Project Samenwerkingskwesties in het jeugddomein

364251 Stockfoto met kinderen voor rapportage kennisupdate

Goede samenwerkingsrelaties van professionals met cliënten, hun sociale systeem én met andere betrokken hulpverleners zijn cruciaal. Ze zijn een belangrijke voorspeller voor het resultaat van hulp aan jeugdigen en gezinnen. De HAN onderzoekt hoe goede samenwerkingsrelaties tot stand komen.

Op deze pagina presenteren wij de verschillende projecten waarmee het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp samen met partners in het onderwijs en de praktijk, kennis verzamelt over het realiseren en onderhouden van goede samenwerkingsrelaties. 

 • SWAG 1.0: Samenwerken aan ambulante (Gezins)hulp

  Ouders en jeugdigen, ervaringsdeskundigen, jeugd- en gezinswerkers, docenten, studenten en onderzoekers kunnen nog beter met elkaar samenwerken. Daarom werken we aan de ontwikkeling van een duurzame leergemeenschap. Goede samenwerkingsrelaties van professionals met betrokken andere hulpverleners zijn belangrijk. Ze voorspellen het resultaat van de hulp. Het onderzoek Samenwerken aan Ambulante (Gezins)hulp (SWAG 1.0) zorgt ervoor dat bestaande inzichten over hulp aan jongeren en gezinnen goed worden benut.

  kinderen hangen aan rand bij het zwembad
 • Studentenproject Samenwerkingskwesties in beeld

  In dit project analyseren studenten beeldopnames van hulpverleningsgesprekken gemaakt door jeugdzorgprofessionals. De studenten maken hiervoor gebruik van een speciaal ontwikkeld meetinstrument. De betrokken jeugdzorgprofessionals ontvangen van de studenten zowel mondeling als schriftelijk feedback op de samenwerkingsrelatie tussen hen en de cliënten.

  347963 Lo-res. Groep van 4 studenten in overleg aan tafel in algemene ruimte HAN.
 • Alliantiegericht werken voor sociale professionals

  Wat is alliantie? Wat is het belang daarvan? Welke werkwijze wordt gehanteerd bij alliantiegericht werken voor sociale professionals? In dit project geven we handvatten en tips onder andere door middel van kennisclips.

  puzzel met kind
 • Leerlijn Betekenisvolle Samenwerking

  Een leerlijn is samenhangend onderwijsprogramma met een logische opbouw van kennis en vaardigheden. De leerlijn 'Betekenisvolle samenwerking' draagt bij aan duurzame en actuele kennis rondom het thema samenwerking.in het sociale domein.

  32942 kind met ouder wijst op ipad
 • Addressing the alliance

  Uit het onderzoek 'Addressing the alliance' blijkt dat hoe beter hulpverleners erin slagen om goede allianties met ouders te realiseren én te behouden, hoe positiever de resultaten zijn voor de betrokken gezinnen. Welke factoren zijn van invloed op de alliantie?

  364268 Stockfoto van gezin voor rapportage kennisupdate