Samenwerken in het sociale domein Leerlijn Betekenisvolle Samenwerking

32942 kind met ouder wijst op ipad

Een leerlijn is samenhangend onderwijsprogramma met een logische opbouw van kennis en vaardigheden. De leerlijn 'Betekenisvolle samenwerking' draagt bij aan duurzame en actuele kennis rondom het thema samenwerking in het sociale domein.

Snelle info

Projectleider:

Joris van Veen

Startdatum:

September 2020

Status:

Lopend

Aanleiding van het project

Voor opleidingen in het hoger onderwijs is het ontwerpen en bijhouden van een samenhangend curriculum met een logische opbouw van kennis en vaardigheden van groot belang. Dit krijgt veelal vorm in een zogenaamde leerlijn. Hierin worden beschikbare kennis en tools geordend naar opleidingsniveau. Een leerlijn draagt bij aan een goede opbouw van kennis en vaardigheden bij studenten.

Binnen alle sociale opleidingsprogramma’s is het realiseren van krachtige samenwerkingsrelatie een kernelement of kerncompetentie. In veel opleidingsprogramma’s staat inmiddels beschreven dat aankomende professionals competenties ontwikkelen om goed te kunnen samenwerken, om een werkrelatie op te bouwen etc. Hoe deze vorm te geven en hoe daarbij beschikbare kennis en tools te benutten, is een vraag van docenten en onderwijsontwikkelaars. 

Doel

In het project SWAG 1.0 is een eerste prototype van een 'leerlijn samenwerking' vormgegeven. Opleidingen gebruiken deze leerlijn bij het vormgeven van het curriculum. Deze leerlijn wordt levend gehouden, door een jaarlijkse actualisering. De ambassadeurs van deze leerlijn zijn de docenten die bij de leergemeenschap SWAG 1.0 zijn aangesloten. Op deze wijze dragen we bij aan duurzame kenniscirculatie rondom het thema samenwerking.

Meer weten over dit project?

Joris van Veen

 • joris.vanveen@han.nl
 • Eva Onstenk

 • eva.onstenk@han.nl
 • Lectoraat
   

  Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp

  Professionals in de jeugdzorg werken elke dag opnieuw met zeer verschillende mensen. Hoe realiseer je dan een goede en dus effectieve samenwerkingsrelatie? En hoe zorg je dat deze goed blijft? Het Lectoraat Werkzame Factoren in Jeugd- en Opvoedhulp focust op samenwerkingsvraagstukken in jeugd- en opvoedhulp.  

  jongen in park die hand van ouder vasthoudt