Masterclasses Covid-19 en sociale verbondenheid

Wat is de impact van covid 19 op sociale verbondenheid en leefbaarheid? Deze vraag stond centraal in het leernetwerk COVID-19 en sociale verbondenheid, welke door het post-hbo onderdeel van de Academie Mens en Maatschappij (HAN) samen met de provincie Gelderland is georganiseerd. Doel van het leernetwerk was om actuele kennis en ervaring samen te brengen en met elkaar delen.

232299 Studenten buiten op bankje met mondkapjes op. Social distancing. Anderhalve meter. Covid19. Corona.

Wat precies de sociale impact is op korte en langere termijn begint steeds meer zichtbaar te worden. Er verschijnen steeds meer onderzoeken. Maar er is ook nog heel veel niet bekend. COVID-19 is iets nieuws in onze samenleving, we zijn met z’n allen aan het pionieren, innoveren en uitproberen. 

Al deze kennis en ervaring die daarbij is opgedaan is uniek en actueel. Of die kennis nu voortkomt uit de praktijk of uit onderzoek, het is allemaal waardevol.  Deze nieuwe kennis en ervaring kan ons als samenleving helpen om te doen wat nodig is om de sociale verbondenheid te behouden en waar nodig te versterken of weer op te bouwen. Om kwetsbare doelgroepen beter te bereiken en te ondersteunen.

Uitgangspunt in het leernetwerk waren de kennisvragen die in 2021 zijn opgehaald bij Gelderse ambtenaren op 4 thema’s:

  1. De impact van COVID-19 op sociale verbondenheid in wijken en dorpen op langere termijn.
  2. Het bereiken van inwoners in tijden van 'social distancing'.
  3. Gemeenschapsvoorzieningen die onder (hogere) druk staan. 
  4. Versterking van eenzaamheid en jongerenproblematiek tijdens de corona crisis.

Deze 4 thema’s stonden centraal in de twee masterclasses van dit leernetwerk. Daarnaast waren er in het kader van het leernetwerk intervisiebijeenkomsten met ambtenaren uit verschillende Gelderse gemeenten waarin kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden zijn uitgewisseld.

20 januariMasterclass COVID-19 en sociale verbondenheid in wijken en dorpen

De masterclass wordt verzorgd door dr. Annica Brummel, senior onderzoeker bij het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit van de HAN, en opbouwwerker Marianne te Bokkel van Stichting Welzijn Lingewaard. Zij delen in de masterclass kennis uit onder andere het recente onderzoek van het lectoraat naar informele steun en nieuwe initiatieven in coronatijd. Ook ander relevante kennis/onderzoek zal in deze masterclass aan de orde komen. Marianne zal als praktijkexpert haar ervaringen uit de welzijnspraktijk in coronatijd delen.

In de masterclass zal dieper ingegaan worden op vragen als:

  • Hoe houdt je vinger aan de pols als het gaat om de effecten van corona op leefbaarheid en sociale verbondenheid in wijken en dorpen op langere termijn?
  • Hoe kan je sociale verbindingen die in coronatijd zijn aangetast in wijken en dorpen herstellen?
  • Hoe kan je initiatieven op het gebied van leefbaarheid die ontstonden tijdens de COVID-19 pandemie ook na de crisis in stand houden, versterken en blijven stimuleren als gemeente?
Nijmegen mensen in winkelstraat met kerk op achtergrond

24 maart 2022Masterclass Eenzaamheid en jongerenproblematiek tijdens de corona crisis

Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care bij de HAN, was betrokken bij een recent onderzoek naar online professionele initiatieven die zijn ingezet tijdens Corona. De COVID-19 periode heeft geleid tot veel nieuwe initiatieven van onder andere professionals in zorg en welzijn om de contacten met cliënten en inwoners op een andere -dan de gebruikelijke- manier vorm te geven (o.a.beeldbellen en de inzet van apps). Ook zal ze stil staan bij eenzaamheid bij ouderen en de Kletsbot.

Kenniscentrum Duurzame Zorg van de HAN heeft samen met de verschillende partners; Zorgalliantie – iXperium Health – Practoraat Tech@doptie (ROC), onderzoek laten verrichten naar welke initiatieven ingezet zijn en of deze initiatieven volgens de professionals een structureel vervolg krijgen na de COVID-19 periode. De good practices uit dit onderzoek zijn ook interessant voor gemeenteambtenaren werkzaam in het sociale domein.

Naast kennisexpert Marian Adriaansen zal ook praktijkexpert Boubaker Bouchalga (jongerenwerker Bindkracht10 uit Nijmegen) ervaringen uit de praktijk delen in de masterclass over jongeren in Coronatijd. Boubaker zal vertellen hoe jongerenwerkers in Coronatijd jongeren zeer succesvol hebben weten te bereiken in opdracht van de gemeente (o.a. vloggen). En hoe jongeren  Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, van een andere kant hebben leren kennen tijdens de coronacrisis.

man in gesprek met dokter via mobiele telefoon

24 maart 2022 Toolbox

Presentaties

Opnames

Link

Publicaties

Contact

Meer weten of ook een masterclass boeken? Neem dan contact op ons op via info.llo.amm@han.nl.