleiden tot gezinsregisseurs, dat is de vraag van Onder de Bomen. De professionals een persoonlijke groei in competenties te geven, die horen bij de gezinsregisseursrol. Gezinsregisseurs hebben verschillende rollen zoals opdrachtnemers, informeel leiders en beïnvloeders van professionele netwerken en organisaties. Flexibiliteit, leergierigheid, creativiteit en reflectievermogen zijn daarbij belangrijke basiscompetenties.

  De Aanpak | Een leertraject is ontwikkeld om de professionals deze rollen en vaardigheden eigen te maken. De eigen praktijk staat centraal. Rondom leerthema’s organiseerden we bijeenkomsten en in leergroepen gingen de professionals aan de slag met leeropdrachten. Coaching on the job kreeg daarnaast een centrale rol.

 • 31691 null

  Wijkteams

  De Vraag | De wijkteams hebben veel ervaring, het leertraject richt zich op de nodige kennis, kunde en vaardigheden om de nieuwe regiefunctie eigen te maken. Binnen de wijkteams WMO was er een grote behoefte aan intervisiebijeenkomsten. Intervisie gaat over het bewust worden van eigen handelen door reflectie en leren van elkaar.

  De Aanpak | Het team heeft grote ervaring in het begeleiden van intervisiebijeenkomsten en het werken in het sociaal domein en het werken in wijkteams in het bijzonder. Daarom begeleiden wij deze intervisie-bijeenkomsten met als gewenst resultaat: meer bewustwording van ieders eigen handelen door reflectie en het leren van elkaar. Hierdoor groeit de eigen professionaliteit en daarbij ook die van het team als geheel.

 • 252442 Twee docenten lopen door de gang Groenewoudseweg

  Zorgprofessional 2.0

  De Vraag | We leven in een tijd waarin er sprake is van grote veranderingen. Professionals zijn gevraagd hun rollen anders te vullen: eigenaarschap, van zorgen voor naar zorgen dat, netwerken en participatie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Om meer zekerheid te krijgen in die nieuwe rollen, hebben Philadelphia en het team post-hbo van AMM samen een leertraject ontwikkeld voor coördinerend begeleiders van mensen met een ernstig meervoudige beperking en de steeds ouder wordende cliënt.

  De AanpakSinds 2018 werkt de HAN samen met Philadelphia in een leertraject waarin de professionele ontwikkeling van de coördinerend begeleider centraal staat. Zij leren aan de hand van de thema’s methodisch handelen, samenwerken en netwerken, innovatie en ethische vraagstukken. Casussen uit de eigen praktijk vormen de basis. 

 • 306805 HBO master studenten werken samen in de kantine van Groenewoudseweg achter de laptop

  IAG nascholing en uitstroom variant

  In het post-hbo is een reguliere IAG opleiding beschikbaar, maar speciaal voor een organisatie is hier een IAG voor gedragswetenschappers ontwikkelt. Ook is er een nascholing beschikbaar voor al geschoolde IAG-ers. Dit zijn maatwerktrajecten. 

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van maatwerk of incompany trajecten in het sociale domein? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs: (024) 351 10 83 of info.llo.amm@han.nl

Inspiratie opdoen? Bekijk de maatwerkflyer en lees over de organisaties die onze maatwerk of incompany trajecten inzetten in hun organisatie.

31751 studenten op straat met kaartjes in hand