Leven Lang Ontwikkelen IAG Nascholingsaanbod (post-hbo)

31746 gesprek buiten op bankje

Werk je al een geruime tijd als IAG-er en heb je behoefte aan verdiepende bij- of nascholing? Na afronding van de post-hbo opleiding is er voor IAG-hulpverleners een ruim aanbod aan na,- en bijscholingsbijeenkomsten beschikbaar.

Voor (geschoolde) IAG-ers kunnen wij verschillende maatwerktrajecten aanbieden met als doel om de IAG methodiek weer op te frissen en/of om je als IAG te kunnen verdiepen in relevante thema’s. Dit kunnen thema’s zijn die voor een IAG -er relevant zijn om de IAG-methodiek goed uit te kunnen voeren, je actuele kennis over wil hebben of waar je aan de hand van casuastiek mee wilt gaan oefenen. Denk aan thema’s zoals;

  • Het maken van een verklarende analyse in je rol als IAG-er.
  • Enkelvoudig en meervoudig alliëren. Het opbouwen, onderhouden werkrelaties.
  • Veiligheid. Het bespreekbaar maken van veiligheid (omgaan met weerstand), het maken van een veiligheidstaxatie en het monitoren van veiligheid.
  • Complexe scheidingen en samengestelde gezinnen.
  • Transcultureel systemisch werken. Cultuur sensitief werken binnen de IAG methodiek.
  • Netwerkversterkend werken. Circulaire zorg en je rol als IAG-er in het versterken van het netwerk.
  • Traumasensitief werken.
  • Systemisch werken, contextueel werken.
  • Methodiektrouw werken.
  • Professionele ontwikkeling en reflectie: intervisie of supervisie.

IAG voor Gedragswetenschappers

De complexiteit van het uitvoeren van IAG vraagt naast een vervolgopleiding op post-hbo niveau voor IAG-professionals goede begeleiding in de praktijk. Zelfs voor een doorgewinterde professional is het een behoorlijke uitdaging om de IAG methodiektrouw toe te passen. Werkbegeleiding voor gezinsbehandelaren is een essentieel onderdeel van het werk in organisaties die IAG bieden. Sinds kort is om die reden als onderdeel van de kwaliteitsbewaking IAG een verdiepingsmodule voor werkbegeleiders ontwikkeld. De IAG voor gedragswetenschappers bestaat uit 4 dagen en bij actieve deelname ontvangt men bij afronding een certificaat. Deze module heeft als leidraad de IAG-methodiek en is gericht op de systeembenadering en de vertaling hiervan in jouw rol als gedragswetenschapper.

Meer weten?

Informeer naar de mogelijkheden via info.llo.amm@han.nl